От тази учебна година ОУ „Иван Вазов“ – Харманли е иновативно

От май 3, 2020 18:31

От тази учебна година ОУ „Иван Вазов“ – Харманли е иновативно

Акценти

  • Регионален вестник # 17/901 година XVII, 1 - 7 май 2020 г. излиза всеки петък в общините: Харманли, Тополовград, Симеоновград, Любимец, Свиленград, Ивайловград, Маджарово

Свързани публикации

За иновативното обучение Магдалена Гочева споделя:
През учебната 2019/2020 училището беше включено в списъка на иновативните училища, като една от предложените иновации е въвеждане на ранно чуждоезиково обучение. Променен е учебният план на първи клас и в него изучава чужд език два часа седмично.
Създаден е езиков кабинет за учениците от НЕ, който е оборудван с мултимедия и интерактивна дъска. Ученическите маси са подредени по раздвижен начин, което позволява добра видимост до двете дъски в кабинета, групова работа, а това се отразява на доброто настроение и на ефективността на заниманията.
Обучението по английски език в първи клас е базирано на развитието на слухово-речевия апарат. Основните теми покриват думи и понятия от заобикалящата среда на малките ученици.
Целите, които се стремя да постигна при ранното чуждоезиково обучение, са следните:
– да се събуди интерес у децата към чуждия език като средство за общуване;
– да свикват със звученето и произношението на езика;
– да се развият способностите за разбиране, особено в областта на устната реч;
– да се подтикнат най-малките да слушат, разграничават, разпознават и възпроизвеждат звукове, ритми, съзвучия, интонационни схеми, свързани с произношението на чуждия език;
– да се поддържа висока мотивация за усвояване на чуждия език чрез създаване на приятна творческа атмосфера за работа в клас.
За постигането им и имайки предвид кратката устойчивост на вниманието при малките ученици, първото, което съблюдавам, е времевото съотношение. При този модел на преподаване се редуват кратки периоди на активни и пасивни занимания, което ангажира по-пълноценно вниманието на учениците и препраща наученото в дълготрайната им памет. Затова редувам игровия подход, “обучение чрез правене”, използването на драма техники, заучаване и изпълнение на песни, стихчета, проектно-базирано обучение.
Децата са любопитни по природа и ученето при тях трябва да протича по забавен и стимулиращ начин, това ми позволява да се възползвам от уникалната им способност да възприемат чрез игри, песни и движения. Те създават в учебния процес много положителни емоции, което е важно при езиковото обучение и спомагат за бързото и лесно заучаване на базисната лексика, основни модели изречения и комуникативни ситуации.
Използвайки тяхната обич и потребност да създават и творят, използвам в преподаването драма техники – възприемане и драматизации на забавни истории с любими герои, проекто-базирано обучение и “обучение чрез правене” в работата с тях .Те от друга страна работят както в посока за ефективното усвояване на чуждия език, така и за цялостното формиране на детската личност. Тук е моментът да отбележа, че в процеса на работа през учебната година, децата сами изготвиха своя книжка по английски език.
И тъй като говоря за обучение на децата на 21-ви век, няма как да пропусна необходимостта от интегрирането на дигиталните технологии в ранното чуждоезиково обучение. Прилагането им прави овладяването на езика по-достъпно и по-интересно. В работата си използвам софтуерната система Енвижън, Енвижън плей и други образователни сайтове и платформи и наблюдавам много по-висока активност и ангажираност от страна на учениците в учебния процес.
Благодарение на дигиталните технологии и на подкрепата на родителите, на които искам да изкажа огромна благодарност, нашите първокласници не спират да овладяват езика и сега по време на дистанционното обучение.
За следващата учебна година се борим отново да бъдем иновативно училище, като иновацията в ранното чуждоезиково обучение предвижда промяна в учебния план на втори клас, чрез въвеждане на един допълнителен час по английски език седмично. Допълнителният час ще бъде само за упражнение и в него учениците ще затвърждават наученото, отново чрез драма техники, проекто-базирано обучение и използването на дигитални технологии.

От май 3, 2020 18:31
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама