Съветници започнаха работа с избор на постоянни комисии

Иван Атанасов
От Иван Атанасов декември 5, 2019 07:50

Съветници започнаха  работа с избор на  постоянни комисии

С избиране на постоянни комисии започна второто заседание на ОбС – Симеоновград. То се проведе в петък, миналата седмица. В началото бяха сформирани постоянните комисии. След това заседанието бе прекъснато, за да може в комисиите да се разгледат и одобрят докладните.
Сесията бе подновена в 13:00 часа.
Втора точка в нея бе: „Създаване на временна комисия за изготвяне на проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация“
В друга бяха утвърдени селата, където ще се назначават кметски наместници, а в в следващата бяха одобрени техните пълномощия.
Съветниците определиха заплата на кмета на общината. Тя е 47,33% от максимално определения размер, съгласно чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67/2010 г. или 2 400 лв.
Кметът на с. Свирково ще получава 17,75% от максимално определения размер, съгласно същото постановление, или 900 лв.
Съветниците определиха и параметрите на възнаграждението на председателя на Общински съвет. Продължителността на работното му време е 4 часа, а месечно възнаграждение – 1 080 лева. То представлява 90% от основната заплата на кмета на община Симеоновград и е съобразно продължителността на установеното работно време на председателя.
ОбС определи за делегат на Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България Светлана Манолова Стоева, който е председател на Общински съвет.

Пълномощия на кметския наместник
1. Организира провеждането на благоустройствени, комунални и др. мероприятия;
2. Упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на населеното място;
3. Приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
4. Води регистрите на населението и за гражданско състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
5. Осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
6. Осигурява спазването на обществения ред, има правомощия по ЗМВР, на съответната територия до пристигане на полицейски орган;
7. Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
8. Представлява населеното място пред обществени и политически организации и пред други кметства;
9. Свиква общо събрание на населението в населеното място;
10. Прави публичен отчет пред населението на населеното място на всеки дванадесет месеца.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов декември 5, 2019 07:50
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.