Кметът призова земеделците да помогнат мелницата в Тополовград да заработи

Тонка Славкова
От Тонка Славкова декември 4, 2015 11:25

Кметът призова земеделците да помогнат мелницата в Тополовград  да заработи

Акценти

  • Вестник Сакарско Ехо, брой 45/1495, година LXXХ, 4-10 декември 2015

Свързани публикации

На среща-дискусия покани земеделските производители и животновъдите от общината кметът Божин Божинов. Събитието се проведе в заседателната зала, която се изпълни до краен предел.
На поканата се отзоваха селскостопански производители и животновъди от почти всички селища на общината. Божинов разясни, че целта на срещата е да се чуят мнения, да се разменят идеи, да се помисли как общината би могла да бъде по-полезна на хората, които са се заели с работа в тези трудни сектори. Той заяви, че общината е отворена към добрите идеи и е готова да ги подкрепя и да оказва съдействие.
На вниманието на присъстващите кметът постави въпроса за голямата необходимост от сдружения между тях самите – земеделските производители и животновъдите, за да се осъществяват добри намерения. Идея за създаване на фабрика за производство на пелети сподели Хараламби Мочев. Тя би могла да се изгради на принципа на публично-частно парт- ньорство с участието на няколко души и на общината. Той призова желаещите да се включат в това начинание.
Въпросът за мелницата в Тополовград постави кметът Божинов на присъстващите и прикани зърнопроизводителите да заделят зърно от следващата реколта, според възможностите си, за да заработи мелницата. За да стане това, са необходими около 1000 тона. Той поясни още, че зърното ще се заплаща до месец от внасянето му, а общината, която има 42% дялово участие, става гарант за това и поема ангажимента за назначаване на финансов контрольор. Стигна се до уточнение да се проведе още една среща, на която да се покани мажоритарният собственик, за да станат ясни въпросите за хората, които биха се съгласили да вложат зърно в мелницата.
Ползването на мери и пасища е въпрос, който вълнува животновъдите. На техните въпроси отговори Тоня Бакалова – началник отдел “Общинска собственост, икономическо развитие и устройство на територията” в Общинската администрация.
Собствениците на селскостопански животни се интересуваха ще се прекратят ли договорите на онези от тях, които нямат животни. От разясненията на Тоня Бакалова стана ясно, че ще се извършват проверки и при установяване, че не са регистрирани животновъден обект и пасищни селскостопански животни, договорите за наем или аренда ще се прекратят от кмета на общината. Това се отнася до имотите от общинския поземлен фонд. В общината има сключени такива договори и предстоят проверки. Те са сключени с лица, които са поели ангажименти да поддържат пасищата в добро земеделско и екологично състояние.
Ще има промяна на договорите на стопани, които имат регистриран животински обект, но са наели повече от необходимите пасища и ще се променят така, че площите да отговарят на съответните животински единици. Животновъдите попитаха може ли да се наемат допълнителни площи, освен тези, които им се полагат на животинска единица. Според правилата, това се допуска след първоначалното разпределение, ако останат свободни пасища. За това е необходимо да се подаде заявление за допълнително разпределение за наем или аренда чрез търг. В него се допускат за участие само регистрирани собственици на пасищни селскостопански животни в Интегралната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните. Договорите се сключват за период от една стопанска година.
При недостиг на пасища в съответното землище, животновъдите могат да подадат заявление за ползване на имот в съседно землище, при условие, че има свободни пасища.
Кметът на общината Божин Божинов увери присъстващите на срещата земеделски производители и животновъди, че Общинската администрация е на разположение винаги за оказване на помощ, съдействие, разяснения и консултации.

Тонка Славкова
От Тонка Славкова декември 4, 2015 11:25
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама