Нараства размерът на инвестициите, реализирани на територията на общините Ивайловград и Любимец

Нараства размерът на инвестициите, реализирани на територията на общините Ивайловград и Любимец 0

🕔07:40, 25.юни 2024

Нараства размерът на инвестициите, реализирани на територията на общините Ивайловград и Любимец

Прочети цялата статия
Предстои реализация на поредно проектно предложение, което ще получи финансиране чрез стратегията за ВОМР на сдружение „МИГ Харманли“

Предстои реализация на поредно проектно предложение, което ще получи финансиране чрез стратегията за ВОМР на сдружение „МИГ Харманли“ 0

🕔08:54, 22.юни 2024

Предстои реализация на поредно проектно предложение, което ще получи финансиране чрез стратегията за ВОМР на сдружение „МИГ Харманли“

Прочети цялата статия
„МИГ-Харманли“ с нова рубрика: „Местни и инициативни“

„МИГ-Харманли“ с нова рубрика: „Местни и инициативни“ 0

🕔07:55, 11.юни 2024

„МИГ-Харманли“ с нова рубрика: „Местни и инициативни“

Прочети цялата статия
Екип на МИГ – Харманли участва в Общо събрание на „Българска национална ЛИДЕР мрежа“

Екип на МИГ – Харманли участва в Общо събрание на „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ 0

🕔09:27, 30.апр. 2024

Проведе се общо събрание на „Българска национална ЛИДЕР мрежа“

Прочети цялата статия
Започва реализацията на проект за инвестиции за специализирани машини за нуждите на автомивка на самообслужване и пералня на килими на сдружение „МИГ-Харманли“

Започва реализацията на проект за инвестиции за специализирани машини за нуждите на автомивка на самообслужване и пералня на килими на сдружение „МИГ-Харманли“ 0

🕔09:00, 29.апр. 2024

Започва реализацията на проект за инвестиции за специализирани машини за нуждите на автомивка на самообслужване и пералня на килими на сдружение „МИГ-Харманли“

Прочети цялата статия
Местна инициативна група-Любимец-Ивайловград, обявава прием на проектни предложения по процедура за подбор с код в ИСУН BG06RDNP001-19.817 Мярка 5 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.5.) „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие.

Местна инициативна група-Любимец-Ивайловград, обявава прием на проектни предложения по процедура за подбор с код в ИСУН BG06RDNP001-19.817 Мярка 5 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.5.) „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие. 0

🕔18:16, 2.мар. 2024

Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“от МИГ – Любимец – Ивайловград”

Прочети цялата статия
„МИГ Любимец – Ивайловград” обявява прием по процедура за подбор с код в ИСУН 2020BG06RDNP001-19.771 Мярка 4

„МИГ Любимец – Ивайловград” обявява прием по процедура за подбор с код в ИСУН 2020BG06RDNP001-19.771 Мярка 4 0

🕔18:36, 20.фев. 2024

„МИГ Любимец – Ивайловград” обявява прием по процедура за подбор с код в ИСУН 2020BG06RDNP001-19.771 Мярка 4

Прочети цялата статия
„МИГ – Любимец – Ивайловград“ подкрепят развитието на неселскостопански дейности

„МИГ – Любимец – Ивайловград“ подкрепят развитието на неселскостопански дейности 0

🕔20:19, 29.ян. 2024

„МИГ – Любимец – Ивайловград“ подкрепят развитието на неселскостопански дейности

Прочети цялата статия
Продължава финансирането на проекти чрез стратегията на МИГ – Харманли

Продължава финансирането на проекти чрез стратегията на МИГ – Харманли 0

🕔16:48, 6.ное. 2023

Продължава финансирането на проекти чрез стратегията на МИГ – Харманли

Прочети цялата статия
„Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград”, проведе обществено обсъждане на проекта на стратегия за Водено от общностите местно развитие за периода 2023-2027 г.

„Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград”, проведе обществено обсъждане на проекта на стратегия за Водено от общностите местно развитие за периода 2023-2027 г. 0

🕔10:48, 23.окт. 2023

На 13 октомври в град Любимец и на 19 октомври 2023г.,  в град Ивайловград, екипът на „МИГ – Любимец – Ивайловград” проведе заключителни конференции, на които представи резултатите от изпълнението на проект „Подготвителни дейности за разработване на стратегия за ВОМР

Прочети цялата статия

Реклама