В Любимец избират изпълнител за изграждане на околовръстен път

Иван Атанасов
От Иван Атанасов декември 14, 2019 07:37

В Любимец избират изпълнител за   изграждане на околовръстен път

От Община Любимец търсят изпълнител за изграждане на околовръстно шосе. В сайта е обявена процедура за „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор) на обект „Околовръстна улица на гр. Любимец по направление на Републикански път III-597 /обходен път запад/“.
Видът на процедурата е публично състезание, а прогнозна стойност на поръчката, без да се включва ДДС, е 5 100 000 лева.
При публичното състезание са предвидени по- кратки срокове и по-облекчени условия в сравнение с тези, отнасящи се до откритата процедура. За услуги той е 21 дни, а за строителство – до 28. Възложителят разглежда най-малко три подадени оферти и избира най-изгодната.
В мотивите за избора на тази бърза процедура е записано, че „с оглед планираните и проведени от Възложителя обществени поръчки със сходен предмет и липсата на основание за провеждането на пряко договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в глава двадесет и пета, раздел II от ЗОП ред за провеждане на публично състезание“.
Обществената поръчка не е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми. Приблизителната дължина на пътя е 2748 м. Изпълнителят трябва да изготви Техническият проект, който да включва: геодезия; геология; хидрология; пътна; е електрическа – външно осветление; съоръжения; електрическа – пресичания; пресичания ВН 110kV, пресичания Ср.Н 20kV, пресичания кабели НН; водоснабдяване и канализация; телекомуникации; пожарна безопасност; план за безопасност и здраве; временни пътища и ВОБД и част План за управление на строителните отпадъци.
В изискванията е записано, че по време на изпълнението на СМР да не се допуска отделяне на вредни вещества, замърсяващи околната среда и въздуха.
Крайният срок за подаване на документи е 18 декември 2019 година.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов декември 14, 2019 07:37
Напиши коментар

1 Коментар

  1. строител декември 15, 09:07

    Коледен подарък за наши хора

    Отговори на този коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.