Уранът се изми от питейната вода

Иван Атанасов
От Иван Атанасов октомври 7, 2018 08:40

Уранът се изми от питейната вода

Акценти

  • Вестник Сакарнюз, #38/118, 5 - 11 октомври

Количеството на естествен уран от питейната вода се изми и тя вече е годна за пиене. Това са установили компетентни органи, а със Заповед №РД-033-14/03.10.2018 г. на Директора на РЗИ-Хасково, се прекратява действието на Предписание №130/15.08.2018 г.
С него бе уведомено населението, че в питейната вода в Харманли и няколко села около него има завишено количество естествен уран и тя е опасна за ползване.
От 3 октомври течността, доставяна чрез водоснабдителната мрежа от „ВиК“ ЕООД, Хасково, за питейни нужди и приготвяне на храна е безопасна.
В заповедта се казва, че „несъответствията със стойностите по показател „естествен уран“, наложили временно ограничение ползването на питейна вода от населението, са отстранени“.
Новината за повишеното съдържание на естествен уран в питейната вода стана сензация за централните медии, а хората изпитаха безпокойство от това. От ВиК, Харманли, изолираха кладенци под номер 7 и 8, от които идваше „радиоактивната“ вода. В продължение на два месеца от тях се изпомпваше вода, която се изливаше в реката, и така постепенно нивото на урана намаля.
Още през август мнението на специалистите бе, че завишение на този показател не е опасно за здравето на хората. Това потвърди и министърът на здравеопазването Кирил Ананиев. В петък, 28 септември, в парламента имаше питане към него от депутатите Виолета Желева и инж. Николай Динков за качеството на питейната вода в Харманли и областта. Той отговори, че „кратковременната употреба на вода и то с незначително отклонение от приеманата норма, не крие непосредствен и съществен риск за здравето на хората“.

Само за месец опасният уран се появи и изчезна от водатa

В рамките на месец опасния уран във водата на Харманли се появи и изчезна. Това стана ясно от отговора на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпроси за високото съдържание на уран във водата, които му бяха зададени в петък, 28 септември, от депутатите Виолета Желева и инж. Николай Динков.

Въпроси:
След Хасково наличие на уран в наднормена концентрация бе констатирано и в питейната вода на Харманли. Последва забрана за пиене и готвене с опасната вода.
Общо в Хасковска област проблемът засяга над 100 000 души.
Изследванията на водата в Харманли са показали стойност 0,043 милиграма на литър, при норма 0,030 млг, а алфа активността е завишена 5 пъти.
Според информация в медиите институциите били изненадани от резултатите, тъй като при предишни проби стойностите са били нормални.
Какъв е начинът, по който потребителите на вода от засегнатите райони ще бъдат информирани за проблемите, как се отразява повишената радиация на здравето на жителите на засегнатите райони и най-вече опасна ли е водата с повишена радиоактивност освен за пиене и готвене и за други битови нужди?
На тези въпроси вече две години няма отговор, няма и затова дали е констатирано някакво сериозно заболяване на жители от областта вследствие превишените нива на урана.
Кога и как жителите на Харманли, а и на цялата област, ще бъдат информирани навреме? Ще има ли повторни проби и кога ще бъдат готови те?
Ще разпоредите ли мониторинг на заболяванията в Харманли, Хасково, Димитровград и други селища?

Отговор:
В Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Хасково, с писмо от 13 август 2018 г. ВИК – Хасково входира протокол от изследване на проба питейна вода от зона на водоснабдяване Харманли. Според представения протокол в пробата е констатирано превишение на нормата по показател естествен уран, измерената стойност е 0,043 милиграма на литър ,при норма 0,030 милиграма на литър.
Зоната се водоснабдява от общо 9 тръбни кладенеца, от които към момента на взимане на проба в експлоатация са тези под номера 1, 2, 5, 7, 8 и 9. Освен Харманли, от тук се водоснабдяват селата Остър камък, Надежден и Бисер.
Още същия ден е взето решение незабавно да се изследват проби вода от всички работещи кладенци поотделно.
Резултатите на взетите на 14 август проби показват, че в три от кладенците, както и в събирателната шахта, нивата на уран са над нормата.
На проведената на 15 август нова работна среща на служители на РЗИ и ВИК – Хасково, са обсъдени получените резултати и е взето решение да се спре подаването на вода от кладенец 8, в който са констатирани най-високите нива на уран, след което да се извърши ново контролно изследване. Получените резултати от него показват, че след спирането на този кладенец във водата в събирателната шахта има незначително отклонение от нормата – 0.031 милиграма на литър,
С писмо от 21 август ВИК – Хасково, информира, че на 21 август 2018 г. ще ограничи водоподаването от кладенец 7, който също е с наднормено съдържание на уран и ще извърши ново контролно изследване. Получените на 22 август протоколи от изследването, направено в регионалната лаборатория в Хасково след спиране на този кладенец, показват, че уранът не надвишава допустимото ниво и е в границите от 0.018 до 0.025 милиграма.
За потвърждаване на резултатите на 22 август е извършено пробонабиране от всички населени места в зоната на водоснабдяване – от два пункта в Харманли и по един от селата Бисер, Остър камък и Надежден. Пробите са предоставени в Евротест контрол – София, за анализ по показател естествен уран. От един от пунктовете в Харманли е взета вода и за радиологичен анализ, която е изпратена в БАН.
На 27 август от РЗИ – Хасково, отново е извършено пробонабиране от шест пункта от зона за водоснабдяване на община Харманли – три пункта в Харманли и по един пункт от селата Бисер, Остър камък и Надежден, като пробите са изпратени за изпитание в РЗИ – Пловдив.
На 4 септември в РЗИ – Хасково, са предоставени от ВИК – Хасково, резултатите от пробите, взети на 22 август. Те показват, че в пунктовете в Харманли се наблюдава съвсем леко надвишаване на нормата за естествен уран – 0.032 милиграма на литър, в другите две проби концентрациите са на границата на нормата – 0.030, а в една е под нормата – 0.025 милиграма на литър.
От полученото в Министерството на здравеопазването писмо от Министерството на околната среда и водите от 28 август 2018 г. става ясно, че засега не може да бъде направено заключение за причините за повишените нива на уран в някои от кладенците на водоснабдителната група и ще са необходими конкретни проучвания за установяването им.
Трябва да се отчете и фактът, че във връзка с препоръките на Световната здравна организация (СЗО) по отношение качеството на питейната вода в Република България от 2011 година е въведена по-консервативна норма за показател естествен уран. До 2011 г. допустимата норма бе 0.06 милиграма на литър, т.е. два пъти по-висока от сегашната.
Съгласно прилаганата методика от Световната здравна организация лимитът за естествен уран е определен на база ежедневна консумация на вода през целия живот на човека и следователно кратковременната употреба на вода, и то с незначително отклонение от приеманата норма, не крие непосредствен и съществен риск за здравето на хората.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов октомври 7, 2018 08:40
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама