В Симеоновград актуализираха Плана за интеграция на ромите

Иван Атанасов
От Иван Атанасов март 7, 2017 07:40

В Симеоновград актуализираха Плана за интеграция на ромите

Планът за интеграция на ромите в Община Симеоновград 2017 – 2020 г. бе актуализиран. На последната сесия на ОбС, съветниците приеха тази поправка, изискана от Областна администрация, съгласно Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите.
В обемистия документ е записано като задача „Разширяване възможностите на местната администрация да привлича и оползотворява ресурси по програми на ЕС с насоченост социализиране, приобщаване, включване на ромските общност във всички сфери на обществения живот.“
В друга точка е предвидено „Създаване на благоприятни условия за активно участие на представителите на ромите в обществените, икономическите и социални процеси на територията на община Симеоновград.“
Предвижда се и провеждане на общинска образователна и здравна политика, ориентирана към ромите.
В Дневния ред на ОбС бе записано и приемане отчет за изпълнение на приетите от ОбС решения от №80/24. 06. 2016 г. – до Решение №124/23. 12. 2016 г. включително, за периода юни 2016 г. – декември 2016 г.
Местните парламентаристи отпуснаха еднократна парична помощ от 200 лева на Териториалната организация на съюза на слепите в България – гр. Харманли.
Общински съвет даде съгласие на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково да бъде издадено разрешение за водоползване на седем тръбни кладенци на територията на общината в местността Сара сюит.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов март 7, 2017 07:40
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.