Община Тополовград е готова за зимата

Тонка Славкова
От Тонка Славкова декември 4, 2015 13:45

Акценти

  • Вестник Сакарско Ехо, брой 45/1495, година LXXХ, 4-10 декември 2015

Свързани публикации

Зимата в тополовградския край е сезон, за който е нужна добра подготовка. Планинският терен предразполага за силни снежни бури, снегонавявания, обледявания и други природни бедствия, за които общината трябва да е готова.
Поради лошото техническо състояние на пътищата, проходимостта при зимни условия се затруднява в почти всички направления от Тополовград към селищата в общината. Най-голяма опасност от изолиране има за граничните села: Планиново, Радовец, Присадец, Филипово, както и за планинските – Сакарци и Българска поляна. Извършената предварителна подготовка, предприемането на превантивни мерки ще осигурят нормален живот при зимни условия.
Със заповед на кмета Божин Божинов е създаден Оперативен щаб за ръководене и контролиране на действията по зимното поддържане и експлоатация на техническата инфраструктура на територията на общината. В него участват представители на регионалните структури: ОбА, РУ Полиция, РС ПБЗН, ВиК, Технически участък „Електроразпределение”, СБАЛВБ, ЦСМП, “Консорциум Юг” – гр. Хасково, “Пътно поддържане” – гр. Харманли. Разработен е Оперативен план, чрез който се създава организация за подготовка и поддържане на общинската пътна мрежа, за безпрепятствено и безопасно движение през зимата.
Подписан е договор с фирма ЕТ ”САРАБАШЕВ-М-Димитър Стамов” за зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа, която е с дължина 52.1 км. Разчетените средства и механизация в оперативния план са съобразени с нейните характерните особенности.
Разчистването на пътищата от сняг фирмата ще извършва съгласувано с РУ на МВР – КАТ и по стопански начин, с наличната техника на общината. За нормалната проходимост на пътищата след заледявания ще са необходими 4 тона сол и 100 куб.м пясък за опесъчаване на заледените участъци. Необходимата техника за снегопочистване и опесъчаване – верижни, високопроходими снегопочистващи машини, бордови коли и самосвали за пренасяне на пясък са осигурени от фирмата- изпълнител.
Проверено е състоянието на язовирите и водоемите. Те имат достатъчно обем за водосъбиране. Извършен е и ремонт на отводнителните шахти. Училищата в общината са снабдени с твърдо гориво и нафта.
Предвидени са мерки за превозване на учениците от по-отдалечените места при тежка зимна обстановка. За тежко болни, родилки и хората на хемодиализа са предвидени транспортни средства с повишена проходимост за извозването им до СБАЛВБ – Тополовград и до гр. Елхово. Осигурени са болнични легла за временното им настаняване при необходимост. Подготвени са списъци на хронично болни и бременни за всяко населено място, които ще се извозват при необходимост.
Общината има готовност за снабдяване на населението с хранителни продукти и услуги от първа необходимост при нужда.
Подготвят се разчети от стоки и услуги от първа необходимост, транспорт и начин, по който ще се доставят при усложнени зимни условия. За осигуряване на населението с хранителни стоки и предмети от първа необходимост са определени около 30 по-големи магазини в Тополовград и в кметствата на общината.
Основно населението ще се осигурява с хляб и хлебни продукти при зимни условия от фирми на съседни общини, тъй като на територията на община Тополовград има само една фурна за хляб и няколко фирми за хлебни продукти.
Хранителните продукти за детските градини, социалния патронаж и ДВПР в с. Радовец ще се осигуряват от фирмите, с които има сключени договори за доставка. Изграденият социален патронаж в града ще осигури хранителни запаси за възрастни и болни хора в града и в някои от кметствата.
Хранителните продукти за детските градини, социалния патронаж и ДВПР в село Радовец ще се осигуряват от фирмите, с които има сключени договори за доставка. Изграденият социален патронаж в града ще осигури хранителни запаси за възрастни и болни хора в града и в някои от кметствата.
Целевото финансиране от републикански бюджет за първия транш за сезон 2015/2016г. е 39 000 лв.

Тонка Славкова
От Тонка Славкова декември 4, 2015 13:45
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.