В Любимец избират изпълнител за изграждане на околовръстен път

Иван Атанасов
От Иван Атанасов декември 14, 2019 07:37

В Любимец избират изпълнител за   изграждане на околовръстен път

От Община Любимец търсят изпълнител за изграждане на околовръстно шосе. В сайта е обявена процедура за „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор) на обект „Околовръстна улица на гр. Любимец по направление на Републикански път III-597 /обходен път запад/“.
Видът на процедурата е публично състезание, а прогнозна стойност на поръчката, без да се включва ДДС, е 5 100 000 лева.
При публичното състезание са предвидени по- кратки срокове и по-облекчени условия в сравнение с тези, отнасящи се до откритата процедура. За услуги той е 21 дни, а за строителство – до 28. Възложителят разглежда най-малко три подадени оферти и избира най-изгодната.
В мотивите за избора на тази бърза процедура е записано, че „с оглед планираните и проведени от Възложителя обществени поръчки със сходен предмет и липсата на основание за провеждането на пряко договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в глава двадесет и пета, раздел II от ЗОП ред за провеждане на публично състезание“.
Обществената поръчка не е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми. Приблизителната дължина на пътя е 2748 м. Изпълнителят трябва да изготви Техническият проект, който да включва: геодезия; геология; хидрология; пътна; е електрическа – външно осветление; съоръжения; електрическа – пресичания; пресичания ВН 110kV, пресичания Ср.Н 20kV, пресичания кабели НН; водоснабдяване и канализация; телекомуникации; пожарна безопасност; план за безопасност и здраве; временни пътища и ВОБД и част План за управление на строителните отпадъци.
В изискванията е записано, че по време на изпълнението на СМР да не се допуска отделяне на вредни вещества, замърсяващи околната среда и въздуха.
Крайният срок за подаване на документи е 18 декември 2019 година.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов декември 14, 2019 07:37
Напиши коментар

1 Коментар

  1. строител декември 15, 09:07

    Коледен подарък за наши хора

    Отговори на този коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама