Покана а свикване на Общо събрание на МИГ – Любимец – Ивайловград

Иван Атанасов
От Иван Атанасов февруари 15, 2018 14:55

Покана а свикване на Общо събрание на МИГ – Любимец – Ивайловград

Акценти

  • При липса на кворум, ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 11:30 часа

Свързани публикации

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ,

На 23.02.2018г., от 10:30 часа в офиса на МИГ в гр. Любимец, ул. „Цар Освободител” №11, ще се проведе Общо събрание на сдружение „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград“. Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет на сдружението, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.11, ал.2 от Устава на «МИГ – Любимец – Ивайловград» и Решение №13 на Управителния съвет, прието с протокол 5 от 15.02.2018г., при дневен ред:

  1. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет на сдружение «МИГ – Любимец – Ивайловград» за 2017 година.

  2. Приемане на отчет за дейността на сдружение «МИГ – Любимец – Ивайловград» за 2017г.

  3. Приемане на годишен финансов отчет за 2017г.

  4. Приемане на бюджет на «МИГ – Любимец – Ивайловград» за 2018г., съставляващ одобрени със заповед на УО на ПРСР 2014-2020г., дейности и разходи по подмярка 19.4 «Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР» за 2018г.

  5. Обсъждане на необходимостта от промени в стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград” и вземане на решение.

  6. Други.

Писмените материали за общото събрание са на разположение на членовете в офиса на сдружението на адрес: град Любимец, ул. „Цар Освободител“ №11.

При липса на кворум, на основание чл.12 от Устава и чл.27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 11.30 часа, независимо от броя на присъстващите.

Управителен съвет на на сдружение „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград“

Иван Атанасов
От Иван Атанасов февруари 15, 2018 14:55
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама