В Симеоновград актуализираха Плана за интеграция на ромите

Иван Атанасов
От Иван Атанасов март 7, 2017 07:40

В Симеоновград актуализираха Плана за интеграция на ромите

Планът за интеграция на ромите в Община Симеоновград 2017 – 2020 г. бе актуализиран. На последната сесия на ОбС, съветниците приеха тази поправка, изискана от Областна администрация, съгласно Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите.
В обемистия документ е записано като задача „Разширяване възможностите на местната администрация да привлича и оползотворява ресурси по програми на ЕС с насоченост социализиране, приобщаване, включване на ромските общност във всички сфери на обществения живот.“
В друга точка е предвидено „Създаване на благоприятни условия за активно участие на представителите на ромите в обществените, икономическите и социални процеси на територията на община Симеоновград.“
Предвижда се и провеждане на общинска образователна и здравна политика, ориентирана към ромите.
В Дневния ред на ОбС бе записано и приемане отчет за изпълнение на приетите от ОбС решения от №80/24. 06. 2016 г. – до Решение №124/23. 12. 2016 г. включително, за периода юни 2016 г. – декември 2016 г.
Местните парламентаристи отпуснаха еднократна парична помощ от 200 лева на Териториалната организация на съюза на слепите в България – гр. Харманли.
Общински съвет даде съгласие на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково да бъде издадено разрешение за водоползване на седем тръбни кладенци на територията на общината в местността Сара сюит.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов март 7, 2017 07:40
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама