Бюджет 2006 в Харманли се прие без ръкопляскания

Иван Атанасов
От Иван Атанасов март 5, 2006 04:54

Бюджет 2006 в Харманли се прие без ръкопляскания

Акценти

  • Вестник "Харманлийски НОВИНИ", бр.9/160 2- 9 март 2006 г..

Свързани публикации

В последния ден на малък Сечко – вторник – се състоя 31 сесия на Общински съвет – Харманли. В дневния ред имаше няколко важни точки, но най-важната бе приемането на бюджета на общината за следващата финансова година. С нея започна заседанието.
След като докладната бе представена от председателя на ОбС-Харманли – Минка Русева, думата взе кметът на общината Михаил Лисков. 20 минути продължи експозето на градоначалника по приходната и разходната част на бюджета.
„Имах срещи с хората от всички квартали на Харманли и с живеещите по селата, където коментирахме бюджета на общината. Съобразили сме се с болките на нашите съграждани“, каза градоначалникът и изтъкна приоритетите на общината: детските градини, здравеопазване, ремонт на улици, осветление и пречиствателната станция.
Коментарите и предложенията по бюджета не бяха много. Инж. М. Василев предложи да бъде поставена камера на кантара на сметището и по електронен път да бъде свързан с компютър, където да се записват всички данни: час, дата и количество на изхвърляната смет. Общината да заплаща на фирма ,,Монолит“ въз основа на тези показания. „Човешкия фактор не е най-съвършеният, а най безпристрастна е електрониката“, заключи той.
Той засегна и качеството на храната на болницата, която според него не е добра и се чудел как я ядат болните. „Не знам дали някой го контролира това, но за мен най-добрият контрол е конкуренцията“, каза той и прикани да се допуснат и други фирми до доставката на храна на болницата.
Кметът го увери, че въпросът за камерата на кантара е чисто технически и няма да има проблем да се постави такава. Той увери, че на фирмата се плаща за реалния тонаж, въз основа на справка за броя на колите, тонажа и др. данни, която се получават от там.
В края той се пошегува: „Да вземем да поканим община София да хвърлят тука, защото ще ни дадат 20 милиона.“
За доставчика на храната на болницата той обясни, че е определен чрез процедура, която се провежда всяка година.
Изказване на Красимир Панчев от ССД: „Приходната част на бюджета е балансирана. Знаем, че общината има ресурс и се надявам много от перата по него да бъдат преизпълнени. Критиката ни е по разходната част.
Първо: Мисля, че парите, които отделяме за „МБАЛ Харманли“ са малко. Избрахме за управител д-р Христов и го оставихме да се оправя, а той едва ли може да се справи сам.
Второ: Образованието. Липсва визия по отношение поддръжката на общинските сгради. По новия Закон за енергийна ефективност всички общински и държавни сгради трябва да бъдат санирани. Тези пари – 10-15 хиляди лева, които се отделят за училищата, са съвсем недостатъчни за поддръжка.
Трето: В бюджета е записано, че ще взимаме заем за уличното осветление. Доколкото ми е известно за това трябва да вземе решение ОбС. В момента ни е вменен като подточка от капиталовите разходи, а то трябва да стане дебатирано в отделна точка на отделна сесия .
Четвърто: Г-н кмете, две години Вие не дадохте на концесионера да инвестира 2 млн. в лагера в Добринище, а сега взимаме от гражданите 100 хиляди за инвестиции там, които няма да стигнат за нищо. Нормално ли е това? За мен това е абсолютно недалновидна политика.
Другият въпрос, който Кр. Панчев зададе на кмета, бе дали е необходимо да се купува багер за 100 хил. лева, след като ползваме услуги в рамките на 10-20 хиляди лева.
Следващото, което ме смущава е, че в момента пак нарушаваме Закона за читалищата, където пише, че комисията по образованието и спорт ще разпределя парите за читалищата. Това, че Вие ще назначавате комисия е закононорушение. Вие четете закона, както дявола чете евангелието.
За спорта: 40 хиляди, които отделяте за спорт, са крайно недостатъчни според нашата група съветници. Много наши клубове през годината се представиха отлично и заслужават повече средства.
Д-р Пламен Делчев – председател на групата на КБ каза, че бюджетът за здравеопазването е балансиран. „Сега тече тенденция да се изтегля всичко на областно ниво, ние в нашия бюджет за пръв път залагаме средства за здравеопазване. Не можем да кажем, че тези средства са недостатъчни. Друг е въпросът, че според закона те могат да бъдат само за капиталови разходи.“, сподели той.
Препоръката, която даде, бе общината да следи стриктно за разходването на средствата.
Това предизвика намесата на управителя на МБАЛ в Харманли – д-р Христов, който потвърди, че за всички отпускани средства има строг контрол от Общината и точен отчет от здравното заведение. Той допълни, че болницата може да бъде подпомогната също с отопление, храна и ток.
Трендафил Райков от „Атака“ засегна въпроса с разпределението на преходния остатък в бюджета. „На мен ми се струва, каза той, че ние тука правим една много сериозна грешка. Въпросът с прекратяване на концесията на лагера в с. Добринище на няколко пъти е поставян на ОбС, но такова драстично развитие на събитията за прекратяване на концесията не сме поставяли в ОбС. Ние, съветниците, трябваше да бъдем информирани. От тук нататък ще има съдебни искове, които надали ще са в полза на общината. Защо трябваше да се стига до такова парадоксално според мен положение, аз не знам, но предполагам, че решението, което господин Кметът е взел, е на някакво политическо ниво, някъде другаде, не тук в общината.
Предлагам една част от тези средства, отделени за ремонта на Добринище – половината, да ги дадем на МБАЛ – Харманли, и нещата донякъде ще бъдат туширани.
Приветствам приоритета, който сте заложили за довършване на пречиствателната станция за питейната вода. Защо обаче трябва отново де се занимаваме с реконструкцията на бул. ,,България“. Огромна част от обществото е против и това е повече от ясно. Това не трябва да бъде приоритет и то забележете – той е на второ място в списъка след пречиствателната станция. Гласува го слабо мнозинство в ОбС, но не това е приоритет за нас.
Друг проблем е раздутата численост на персонала и средните брутни работни заплати в ОбА. Изводът е ясен: Общинската хазна е хранилка за политически пристрастени хора и функционери. Всички назначения през последните две-три години са изчистени в партийно отношение. Да не говорим за Турския паркинг в центъра, който в скоро време ща бъде основата за раздора между БСП и партия „Рома“. Това са обществени тайни, които всички ги знаят.
За какво обществено обсъждане на бюджета говорим, след като тази сутрин ми се даде разпределението на разходите за издръжка на кметствата по селата. Даже самите кметове не го бяха видели.“
Лисков отговори на някои от критиките, отправени към бюджета: „Относно заема за осветлението ще има процедура, ще има обсъждане, ще се разясни финансовата рамка от фонд Енергийна ефективност и след 40 дни ще се вкара нова докладна.
Проблемите на болницата ще стоят през цялата година и, ако има преизпълнение на приходите, ще им гласуваме допълнителни субсидии.
Относно културата – разпределението на субсидията – механизмът е работещ и в комисията има представители на всички читалища. Тя носи отговорност и не съм съгласен с Вас, че е закононарушение.“
В отговор Кр. Панчев прочете текст от Закона за читалищата пред кмета: „Чл. 23. (1) Предвидените по държавния и общинския бюджет средства за читалищна дейност се разпределят между читалищата от комисия с участието на представител на съответната община, на всяко читалище от общината и се предоставят на читалищата за самостоятелно управление. В проектодокладната Ви се иска ОбС да упълномощи комисия, в състава на която да влезнат представител на общината, на всяко читалище и комисията по образование, култура и спорт. Тя е манипулируема и е подчинена на кмета на общината.
Не отговорихте и на въпроса за лагера в Добринище дали има съдебни процедури. Прекратяването на договора с концесионера е от прерогативите на ОбС – Харманли, а не на кмета, той само е упълномощен.“
Лисков отговори: „Нека съдът да реши кой има право. За две години концесионерът трябваше да реализира 300 хиляди капиталови вложения, а те не са. Като добри стопани ние трябва да направим ремонт.
Дали действията на кмета са правилни, засега има само една жалба и нищо по-същество, нещата ще се решават по същество. Със 100 хиляди ще направим така, че децата да почиват тази година. Тези пари са от икономии от миналата година, които е направила администрацията.“

Из сесията на ОбС Харманли

Удължиха срока на договора на ЕТ ,,Компромис – 91 Петър Петров“ за отдаване под наем на земя 5.20 кв. м до 31 март 2007 год., намираща се до пазара за цветя в близост до хотел ,,Хеброс“.

Общинските съветници дадоха съгласие кметът да поиска общежитието на СПТУ по текстил да се предостави на общината за безвъзмездно ползване. В него временно ще се настаняват граждани, които са крайно нуждаещи.

В местността ,,Геджи Борум“ (казармата и стрелбището до нея) общината ще придобие имоти съответно от 321 и 364 дка за нуждите на община Харманли, които са собственост на Министерството на отбраната. Там ще бъде изграден нов жилищен квартал за града.

Председател на Общинската местна комисия за обществен ред и сигурност вече ще е кметът Михаил Лисков. Досега начело на комисията бе председателят на ОбС Минка Русева.

Прекратява се дейността на Временната комисия за проверка на подписката от село Преславец, поради изчерпване на дейността й – разговаряно е с хората на селото и са направени изводите. Очаква се вносителите на подписката до следващото заседание на ОбС Харманли през месец март да представят програма за възстановяване на бившата сграда на училището. Ще бъде наложен мораториум на Решение № 593 от 28 12 2005 на ОбС-Харманли до следващото заседание на местния парламент през месец април. След това заседание, ако хората от Преславец не са изпълнени условията, сградата ще се продаде.

Квотата за тютюн за Община Харманли през тази година е 275 тона.

Инж. Мирослав Василев предложи парка зад Гърбавия мост да се казва „Димана Данева“ – на именита харманлийска поетеса. Предложението му се прие.

Д-р Генев имаше питане във връзка с решение на ОбС за табелите, написани на чужд език, които все още стоят. „Какви са мерките, които са взети за изпълнението на тази нова наредба?“, попита той кмета.

Кметът Михаил Лисков отговори, че е изградена комисия за контрола на информационните и указателните табели в града. Стана ясно, че едни табели били махнати, други щели да ги отстраняват, едни собственици били предупредени да ги изпишат на български език, други пък обещали.

Имало лични разговори с кмета, на други били изпратени писма и т.н. Но след изтичане на срока ще бъдат въведени в съответствие с Наредбата.

След като изслуша кмета, д-р Генев каза, че си запазва правото да пита отново след два месеца.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов март 5, 2006 04:54
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама