Да се дадат повече права ва потребителите, предлага ЕК

Иван Атанасов
От Иван Атанасов март 31, 2022 09:25

Да се дадат повече права ва потребителите, предлага ЕК

Акценти

  • Комисията предлага да се измени Директивата за правата на потребителите

Свързани публикации

Европейската комисия предлага да се актуализират правилата на ЕС за защита на потребителите, за да им се дадат повече права в контекста на екологичния преход. Актуализираните правила ще гарантират, че потребителите могат да избират продуктите, които купуват, по информиран и екологосъобразен начин. Потребителите ще имат право да знаят колко дълго е проектиран да трае даден продукт и как и дали може да бъде поправен. Освен това с правилата ще се засили защитата на потребителите от ненадеждни или неверни твърдения за екологосъобразност, като се забранят подобни заблуждаващи твърдения и практики, включително по отношение на трайността на даден продукт.
Комисията предлага да се измени Директивата за правата на потребителите, за да се задължат търговците да предоставят на потребителите информация относно трайността и възможностите за поправка на продуктите:

Ново право на информация относно трайността и възможностите за поправка на продуктите

Комисията предлага да се измени Директивата за правата на потребителите, за да се задължат търговците да предоставят на потребителите информация относно трайността и възможностите за поправка на продуктите:

  • Трайност: Потребителите трябва да бъдат информирани за гарантираната трайност на продуктите. Ако производителят на потребителска стока предлага търговска гаранция за трайност за повече от две години, продавачът трябва да предостави тази информация на потребителя. За консумиращите енергия стоки продавачът трябва също така да информира потребителите, когато производителят не е предоставил информация относно търговска гаранция за трайност.
  • Поправки и актуализации: Продавачът трябва също така да предостави съответна информация за поправките, като например рейтинга на възможностите за поправка (когато е приложимо) или друга информация за поправките, предоставена от производителя, като например наличието на резервни части или ръководство за извършване на поправка. За интелигентните устройства и цифровото съдържание и услуги потребителят трябва също така да бъде информиран за актуализациите на софтуера, предоставяни от производителя.

Производителите и продавачите ще решат кой е най-подходящият начин за предоставяне на тази информация на потребителя — върху опаковката или в описанието на продукта на уебсайта. Във всеки случай тя трябва да бъде предоставена преди покупката и по ясен и разбираем начин.

Забрана на заблуждаващите твърдения за екологосъобразност и планираното излизане от употреба

Комисията предлага също така няколко изменения на Директивата за нелоялните търговски практики. На първо място списъкът на продуктовите характеристики, по отношение на които търговецът не може да подвежда потребителите, се разширява, за да бъдат обхванати екологичното или социалното въздействие, трайността и възможностите за поправка. След това се добавят нови практики, считани за заблуждаващи след оценка на всеки отделен случай, като например твърденията за екологосъобразност по отношение на бъдещи екологични резултати без ясни, обективни и проверими ангажименти и цели и без независима система за мониторинг.

Не на последно място към така наречения черен списък на забранените нелоялни търговски практики в директивата се добавят следните нови практики:

  • Неуведомяване за характеристики, въведени за ограничаване на трайността, като например софтуер, който спира или понижава функционалността на стоката след определен период от време;
  • Общите, неясни твърдения за екологосъобразност, при които отличните екологични характеристики на продукта или търговеца не могат да бъдат доказани. Примери за такива общи твърдения за екологосъобразност са „екологосъобразен“, „еко“ или „зелен“, които погрешно загатват или създават впечатление за отлични екологични резултати;
  • Твърдения за екологосъобразност за целия продукт, когато екологосъобразността се отнася само до определен аспект на продукта;
  • Поставяне на доброволна маркировка за устойчивост, която не се основава на схема за проверка от трета страна или не е създадена от публични органи;
  • Неуведомяване, че дадена стока е с ограничена функционалност, когато се използват консумативи, резервни части или принадлежности, които не са предоставени от първоначалния производител.

Тези изменения имат за цел да се гарантира правна сигурност за търговците, но също така да се улесни правоприлагането в случаи, свързани със заблуждаващи твърдения за екологосъобразност и преждевременно излизане от употреба на продуктите. Освен това като се гарантира, че твърденията за екологосъобразност отговарят на истината, потребителите ще могат да избират продукти, които действително са по-добри за околната среда от други конкурентни продукти. Това ще насърчи конкуренцията за по-екологично устойчиви продукти, като по този начин ще се намали отрицателното въздействие върху околната среда.

Следващи стъпки

Сега предстои предложенията на Комисията да бъдат обсъдени от Съвета и Европейския парламент. След като предложенията бъдат приети и транспонирани в националното законодателство на държавите членки, потребителите ще имат право на правна защита в случай на нарушения, включително чрез процедурата за колективна защита съгласно Директивата за представителните искове.

Източник: ЕК

Иван Атанасов
От Иван Атанасов март 31, 2022 09:25
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама