Забраняват протести и демонстрации

Иван Атанасов
От Иван Атанасов март 20, 2007 19:42

Акценти

  • За подобни прояви трябва да се иска разрешение от полицията и общината

Свързани публикации

На сесия от миналия месец общинските съветници със свое решение 321 от 16 март промениха Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Маджарово. Към чл.2 „За осигуряване на обществения ред се забранява:“ те прибавиха нови точки. Една от тях е, че се забраняват демонстративни действия и поведение на обществени места, несъвместими с обществените норми на поведение. Не се разрешава и продажбата на вестници и списания с порнографско съдържание на малолетни и непълнолетни лица по улиците, фоайетата и други обществени места.
Същото важи е за даването под наем на видеокасети и дискове с подобно съдържание.
Друг текст в най-важния за общината документ се изменя така, че всички, които искат да провеждат състезания, митинги, демонстрации и други индивидуални и масови мероприятия и прояви на открито, трябва 48 часа предварително писмено да уведомят за това и да получат разрешение от Общинската администрация и РПУ – Харманли, ПУ – Маджарово. Трябва де е упоменато организатора, целта, маршрута, мястото и часа на провеждане на мероприятието. Отговорност за осигуряване на необходимия обществен ред за мероприятията и спазване на определения маршрут носят организаторите. Уточнени са и сумите с които ще се налагат глоби. Първата е 50 лева, а при повторно – 200.

Още от сесията

Дават под наем и продават общинска земя

Кметът на общината да отдава под наем без търг или конкурс за срок от 1 до 5 години земеделска земя от Общински поземлен фонд (ОПФ), реши общинския съват на Маджарово. Договори ще могат се сключват само с регистрирани земеделски производители или тютюнопроизводители на територията на община Маджарово.
Наемната цена за 1 дка земеделски земи по начин на трайно ползване / ниви/ от ОПФ се определя в зависимост от категорията на земята. Наемната цена за пасища, мери, пасища с храсти и ливади ще бъде 1 лв. на хектар.
ОбС прие и други решения, които касаят движими вещи с балансова стойност до 100 лв. Те ще могат да се продават без търг или конкурс от кмета на общината.
Продажната цена определя кмета на общината, но не може да бъде по-малка от балансовата й стойност. Съветниците разрешиха и да се извършва продажбата на земи – частна общинска собственост / УПИ в урбанизираната територия и поземлен имот по КВС на земеделски земи / на собственици на законно построена или придобита сграда в нея.

Приеха отчета на ОбА Маджарово

На свое заседание Общински съвет – Маджарово прие направения отчет за дейността на общинска администрация в изпълнение решенията на Общинския съвет за периода 01.01.2006 – 30.06.2006г. Препоръчано бе при отчета за II-то полугодие да има по-подробни разяснения.

Един месец без заплата като съветник

На основание подадена молба от общинския съветник Сабахтин М. Ибрям Общински съвет – Маджарово спря изплащането на възнаграждението му за срок от 1 месец, считано от 28 декември миналата година.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов март 20, 2007 19:42
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама