„МИГ – Любимец – Ивайловград“ стартира разработването на нова стратегия за воденото от общностите местно развитие за периоза 2023 – 2027 г.

Сакарнюз
От Сакарнюз юни 16, 2023 14:04

„МИГ – Любимец – Ивайловград“ стартира разработването на нова стратегия за воденото от общностите местно развитие за периоза 2023 – 2027 г.

Акценти

  • Екипът на „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград”, апелира към всички заинтересовани страни да участват активно в процеса на разработване на новата стратегия

Свързани публикации

На 25 април 2023г., сдружение „Местна инициативна група  – Любимец – Ивайловград”, сключи договор с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект за подготвителни дейности за разработване на стратегия за ВОМР  за периода 2023-2027г.”.

Основната цел на проектното предложение, е да се подпомогне процеса на изготвяне на стратегия на МИГ за новия програмен период, като се насърчи включването на местното население в разработването й.

Одобрената финансова помощ за изпълнението на проекта е в размер на 34 102 лева и се предоставя по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

В рамките на проекта, който ще се изпълнява в срок от шест месеца, се предвижда да бъдат организирани и проведени обучения на местни лидери и заинтересовани страни, информационни кампании и работни срещи, целящи идентифициране на потребностите на местната общност и необходимостта от подкрепа за реализиране на местни инициативи. Обществени обсъждания ще очертаят приоритетите, мерките и рамките за финансово подпомагане, които ще бъдат заложени в стратегията.

Всички дейности по проектното предложение, ще се осъществят на територията на общините Любимец и Ивайловград, обособяващи територията на МИГ.

Очаквания резултат от изпълнение на проектното предложение, е стратегия за местно развитие за периода 2023-2027г., разработена на основата на ясно идентифицирани потребности на местната общност и нагласи на местното население, в съответствие с възможностите за финансова подкрепа от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и други Европейски структурни и инвестиционни фондове.

Екипът на „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград”, апелира към всички заинтересовани страни да участват активно в процеса на разработване на новата стратегия за Водено от общностите местно развитие. Информация за провеждането на всички планирани дейности, ще бъде публикувана на интернет сайта на сдружението http://mig.lyubimets.org/ .

Настоящата публикация е отразена в  изпълнение на Административен договор РД 50-143/25.04.2023г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

Сакарнюз
От Сакарнюз юни 16, 2023 14:04
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама