В Симеоновград приеха план за интеграция на ромите

Иван Атанасов
От Иван Атанасов януари 29, 2015 07:57

В Симеоновград приеха план за интеграция на ромите

Съветниците на Симеоновград на последната си сесия приеха План за интеграция на ромите в Община Симеоновград 2015 – 2017 г. Това е необходимо в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020) и Областната стратегия за интегриране на ромите в Хасковска област (2012- 2020).

По данни на НСИ лицата,самоопределили се като роми в община Симеоновград, са 1480 души, а тези, които могат да бъдат определени като такива, предвид начина им на живот и семейни традиции, са много повече.

Сред целите на плана е разширяване възможностите на местната администрация да привлича и оползотворява ресурси по програми на ЕС с насоченост – социализиране, приобщаване, включване на ромските общност във всички сфери на обществения живот.

Като приоритетни направления за действия са записани: пълно обхващане в подготвителни групи на деца, които не владеят български език; привличане на родителите в училищния живот чрез създаване на обществени съвети, училищни настоятелства и включването им в съвместни мероприятия – екскурзии, концерти, спортни срещи; организирането на извънкласни и извънучилищни  дейности – организиране на спортни празници с участие на деца и ученици от ромски произход /колоездене, футбол, подвижни игри и др/; привличане на ромските родители в образователния и училищния процес.

В плана е предвидено ранно обхващане на бременните, наблюдение по време на бременността, своевременна хоспитализация на родилките, разработване и прилагане на програми за семейно планиране и здравно образование за юноши и младежи, за което ще помага и здравният медиатор.

Като източници на финансиране за дейностите са посочени: създаване на проекти по различните направления, финансирани от оперативните програми; републикански бюджет; проекти, финансирани от държавен бюджет; общински бюджет; спонсорство и дарения.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов януари 29, 2015 07:57
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.