Повечето пожари се причиняват от човешка небрежност

Тонка Славкова
От Тонка Славкова юли 26, 2016 08:14

Повечето пожари се причиняват  от човешка небрежност

Господин Марков, лятото е най-благоприятният сезон за пожарите. Какво говори статистиката?
От началото на годината имаме 11 пожара без преки материални щети, 2 с материални загуби, 7 аварийноспасителни дейности и техническа помощ, 1 катастрафа с МПС и 1 оказване помощ на пострадал гражданин.

Какви са най-често причините за пожарите?
Въпреки строгите мерки, целящи повишаване на пожарната безопасност през летния сезон, всяка година се намират недобросъвестни граждани, които ги пренебрегват и нарушават. Безобидни на вид запалвания са причина за развитие на големи пожари, които изпепеляват вилни и стопански постройки, горски масиви и насаждения. Често това става с цел почистване, но безконтролно и неорганизирано, без да се отчита пожарната обстановка. Най-често през летния сезон пожари възникват поради ниската противопожарна култура на пастири, туристи и хора, които работят на полето. Пастирите винаги са създавали предпоставки за пожари с изгарянето на сухите треви и така пре-дизвикват огромни щети върху горския и земеделския фонд. Често и неизправната и необезопасена техника на полето създава не малко проблеми. От техническа неизправност или от недоглеждане зачестиха пожарите по време на косене и при прибиране на житната реколта. Почистването на терени за пасища с техника също ни създава много неприятности. Точно в най голямото засушаване на растителността и при оскъдните валежи земеделците тръгват с шредерите да почистват земите от храсти и това е огромна предпоставка за възникването на пожари. Удари ли се на камениста почва излизат искри и при наличието на малко вятър тревата се пали лесно и пожарът тръгва с пълна сила. Винаги предупреждаваме арендаторите и земеделците за тези опасности и допълнително провеждаме инструктажи с тях. Вследствие засушаването не са редки запалванията на сухи треви в междублоковите пространства на жилищните комплекси. Тези наглед безобидни запалвания могат да нанесат големи щети на паркирани в близост автомобили или постройки с различно предназначение и да доведат до сериозни пожари. Пожарната опасност през летния сезон до голяма степен е свързана с кампанията по прибирането и складирането на зърното и фуражите. Това се обуславя от участието на много хора, селскостопанска и друга техника. Житните култури и голяма част от тревите са изсъхнали, има неприбрана слама, сено и други фуражи. Всяка небрежност може да причини възникването на стихийни и трудни за овладяване пожари. Високите дневни температури и преобладаващия в много случаи силен вятър създават предпоставка за бързото разпространение на огъня в житните масиви. За кратко време могат да бъдат опожарени хиляди декари посеви, скъпа техника и гори.

От това, което казахте става ясно, че най-често причина за пожарите е човешката небрежност. Какви са Вашите препоръки за превантивни мерки?
Да, човешката небрежност е много честа причина за пожарите. Обръщаме се към гражданите, ръководителите на земеделски кооперации, частните арендатори и юридическите лица на територията на общината, да не се палят стърнища, слама, суха трева и отпадъци по слоговете, крайпътните ивици и други тревни площи. Необходимо е повишено внимание при боравене с открит огън, тъй като една безотговорно хвърлена незагасена цигара или кибритена клечка от пътуващи в автомобил, разсеян пастир или турист, може да стане причина за крупни пожари с тежки последици както за околната среда така и за частната собственост. Особено опасно и не бива да се допуска паленето на огън от деца или възрастни хора, които не са в състояние да контролират горенето и изгасяването на огъня при евентуален пожар и никога да не се пали огън на открито във ветровито време.
Не трябва да се пали открит огън, както и да се пуши и да се паркират моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.
Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.
В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава паленето на стърнища и други растителни остатъци и използването на открити огнеизточници.
Не трябва да се пуши при преминаване край житни масиви и да се изхвърлят през прозорците неизгасени цигари и клечки кибрит по време на движение на моторни превозни средства. Нека не забравяме, че от запалвания в земеделските земи, пасища и др., много често пожарът се разпространява изключително бързо в горите. Горските пожари нанасят сериозни щети на околната среда. Те се разпространяват бързо на големи площи в пресечени местности и труднодостъпни за противопожарната техника места. Сухото време, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка. Характерно за горските пожари е това, че фронтът на пожара често променя посоката си (вследствия на вятъра и турболентните въздушни течения при пожар). Поради това за ликвидирането им се изискват значителни сили и средства. Пожарната статистика показва, че в 1 % от случаите горските пожари се причиняват от мълнии, а в останалите 99 на сто причина за огнените бедствия е била човешката небрежност. За да опазим зеленото богатство на страната от пожари, стриктно трябва да спазваме противопожарния ред в горите.

Тонка Славкова
От Тонка Славкова юли 26, 2016 08:14
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.