Съветниците дебатираха по прехвърляне право на строеж

Иван Атанасов
От Иван Атанасов август 30, 2007 02:12

Съветниците дебатираха по прехвърляне право на строеж

Акценти

  • Интернет издание бр. 7(14), година ІІ, 27 юли - 30 август 2007 г.

Свързани публикации

Пета точка от дневния ред на последното заседание на ОбС – Промени в Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане на общинска собственост, бе внесена за разглеждане от съветниците от общинския съветник Фикрет Хабил.
На предварителните си заседания постоянните комисии съм ОбС-Маджарово, след като са се запознали с докладната, са взели решение да не бъде приета с този текст. Мотивите им бяха, че тези промени обслужват лични интереси. П. Петров се обърна към общинските съветници: „Още веднъж искам да поясня на колегите, че става въпрос за изправяне на една социална несправедливост, въпреки че не е законосъобразно.“
В дебата се включи В. Тодоров, чието мнение бе: „Не може наредба да променя закон, тъй като същата е издадена въз основа на закона. Заради това, че някои хора, попита той, не са реализирали правото си на строеж в определения срок, трябва да променяме наредбата?“
С 11 гласа „за“ разискванията по тази точка бяха прекратени и се премина към поименно гласуване на направените предложения.
По решение на ОбС чл.12 от Наредба №2 приема следния текст:
/1/ Лицата, получили право на строеж преди 13.07.1991 г. или техни наследници, но нереализирали същото, могат да придобият собственост върху урегулирания поземлен имот без търг или конкурс по пазарни цени, определени от лицензиран оценител по реда на бл. 22, ал. 3 от Закона за общинската собственост.
/2/ Лицата по ал. 1 подават молба до кмета на общината с приложени към нея одобрени архитектурни проекти, издадено разрешително за строеж преди 13.07.1991 г.
/3/ От пазарната цена по ал. 1 не се приспада цената на правото на строеж.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов август 30, 2007 02:12
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама

Посещения

  • 9 656 979 преглеждания