Община Тополовград е готова за зимата

Тонка Славкова
От Тонка Славкова декември 4, 2015 13:45

Акценти

  • Вестник Сакарско Ехо, брой 45/1495, година LXXХ, 4-10 декември 2015

Свързани публикации

Зимата в тополовградския край е сезон, за който е нужна добра подготовка. Планинският терен предразполага за силни снежни бури, снегонавявания, обледявания и други природни бедствия, за които общината трябва да е готова.
Поради лошото техническо състояние на пътищата, проходимостта при зимни условия се затруднява в почти всички направления от Тополовград към селищата в общината. Най-голяма опасност от изолиране има за граничните села: Планиново, Радовец, Присадец, Филипово, както и за планинските – Сакарци и Българска поляна. Извършената предварителна подготовка, предприемането на превантивни мерки ще осигурят нормален живот при зимни условия.
Със заповед на кмета Божин Божинов е създаден Оперативен щаб за ръководене и контролиране на действията по зимното поддържане и експлоатация на техническата инфраструктура на територията на общината. В него участват представители на регионалните структури: ОбА, РУ Полиция, РС ПБЗН, ВиК, Технически участък „Електроразпределение”, СБАЛВБ, ЦСМП, “Консорциум Юг” – гр. Хасково, “Пътно поддържане” – гр. Харманли. Разработен е Оперативен план, чрез който се създава организация за подготовка и поддържане на общинската пътна мрежа, за безпрепятствено и безопасно движение през зимата.
Подписан е договор с фирма ЕТ ”САРАБАШЕВ-М-Димитър Стамов” за зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа, която е с дължина 52.1 км. Разчетените средства и механизация в оперативния план са съобразени с нейните характерните особенности.
Разчистването на пътищата от сняг фирмата ще извършва съгласувано с РУ на МВР – КАТ и по стопански начин, с наличната техника на общината. За нормалната проходимост на пътищата след заледявания ще са необходими 4 тона сол и 100 куб.м пясък за опесъчаване на заледените участъци. Необходимата техника за снегопочистване и опесъчаване – верижни, високопроходими снегопочистващи машини, бордови коли и самосвали за пренасяне на пясък са осигурени от фирмата- изпълнител.
Проверено е състоянието на язовирите и водоемите. Те имат достатъчно обем за водосъбиране. Извършен е и ремонт на отводнителните шахти. Училищата в общината са снабдени с твърдо гориво и нафта.
Предвидени са мерки за превозване на учениците от по-отдалечените места при тежка зимна обстановка. За тежко болни, родилки и хората на хемодиализа са предвидени транспортни средства с повишена проходимост за извозването им до СБАЛВБ – Тополовград и до гр. Елхово. Осигурени са болнични легла за временното им настаняване при необходимост. Подготвени са списъци на хронично болни и бременни за всяко населено място, които ще се извозват при необходимост.
Общината има готовност за снабдяване на населението с хранителни продукти и услуги от първа необходимост при нужда.
Подготвят се разчети от стоки и услуги от първа необходимост, транспорт и начин, по който ще се доставят при усложнени зимни условия. За осигуряване на населението с хранителни стоки и предмети от първа необходимост са определени около 30 по-големи магазини в Тополовград и в кметствата на общината.
Основно населението ще се осигурява с хляб и хлебни продукти при зимни условия от фирми на съседни общини, тъй като на територията на община Тополовград има само една фурна за хляб и няколко фирми за хлебни продукти.
Хранителните продукти за детските градини, социалния патронаж и ДВПР в с. Радовец ще се осигуряват от фирмите, с които има сключени договори за доставка. Изграденият социален патронаж в града ще осигури хранителни запаси за възрастни и болни хора в града и в някои от кметствата.
Хранителните продукти за детските градини, социалния патронаж и ДВПР в село Радовец ще се осигуряват от фирмите, с които има сключени договори за доставка. Изграденият социален патронаж в града ще осигури хранителни запаси за възрастни и болни хора в града и в някои от кметствата.
Целевото финансиране от републикански бюджет за първия транш за сезон 2015/2016г. е 39 000 лв.

Тонка Славкова
От Тонка Славкова декември 4, 2015 13:45
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама