Учреди се Местна инициативна група – Тополовград

Тонка Славкова
От Тонка Славкова март 15, 2016 10:38

Учреди се Местна инициативна  група – Тополовград

На 2 март в Общинския информационен център “Терзиева къща” се проведе Учредително събраниe за учредяване на МИГ– Тополовград. Инициативата е част от реализация на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19„Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и сключен тристранен договор между Община Тополовград, Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд земеделие „Раплащателна агенция” № РД50-164/ 07.12.2015.
Учредителите са 39 лица от публичния, нестопанския и стопанския сектор. Форумът откри адвокат Яна Хлебарова. Ръководството на събранието бе поверено с гласуване на Красимира Атанасова – земеделски производител. Тя запозна присъстващите с основната цел на проекта и разясни процедурата по провеждане на събранието. Атанасова поясни и решението на Общинския съвет, съгласно което за представители на общината в Колективния върховен орган /Общото събрание/ на Местната инициативна група – Тополовград са определени общинските съветници – Силвия Георгиева и Николай Колев, с право на един глас.
Събранието прие Устав на Сдружението и избра Управителен съвет в състав: Община Тополовград – от публичния сектор, читалище “Св. св. Кирил и Методий -1894” – Тополовград, ч-ще ”Паисий Хилендарски”-1924”, Обществено движение “За възраждане на община Тополовград” – от нестопанския сектор, ”Март-Агро-2011” ЕООД, “Тики-Мити” ЕООД, БКС ООД – от стопанския сектор. За председател на УС с пълно болшинство бе избран Димитър Димитров от ”Март Агро-2011”EООД.
Учредителите на МИГ –Тополовград възложиха на УС да предприеме действия за регистриране на движението по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като Сдружение в обществено полезна дейност.
Учредяването на Местната инициативна група на територията на община Тополовград несъмнено ще допринесе за сътрудничеството на местната власт с местния бизнес, с неправителствените организации и гражданите, с цел подобряване средата на живот в тополовградския край.
След учредяването предстои кампания за обществени обсъждания на стратегията на вече учредената Местна инициативна група.

Тонка Славкова
От Тонка Славкова март 15, 2016 10:38
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама