Съветници започнаха работа с избор на постоянни комисии

Иван Атанасов
От Иван Атанасов декември 5, 2019 07:50

Съветници започнаха  работа с избор на  постоянни комисии

С избиране на постоянни комисии започна второто заседание на ОбС – Симеоновград. То се проведе в петък, миналата седмица. В началото бяха сформирани постоянните комисии. След това заседанието бе прекъснато, за да може в комисиите да се разгледат и одобрят докладните.
Сесията бе подновена в 13:00 часа.
Втора точка в нея бе: „Създаване на временна комисия за изготвяне на проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация“
В друга бяха утвърдени селата, където ще се назначават кметски наместници, а в в следващата бяха одобрени техните пълномощия.
Съветниците определиха заплата на кмета на общината. Тя е 47,33% от максимално определения размер, съгласно чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67/2010 г. или 2 400 лв.
Кметът на с. Свирково ще получава 17,75% от максимално определения размер, съгласно същото постановление, или 900 лв.
Съветниците определиха и параметрите на възнаграждението на председателя на Общински съвет. Продължителността на работното му време е 4 часа, а месечно възнаграждение – 1 080 лева. То представлява 90% от основната заплата на кмета на община Симеоновград и е съобразно продължителността на установеното работно време на председателя.
ОбС определи за делегат на Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България Светлана Манолова Стоева, който е председател на Общински съвет.

Пълномощия на кметския наместник
1. Организира провеждането на благоустройствени, комунални и др. мероприятия;
2. Упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на населеното място;
3. Приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
4. Води регистрите на населението и за гражданско състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
5. Осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
6. Осигурява спазването на обществения ред, има правомощия по ЗМВР, на съответната територия до пристигане на полицейски орган;
7. Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
8. Представлява населеното място пред обществени и политически организации и пред други кметства;
9. Свиква общо събрание на населението в населеното място;
10. Прави публичен отчет пред населението на населеното място на всеки дванадесет месеца.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов декември 5, 2019 07:50
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама