Уранът се изми от питейната вода

Иван Атанасов
От Иван Атанасов октомври 7, 2018 08:40

Уранът се изми от питейната вода

Количеството на естествен уран от питейната вода се изми и тя вече е годна за пиене. Това са установили компетентни органи, а със Заповед №РД-033-14/03.10.2018 г. на Директора на РЗИ-Хасково, се прекратява действието на Предписание №130/15.08.2018 г.
С него бе уведомено населението, че в питейната вода в Харманли и няколко села около него има завишено количество естествен уран и тя е опасна за ползване.
От 3 октомври течността, доставяна чрез водоснабдителната мрежа от „ВиК“ ЕООД, Хасково, за питейни нужди и приготвяне на храна е безопасна.
В заповедта се казва, че „несъответствията със стойностите по показател „естествен уран“, наложили временно ограничение ползването на питейна вода от населението, са отстранени“.
Новината за повишеното съдържание на естествен уран в питейната вода стана сензация за централните медии, а хората изпитаха безпокойство от това. От ВиК, Харманли, изолираха кладенци под номер 7 и 8, от които идваше „радиоактивната“ вода. В продължение на два месеца от тях се изпомпваше вода, която се изливаше в реката, и така постепенно нивото на урана намаля.
Още през август мнението на специалистите бе, че завишение на този показател не е опасно за здравето на хората. Това потвърди и министърът на здравеопазването Кирил Ананиев. В петък, 28 септември, в парламента имаше питане към него от депутатите Виолета Желева и инж. Николай Динков за качеството на питейната вода в Харманли и областта. Той отговори, че „кратковременната употреба на вода и то с незначително отклонение от приеманата норма, не крие непосредствен и съществен риск за здравето на хората“.

Само за месец опасният уран се появи и изчезна от водатa

В рамките на месец опасния уран във водата на Харманли се появи и изчезна. Това стана ясно от отговора на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпроси за високото съдържание на уран във водата, които му бяха зададени в петък, 28 септември, от депутатите Виолета Желева и инж. Николай Динков.

Въпроси:
След Хасково наличие на уран в наднормена концентрация бе констатирано и в питейната вода на Харманли. Последва забрана за пиене и готвене с опасната вода.
Общо в Хасковска област проблемът засяга над 100 000 души.
Изследванията на водата в Харманли са показали стойност 0,043 милиграма на литър, при норма 0,030 млг, а алфа активността е завишена 5 пъти.
Според информация в медиите институциите били изненадани от резултатите, тъй като при предишни проби стойностите са били нормални.
Какъв е начинът, по който потребителите на вода от засегнатите райони ще бъдат информирани за проблемите, как се отразява повишената радиация на здравето на жителите на засегнатите райони и най-вече опасна ли е водата с повишена радиоактивност освен за пиене и готвене и за други битови нужди?
На тези въпроси вече две години няма отговор, няма и затова дали е констатирано някакво сериозно заболяване на жители от областта вследствие превишените нива на урана.
Кога и как жителите на Харманли, а и на цялата област, ще бъдат информирани навреме? Ще има ли повторни проби и кога ще бъдат готови те?
Ще разпоредите ли мониторинг на заболяванията в Харманли, Хасково, Димитровград и други селища?

Отговор:
В Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Хасково, с писмо от 13 август 2018 г. ВИК – Хасково входира протокол от изследване на проба питейна вода от зона на водоснабдяване Харманли. Според представения протокол в пробата е констатирано превишение на нормата по показател естествен уран, измерената стойност е 0,043 милиграма на литър ,при норма 0,030 милиграма на литър.
Зоната се водоснабдява от общо 9 тръбни кладенеца, от които към момента на взимане на проба в експлоатация са тези под номера 1, 2, 5, 7, 8 и 9. Освен Харманли, от тук се водоснабдяват селата Остър камък, Надежден и Бисер.
Още същия ден е взето решение незабавно да се изследват проби вода от всички работещи кладенци поотделно.
Резултатите на взетите на 14 август проби показват, че в три от кладенците, както и в събирателната шахта, нивата на уран са над нормата.
На проведената на 15 август нова работна среща на служители на РЗИ и ВИК – Хасково, са обсъдени получените резултати и е взето решение да се спре подаването на вода от кладенец 8, в който са констатирани най-високите нива на уран, след което да се извърши ново контролно изследване. Получените резултати от него показват, че след спирането на този кладенец във водата в събирателната шахта има незначително отклонение от нормата – 0.031 милиграма на литър,
С писмо от 21 август ВИК – Хасково, информира, че на 21 август 2018 г. ще ограничи водоподаването от кладенец 7, който също е с наднормено съдържание на уран и ще извърши ново контролно изследване. Получените на 22 август протоколи от изследването, направено в регионалната лаборатория в Хасково след спиране на този кладенец, показват, че уранът не надвишава допустимото ниво и е в границите от 0.018 до 0.025 милиграма.
За потвърждаване на резултатите на 22 август е извършено пробонабиране от всички населени места в зоната на водоснабдяване – от два пункта в Харманли и по един от селата Бисер, Остър камък и Надежден. Пробите са предоставени в Евротест контрол – София, за анализ по показател естествен уран. От един от пунктовете в Харманли е взета вода и за радиологичен анализ, която е изпратена в БАН.
На 27 август от РЗИ – Хасково, отново е извършено пробонабиране от шест пункта от зона за водоснабдяване на община Харманли – три пункта в Харманли и по един пункт от селата Бисер, Остър камък и Надежден, като пробите са изпратени за изпитание в РЗИ – Пловдив.
На 4 септември в РЗИ – Хасково, са предоставени от ВИК – Хасково, резултатите от пробите, взети на 22 август. Те показват, че в пунктовете в Харманли се наблюдава съвсем леко надвишаване на нормата за естествен уран – 0.032 милиграма на литър, в другите две проби концентрациите са на границата на нормата – 0.030, а в една е под нормата – 0.025 милиграма на литър.
От полученото в Министерството на здравеопазването писмо от Министерството на околната среда и водите от 28 август 2018 г. става ясно, че засега не може да бъде направено заключение за причините за повишените нива на уран в някои от кладенците на водоснабдителната група и ще са необходими конкретни проучвания за установяването им.
Трябва да се отчете и фактът, че във връзка с препоръките на Световната здравна организация (СЗО) по отношение качеството на питейната вода в Република България от 2011 година е въведена по-консервативна норма за показател естествен уран. До 2011 г. допустимата норма бе 0.06 милиграма на литър, т.е. два пъти по-висока от сегашната.
Съгласно прилаганата методика от Световната здравна организация лимитът за естествен уран е определен на база ежедневна консумация на вода през целия живот на човека и следователно кратковременната употреба на вода, и то с незначително отклонение от приеманата норма, не крие непосредствен и съществен риск за здравето на хората.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов октомври 7, 2018 08:40
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.