Сесията премина без напрежение и спорове

Тонка Славкова
От Тонка Славкова март 9, 2016 18:13

Сесията премина без напрежение и спорове

Акценти

 • Сакарско ехо, брой 9/1505, година LXXXI, година XIV, 3- 10 март 2016

Свързани публикации

Дневен ред от 25 точки разгледа Общинският съвет на 25 февруари. От тях 11 бяха докладни записки на кмета Божин Божинов за разрешаване на еднократна финансова помощ на нуждаещи се граждани.
Съветниците приеха отчета на утвърдените стратегически цели на Администрацията за 2015 г., заложени в Общинския план за развитие 2014-2020 и на Годишния план към Програмата за реализация на ОПР /2014-2020/ за 2016 година.
Разгледа се докладна записка за даване на съгласие за прехвърляне (продажба) на дяловете на Община Тополовград в „Златно зърно” ООД – Тополовград, на съдружниците в дружеството. До настоящия момент представените в община Тополовград финансови резултати на тази фирма през последните години показват, че тя не реализира печалба и по сметката на общината не са постъпвали дивиденти от печалба на основание чл. 11 т. 4. от Дружествения договор. Заради това за общината не е изгодно да влага допълнителни средства в дружеството. Общинският съвет реши дяловото участие на общината, което се изразява на 924 дяла, по 10 лева на всеки – общо 9 240.00 лв., да се прехвърлят на съдружниците: “Метком”00Д – София, и ЕТ “Зора – Атанасов”- Тополовград. Общинарите възложиха на кмета на общината, в качеството му на представител в Общото събрание, да организира продажбата. Местният парламент одобри кандидатстването на общината за финансиране по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция.

Община Тополовград възнамерява да кандидатства с проектно предложение с работно заглавие “Повишаване на туристическата привлекателност на общините Тополовград и Боюкмандъра чрез представяне на материалното и нематериално културно наследство” в партньорство с турската община. Предвижда се да се извърши ремонт на сградата на тополовградското читалище и да се подобрят условията за представяне на нематериалното културно наследство на общината.
Обект на вниманието на общинарите беше и докладната записка на кмета Божин Божинов относно кандидатстването на Историческия музей-Тополовград за финансиране по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Турция.
Проектното предложение е “Повишаване туристическата привлекателност на общините Тополовград и Енедже като екотуристически дестинации. Предвижда се изграждане на туристическа инфраструктура в местността “Плочест” и подобряване на условията за провеждане на Зелени училища и Рокерски събор. Съветниците одобриха инициативата на музея.
В друга докладна записка кметът Божин Божинов поиска съгласието им за кандидатстване на общината за финансиране по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция. Става дума за намеренията на общината да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент –водещ партньор с проектно предложение с работно заглавие “Подобряване на капацитета на общините Алпуллу и Тополовград за превенция и ограничаване на последиците от наводнения в Беломорския басейн“ в партньорство с турската община. В него се планира да се подобри проводимостта на речното легло на река Синаповска. Проектът цели и защита от наводнения.
Две допълнително внесени докладни разгледаха съветниците относно кандидатстване на общината за финансиране по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ- V-A Гърция –България 2014 -2020. Те са с работни заглавия “Намаляване на различията и осигуряване на услуги, базирани в общността, за хора с ментални и двигателни увреждания в трансграничния регион” и “Долмените – непознатото културно-историческо наследство на трансграничния регион –Гърция – България.” По този проект се предвижда реставрация, консервация и експониране на два долмена и изграждане на музей на долмените.
Нотка на разногласия внесе докладната записка на кмета относно участието на общината в юридическо лице с нестопанска цел Сдружение “Местна инициативна група /МИГ/ – Тополовград“ и определяне на представители в колективния върховен и колективния управителен орган. По смисъла на закона кметът представлява общината пред всички физически, юридически лица и държавни институции.
С това не се съобразиха част от съветниците на сесията, проведена на 29 януари, когато избраха за представители в МИГ двама общински съветници – Силвия Георгиева и Николай Колев. Промяна на това решение поиска кметът сега и предложи заедно със Силвия Георгиева и Хараламби Мочев да представляват общината в Учредителното и Общото събрание на МИГ – Тополовград, с правото на един глас. Общинарите не гласуваха и това предложение.
Определиха и за представител на Община Тополовград в Общото събрание на Асоциацията по ВиК кметът – Божин Божинов.

Тонка Славкова
От Тонка Славкова март 9, 2016 18:13
Напиши коментар

2 Коментара

 1. Изи март 12, 13:30

  Не, Славкова такова заглавие, няма да ти го харесат управляващите – НАЙ, НАЙ, НАЙ, НАЙ…… после сесията примина без напрежение и спорове, това заглавие би звучало по добре и би погалило егото на кмета, нали това ти е целта?…….. а нима не си чувала, че точно спора поражда истината, или не ви отърва да я чуете тази истина………..

  Отговори на този коментар
 2. ??????? март 9, 23:08

  Нещо свиване на сармите усещам и при съветниците и при ЖУРНАЛИСТИТЕ. …. А вие как мислите

  Отговори на този коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама