Закупуване на оборудване за модернизация на винарна е поредния проект, който ще бъде финансиран чрез „МИГ – Харманли“

Иван Атанасов
От Иван Атанасов септември 29, 2020 10:36

Закупуване на оборудване за модернизация на винарна е поредния проект, който ще бъде финансиран чрез „МИГ – Харманли“

Акценти

  • Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на „Тракийско вино“ ООД

Свързани публикации

Миг Харманли

На 28.09.2020г., Изпълнителния директор на сдружение „МИГ Харманли“ – Диана Гочева и Управителя на „Тракийско вино“ ООД – Тодор Братанов, подписаха тристранен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“ по процедура BG06RDNP001-19.013 „МИГ Харманли“ – подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.
Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на „Тракийско вино“ ООД с наименование: „Закупуване на оборудване и съоръжения за модернизация на винарна“ по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“.
Стойността на одобрените за финансиране разходи е 135 787,04 лв., от които одобрена субсидия – 67 893,50 лв. Проектът предвижда закупуване на технологично оборудване – неръждаеми съдове за съхранение и ферментация, пневматична преса, машина “bag in box”, етикираща машина и др., както и закупуване на оборудване за лаборатория и компютърна техника с подходящ софтуер, необходим за организиране на търговската и складовата дейност на фирмата.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов септември 29, 2020 10:36
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама