Юлиян Войнов: „Час по-скоро трябва да се въведе Електронно правителство“

Иван Атанасов
От Иван Атанасов септември 19, 2014 14:38

Юлиян Войнов: „Час по-скоро трябва да  се въведе Електронно правителство“

Акценти

  • Нужно е да се разшири капацитета на Агенцията за обществени поръчки
  • Трябва са се приеме програма за спасяване и оздравяване на обществения доставчик НЕК ЕАД
  • Наложително е ново законодателство за корпоративна несъстоятелност срещу недобросъвестни длъжници

Свързани публикации

Юлиан Войнов е магистър по финансов мениджмънт от Стопанска академия – Свищов и магистър по Икономика от Университета в Манчестър. Има множество специализации и квалификации в областите на приложната икономика, статистиката, финансовото моделиране, банковия мениджмънт, управленското счетоводство и т.н. Понастоящем е учредител и финансист на Коалиция ДЕСНИТЕ и автор на икономическата им програма. Водач е на листата в 24 МИР-София.

Господин Войнов, политиката на всички десни по света е да стимулира бизнеса, чрез честни и справедливи правила. В България обществените поръчки са източник на сериозен доход само за отделни фирми, а това в повечето случаи става непрозрачно.

Мерките, които трябва да се вземат, за да се изчисти този проблем, са много, а една от тях е да има електронно обявяване и отчитане на всички обществени поръчки. Трябва да се прецизират текстовете на ЗОП, ограничаващи достъпа на средни и малки фирми до обществени поръчки.

Нужно е да се разшири капацитета на Агенцията за обществени поръчки (АОП) и нейното ситуиране като агенция към Министерски съвет, а не към МИЕТ. Засилване на нейните превантивни функции за недопускане на злоупотреби с обществени средства, както и регламентиране на персонална отговорност на лицата, допуснали такава злоупотреба

 

Според Вас справедливо ли се разпределят субсидиите в селското стопанство?

Доскоро те се изплащаха на брой декари. Получава се така, че голeми фирми, с огромни масиви получаваха огромен финансов ресурс, който е малък спрямо техните разходи.

Последната година бяха предприети мерки за по-справедлив начин за изплащане на земеделските субсидии, прие таван и се даде определен праг за малките фирми. Тази промяна доведе до това големите фирми се роят, за да избегнат тези ограничения. Затова ще се наложи да се вземат и други мерки за да се ограничи големите фирми да получават много пари а да се стимулират малките независими фермери да остана на пазара на труда

 

Какво трябва да се направи за малкия и дребен бизнес?

На първо място чувствително намаляване на лицензионните режими, в съответствие с европейските практики за възпиране на ненужната бюрокрация. Трябва да се въведе една единствена еднократна такса за започване на бизнес, която да замени всички останали, събирани от държавните и общински институции.

Трябва да има необлагаем минимален доход, равен на минималната работна заплата в страната, но запазване на данъчната ставка от 10% върху доходите над необлагаемия минимум.

От законодателството да се премахне режима на облагане на едноличните търговци с данъчна ставка от 15%. Другата мярка е въвеждане на нулева данъчна ставка за корпоративния данък върху дела на реинвестираната в България печалба. ДДС трябва да се възстановява законовия срок от 30 дни.

Трябва да се обединят в кодекс всички държавни изисквания за упражняване на стопанска дейност, като изпълнението им да е единствена предпоставка за започване на бизнес без предварително разрешение, а само с уведомление.

 

Енергетиката е много важен отрасъл, а там сътресенията са сериозни. Какво е записано във вашата програма по този въпрос?

Според нас трябва веднага да стартира Енергийна борса, като условие за развитие на конкурентен и финансово стабилен либерализиран енергиен пазар. Влизането на нови участници и потенциалните възможности за реализация чрез борсовите сделки ще доведе до повишаване на рентабилността на производителите поради по-голяма конкуренция между търговците на електроенергия.

Трябва са се приеме програма за спасяване и оздравяване на обществения доставчик НЕК ЕАД, като спрямо него да се прекрати дискриминационната ценова политика.

 

А цената на тока ще остане ли на това ниво?

Тя трябва плавно, по зададен предварителен график да се повишава, а НЕК да продава електрическата енергия за регулирания сегмент от пазара до нивата, покриващи разходите на обществения доставчик за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени.

Търговският износ на електроенергия, произведена от ВЕЦ, собственост на НЕК, трябва да бъде с приоритетен характер, за да може да му се увеличат приходите

 

Как трябва да се обуздаят монополите?

Това може да стане законодателно като се намали броя на административните такси за обслужване на гражданите и бизнеса. Трябва да се въведе принципа на „мълчаливото съгласие“ в държавната и общинска администрация.

Наложително е ново законодателство за корпоративна несъстоятелност срещу недобросъвестни длъжници, но същевременно облекчаване на добросъвестните.

 

Как могат да се оправят нещата в митниците, които непрекъснато са под прицела на медиите?

Проблемът не е само в митниците, а в цялата държавна администрация. Не може когато там се назначават партийно зависимо хора, да се очаква сериозна икономическа активност. Но това е работа на управляващи партии и ако няма воля да се провежда административна реформа, да се изчистят механизмите и да се назначават компетентни хора, със знания и опит ще имаме проблем във всички държавни институции.

Трябва да се ускори работата по въвеждане на електронно правителство.

 

България се слави , че е финансова стабилна, това докога ще продължи?

За да има финансовата стабилност в държавата, трябва да се запази Паричния съвет до влизането на България в еврозоната.

Незабавно предприемане на политически действия за приемане на България във валутния механизъм ERM II (т.нар. чакалня за еврозоната). Към настоящия момент България отговаря на числовите показатели на маастрихстките критерии за влизане в еврозоната, което се потвърждава от двата последни конвергентни доклада на ЕК.

В програмата ни е записано изготвяне на изцяло нов закон за гарантиране на влоговете в съответствие с европейската Директива за схемите за гарантиране на влоговете.

 

Има и други партии, които претендират да са десни.

Опитите за запазване на дясното след 2001 година не бяха особено успешни, защото освен мерките за либерално-социалистическото му разрушаване се добавиха и агресивните политически усилия това пространство да бъде размито и премахнато. Особено силни станаха тези усилия след 2009 година, когато на власт дойде една авторитарно-популистка партия. Това съвсем забави съвременното политическо оформяне на българското общество и доведе до сериозни негативни последствия. Дясното е необходимо и възможно, то има образец в европейското политическо устрояване, с което сме свързани, има и своята опора в средата на голям брой интелигентни, самостоятелни и високо културни хора с гражданско битие и европейска нагласа

Смятам, че разковничето за доброто бъдеще на нашата страна е в общите действия на всички почтени и разумни българи със самостоятелно дясно мислене, които веднъж вече показаха, че могат да постигнат нашият национален интерес в България и в Европа. Всеки почтен и разумен човек е незаменим в общото съзидание. В нашата коалиция ние вярваме, че промяната е възможна, защото е необходима. Нека помним, че това зависи от собствените ни решения и избор.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов септември 19, 2014 14:38
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама