Покана за обществено обсъждане

Сакарнюз
От Сакарнюз септември 21, 2023 15:33

Покана за обществено обсъждане

ПОКАНА

Във връзка с изпълнението на проект  „Подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Харманли“ за периода до 2027г.“ по процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“  с № BG06RDNP001-19.610 на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и съгласно Административен договор РД 50-83/23.03.2023г.

МИГ Харманли Ви кани на обществено обсъждане на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие, което ще се състои на:

29 септември 2023г. в 10:00 часа в Културен център, „Конферентна зала“

гр. Харманли, бул.“България“№13Б

 

Сдружение „Местна инициативна група Харманли“ кани всички заинтересовани страни (представители на публичен, стопански и нестопански сектори) от територията на община Харманли да вземат участие в консултирането с местната общност на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие, като се включат в общественото ѝ обсъждане, на което ще бъде детайлно представена. В Стратегията са включени различни мерки от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, Програма за развитие на човешките ресурси, Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията, Програма образование и Програма околна среда. Кандидати за финансова помощ ще могат да бъдат публични организации, юридически лица, юридически лица с нестопанска цел, физически лица, земеделски стопани, групи и организации на производители, социални предприятия, читалища и др.

Присъстващите ще могат да изразят своето мнение и препоръки за мерките, включени в Стратегията, както и за начина, по който ще се разходват предвидените средства в бъдеще.

Всеки жител на община Харманли, проявяващ интерес към развитие на територията може да присъства. Вход – свободен!

Сакарнюз
От Сакарнюз септември 21, 2023 15:33
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама