Местна инициативна група-Любимец-Ивайловград, обявава прием на проектни предложения по процедура за подбор с код в ИСУН BG06RDNP001-19.817 Мярка 5 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.5.) „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие.

Местна инициативна група-Любимец-Ивайловград, обявава прием на проектни предложения по процедура за подбор с код в ИСУН BG06RDNP001-19.817 Мярка 5 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.5.) „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие. 0

🕔18:16, 2.мар. 2024

Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“от МИГ – Любимец – Ивайловград”

Прочети цялата статия
„МИГ Любимец – Ивайловград” обявява прием по процедура за подбор с код в ИСУН 2020BG06RDNP001-19.771 Мярка 4

„МИГ Любимец – Ивайловград” обявява прием по процедура за подбор с код в ИСУН 2020BG06RDNP001-19.771 Мярка 4 0

🕔18:36, 20.фев. 2024

„МИГ Любимец – Ивайловград” обявява прием по процедура за подбор с код в ИСУН 2020BG06RDNP001-19.771 Мярка 4

Прочети цялата статия
ЕК предлага нови инициативи за засилване на икономическата сигурност

ЕК предлага нови инициативи за засилване на икономическата сигурност 0

🕔07:22, 30.ян. 2024

ЕК предлага нови инициативи за засилване на икономическата сигурност

Прочети цялата статия
Инвестиции за над 4 млн.  са одобрени по стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на общините Ивайловград и Любимец

Инвестиции за над 4 млн. са одобрени по стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на общините Ивайловград и Любимец 0

🕔18:10, 20.дек. 2023

Инвестиции за над 4 млн. са одобрени по стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на общините Ивайловград и Любимец

Прочети цялата статия
„Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград”, проведе обществено обсъждане на проекта на стратегия за Водено от общностите местно развитие за периода 2023-2027 г.

„Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград”, проведе обществено обсъждане на проекта на стратегия за Водено от общностите местно развитие за периода 2023-2027 г. 0

🕔10:48, 23.окт. 2023

На 13 октомври в град Любимец и на 19 октомври 2023г.,  в град Ивайловград, екипът на „МИГ – Любимец – Ивайловград” проведе заключителни конференции, на които представи резултатите от изпълнението на проект „Подготвителни дейности за разработване на стратегия за ВОМР

Прочети цялата статия
Местна инициативна група „Свиленград-Тополовград“ проведе обществено обсъждане с представители на местната общност, във връзка с разработен проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие за периода 2023 – 2027 г.

Местна инициативна група „Свиленград-Тополовград“ проведе обществено обсъждане с представители на местната общност, във връзка с разработен проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие за периода 2023 – 2027 г. 0

🕔18:43, 9.окт. 2023

Местна инициативна група „Свиленград-Тополовград“ проведе обществено обсъждане с представители на местната общност, във връзка с разработен проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие за периода 2023 – 2027 г.

Прочети цялата статия
Покана за обществено обсъждане

Покана за обществено обсъждане 0

🕔15:33, 21.сеп. 2023

Покана за обществено обсъждане

Прочети цялата статия
В Свиленград се проведе обучение за местни лидери

В Свиленград се проведе обучение за местни лидери 0

🕔16:19, 13.сеп. 2023

В Свиленград се проведе обучение за местни лидери

Прочети цялата статия
Нужни са 5 млн. да се реши проблема с водата в няколко села в Сакар

Нужни са 5 млн. да се реши проблема с водата в няколко села в Сакар 0

🕔06:27, 7.сеп. 2023

Нужни са 5 млн. да се реши проблема
с водата в няколко села в Сакар

Прочети цялата статия
„МИГ Харманли“ изготвя нова стратегия по ВОМР

„МИГ Харманли“ изготвя нова стратегия по ВОМР 0

🕔15:02, 8.авг. 2023

МИГ Харманли изготвя нова стратегия по ВОМР

Прочети цялата статия

Реклама