Закриха един, а откриха друг Център за социални услуги

Иван Атанасов
От Иван Атанасов август 8, 2017 08:32

Закриха един, а откриха друг Център за социални услуги

Със свое решение съветниците на Симеоновград закриха социална услуга, която се предлагаше в Дневния център за възрастни хора с увреждания (ДЦВХУ). Той се помещаваше на първия етаж от двуетажна сграда на ул. „Търговска” № 25,
Мотивът за това решение е липса на целева група, тъй като потребители можеха да бъдат само лица с 50% и над 50% степен на увреждане, което се доказва с Експертно решение на ТЕЛК. Трайната незаетост на социалната услуга може да доведе до поетапното намаляване на капацитета й, от което следва закриването. Капацитетът бе от 30 места, а за потребителите се грижиха 12 човека персонал.
Новата социална институция, която ще се открие на същото място е „Център за социална рехабилитация и интеграция“ (ЦСРИ). И тя като първата е държавна дейност.
В мотивите на докладната е записано, че „Центърът за социална рехабилитация и интеграция“ е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване. Анализът на потребностите от социални услуги на общинско, областно и национално равнище показва, че все по голяма целева група от потребители се нуждаят от ползването на тази почасова услуга.
Застаряващото население на община Симеоновград би имало по-лесен достъп до ползване на този вид социална услуга, тъй като изискванията за ползването й са минимални. Услугата биха могли да ползват както лица с определен вид и степен на увреждане, удостоверено с експертно решение на ТЕЛК комисии, така и лица с временни здравословни затруднения, удостоверени с протоколи от лекарски комисии и/или съответните удостоверения за указване на необходимостта от временно ползване на услугата от личните лекари на лицата. Опитът показва, че интересът към този вид услуга е изключително голям и е от голяма полза за населението на съответните общини.“
От 1 септември на това място ще работят 15 човека, които ще могат да се грижат за 50 човека.

Още от сесията: Ще бъдат дадени под наем две общински места за поставяне на кафе автомати. Едното е на улица „Роза“, а другото – на „Цар Освободител“.
Те ще бъдат обявени на търг, с начална тръжна цена 30 лева месечен наем за срок от 5 години
С друго свое решение местните съветници определиха фирма „Булфиш 2012“ ЕООД, Симеоновград, ул.“Любен Каравелов“№7, с управител: Александър Александров за концесионер на концесия на язовир, находящ се в местността „Кара егрек”, за срок от 25 години.
Той ще трябва да плаща на общината годишно 1 750 лева.
В договора, който кметът ще подпише, е записано, че за подобряване техническото състояние на язовира концесионерът ще трябва да направи инвестиции на стойност 30 000 лева през първата година на концесионния период.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов август 8, 2017 08:32
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама