Стартира повторно набиране на заявки по „Обучения и заетост“ за безработни лица над 29 г.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов май 13, 2016 13:48

Стартира повторно набиране на заявки по  „Обучения и заетост“ за безработни лица над 29 г.

Акценти

  • За наетите по проекта безработни лица ще се възстановяват средства за трудови възнаграждения за период до 12 месеца,

Свързани публикации

От 16 май всеки работодател /от реалния сектор и търговски дружества с общинско участие в капитала или чрез граждански дружества по Закона за задълженията и договорите /съгл. чл. 51, ал. 2 от Закона за общинската собственост/ може да заяви своите потребности за наемането на работници по схемата.

  • Приоритетните целеви групи са безработни лица:
  • с основно или по-ниско образование;
  • продължително безработни с регистрация в дирекции „Бюро по труда” от 12 и повече месеца;
  • безработни лица на възраст над 54 години.

Най-малко половината от наетите лица (50 %) по тази схема при един работодател трябва да са от някоя от горепосочените приоритетни целеви групи.

Работодателите, желаещи да се включат в схема „Обучения и заетост”, могат да подават своите заявки само по електронен път (сканирани или електронно подписани) на електронния адрес на Областна Дирекции „Бюра по труда” гр. Хасково, създаден за целите на схемата: DBT_Haskovo_OZ@az.government.bg от 00.00 ч. на 16.05.2016 г. до 23.59 ч. на 20.05.2016 г.

При набирането на заявки няма да бъдат изисквани съпътстващи документи. Последните следва да се представят преди сключване на договор със съответния работодател.

Максималният брой лица, които могат да се наемат от страна на 1 работодател, е шест.

За наетите по проекта безработни лица ще се възстановяват средства за трудови възнаграждения за период до 12 месеца, включително и дължимите към тях вноски за сметка на работодателя, съгласно Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, в зависимост от това представител на коя целева група е всеки одобрен гражданин:

Подадените заявки ще бъдат разгледани и оценени от Комисиите по заетостта към Областните съвети за развитие на база критерии, посочени в утвърдена Методика за оценка на заявки от работодатели, публикувана към настоящата новина.

Подробна информация за работодатели и безработни лица над 29 години, е публикувана на официалната интернет страница на Агенцията по заетостта (www.az.government.bg) и на информационното табло в Дирекция БТ, Харманли.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов май 13, 2016 13:48
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама