За минути ескадронът губи 60% от хората и 77% от конете – част IV

Иван Атанасов
От Иван Атанасов април 23, 2020 15:32

За минути ескадронът губи 60% от  хората и 77% от конете – част IV

продължава от III част

Мнозина от конниците достигнаха и преминаха южно от шосето Карапелит – Конак, където и паднаха. Начена се неравна борба, гърди с гърди, в която намериха своята славна смърт, от куршуми, или вдигнати от конете на ножове, най-храбрите чинове от ескадрона. Останалите бяха ранени или конете им избити. Противникът бе поколебан и почна да отстъпва, но нямаше от кого да бъде преследван, защото в този момент ескадронът се бе буквално стопил – нищо годно за бой не бе останало. Нямаше кон и ездач, взети като едно цяло, което да не бе засегнато от нож или куршум. В края на атаката откри огън и неприятелската артилерия, която не бе успяла да стори това на време.
Казаното по атаката за 4-ти ескадрон е приблизително същото и за 2-ри ескадрон.
В резултат, противникът не само че не можа да помогне на своята предна охрана, унищожена изцяло при с. Кочмар, но, разстроен и под впечатлението на тази атака, след десетина минути, при появяването на останалите части от бригадата, които не взеха участие в атаката, и на колоните от 6-а пех. дивизия, идещи от юг, отстъпи бързо северно от гр. Добрич (зает на другата сутрин без бой от нашите войски), като остави на бойното поле и по пътя на отстъплението си: убитите си (54 човека), едно оръдие, две ракли, много пушки, раници, казани с приготвена храна, коли и други материали.
А моралната потреса у противника, по румънски сведения, е била тъй голяма, че дълго време българите са разнасяли страха от българския конник, което има своя отзвук във всички по-нататъшни действия в Добруджа.
Съставът на ескадрона в тази атака бе 3 офицери, 87 подофицери, ефрейтори и конници – всичко 90 човека и 90 бели коня.
Понесените загуби бяха:
Убити: командирът на 4-тие взвод, взводният подофицер на същия взвод, 1 старши подофицер, 4 младши подофицери, 6 ефрейтора и 9 конници. Всичко 22 човека, или 25% от състава.
Ранени: командирът на ескадрона, командирът на 2-ри взвод, вахмистърът на ескадрона, взводният подофицер на 2-ри взвод и 28 подофицери, ефрейтори и конници. Всичко 32 човека или 35% от състава.
Убити коне са 58, ранени – 11.
Общо, в тия няколко минути, ескадронът изгуби хора – 60% и коне – 77%, загуби, каквито никой български ескадрон не е понесъл досега. Нему се падат повече от половината от всичките загуби в тази атака.
Загубите на другите ескадрони са:
2-ен (70 сабли) с командир ротмистър Шишков Г.: хора убити – 11 или 16%, ранени 14 – 20%; всичко хора 36%. Коне убити и ранени 4, всичко коне 57%.
1-ен (116 сабли) с командир майор Берон Ал.: хора убити 5, ранени 12, коне убити и ранени 28. От тук само на 4-тия взвод се падат: хора убити 4 – 16%, ранени 3 – 12%; коне убити и ранени 18; всичко за взвода – хора 28%, коне 75%.
Конно пион. взвод от 2 к. п. (50 сабли) с коман¬дир поручик Манов Ев.: хора убити 2 – 4%, ранени 9 – 18%, всичко хора 22% ; коне убити и ранени 14, безследно изчезнали 4, всичко коне 37%.
3-ен (115 сабли) командир ротмистър Берборов П.: хора убити 3 – 2,1%, ранени 8 – 7%; всичко хора 9,5%.
Коне убити и ранени 18, всичко коне 16%.
Общо загубите при Карапелит са:
Хора – убити 1 офицер и 42 подофицери и войници; ранени 6 офицери и 71 подофицери и войници.
Коне – убити 131, ранени 38.
Между ранените с командира на полка полк. Вуйчев, началник щаба на конната дивизия подпол. Кисьов и двамата ескадронни командири.
Загубите, показани в релациите на ескадроните от 6-и конен полк и тия показани в релациите на полка, не се схождат. Общо ескадроните показали: в повече – убити хора 1 и коне 12, ранени 1 кон, а в по-малко – 1 ранен човек.
По-чувствителна е разликата между загубите, показани в релацията на командира на конно пионерни взвод от 2 к. п. и дневника на командира на същия полк. Командирът на взвода е показал в повече: хора ранени 2, контузени 2; коне убити 6 и безследно изчезнали 1, а в по-малко – 1 кон ранен.
По-голяма вяра трябва да се даде на цифрите, показани в релациите и дневниците на полковете. Последните вземат загубите от ежедневните сведения, които представляват полковитe медицински и ветеринарни лекари за убитите и ранените хора и коне, които с били превързани, евакуирани или върнати в строя, а ветеринарната лечебница води още списък на всички коне и промените които стават с тях).
Поради това, че в 6-и конен полк разликата е незначителна, а освен това няма възможност да се види в кои ескадрони е грешката, цифрите с показани тъй както с в релациите на ескадронитe и общия сбор е правен въз основа на тях. За конно пионерния взвод на 2-ри к.п. цифритe са взети от дневника на полка, защото разликата, безспорно, се отнася за този взвод.

Автор: О.З. полковник Анастас Сарафов, командир на 4-ти ескадрон от 6-и конен полк

Снимка: Архив Митко Димитров

Продължава – V част

Иван Атанасов
От Иван Атанасов април 23, 2020 15:32
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама