Прекратиха обществена поръчка за превоз на пътници

Иван Атанасов
От Иван Атанасов март 25, 2019 07:47

Прекратиха обществена поръчка за превоз на пътници

Обществената поръчка за извършване на превоз на пътници по общинска и републиканска пътна мрежа е прекратена. Това е направил кметът на Харманли Мария Киркова заради „установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които тя е обявена.“
Обществената поръчка стартира на 12 декември 2018 г. и в нея са описани 16 междуселищни линии до селата в общината и такива до Пловдив, Стара Загора, Димитровград, Тополовград, Хасково. Прогнозната стойност е 457 607.50 лева без ДДС.
В мотивите си кметът отбелязва, че в „Раздел IV: „Критерии за оценка на офертите“ от документацията за възлагане е заложено, че оценката на офертите ще се извършва на база предложената от участник цена за един пътнико-километър, като съответно участникът, предложил най-ниска цена за един пътнико-километър се класира на първо място. При така обявените условия по никакъв начин не може да бъде придобита обективна представа за ценообразуването на „един пътнико-километър“ като липсата на конкретна методика за формиране на цената води до нарушаване както на принципа на равнопоставеност, така и на принципа на свободна конкуренция между участниците в обществената поръчка.“
Предстои да бъде обявена нова, в която споменатите нарушения да бъдат поправени.

В община Любимец събират оферти за „доставка чрез покупка на употребяван мултифункционален автомобил за миене на улици и зимно поддържане, за подпомагане функционирането на дейност „Чистота и благоустройство“.
Срокът бе 11 март и предстои да бъде обявена най-добрата оферта.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов март 25, 2019 07:47
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.