Посещението в музея на Тополовград вече ще се заплаща

Тонка Славкова
От Тонка Славкова юли 12, 2016 09:30 Updated

Посещението в музея на  Тополовград вече ще се заплаща

Акценти

  • Вестник Сакарнюз, брой 9/ 8-14 юли 2016 г

Свързани публикации

Разглеждането на музея вече ще се плаща. Това решиха съветниците на заседание на ОбС, на което те взеха решения за изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на общината. Те приеха приложение с неуточнени със закон услуги, предоставяни от общината и входна цена на такса за посещение на музея, каквато досега нямаше. За деца до седем години тя е 0.50 ст., за учащи се и пенсионери – 1.00 лев, за възрастни – 2.00 лв. Всеки първи четвъртък от месеца за деца до 7 години и учащи се няма да има такса при посещение.
На сесията, провела се на 30 юни, Общинския съвет разгледа 22 точки. Шест от тях бяха докладни записки на кмета Божин Божинов за разрешаване на еднократна финансова помощ на нуждаещи се граждани, а четири за придобиване на дълготрайни материални активи и включването им в списък за капиталови разходи – собствени средства, за 2016 година. Съветниците приеха Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода 09.11.2015 г. – 31.05.2016 година. В документа се отчита последователна и законосъобразна дейност на местния парламент. През отчетния период са постъпили 12 питания от съветници до кмета на общината, на които е отговорено писмено или устно в установения срок. “В конструктивен дух са работили постоянните комисии към Общинския съвет”, отчита председателят Васил Сяров.
Общинските съветници разрешиха общината да сключи договор за кредит с “Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг с цел възстановяване на щетите от проливните дъждове в периода 31 януари -1 февруари 2015 година. Максималният му размер е 130 хиляди лева и ще се погаси в срок до 12 месеца.
С разрешение на ОбС МИГ-Тополовград ще наеме без конкурс и без търг 4 помещения в Бизнесцентър “Терзиева къща”.
Спазвайки изискването за ежегодна актуализация на списъка на средищните училища, съветниците дадоха съгласието си кметът на общината да предложи на министъра на образованието училищата в Орешник, Синапово, Хлябово и Устрем да се включат в списъка за учебната 2016 – 2017 година. На включените учебни заведения се предоставят допълнителни средства за осигуряване на обучението на пътуващите ученици. На децата се полагат средства за транспорт , за столово хранене и за целодневна организация на учебния процес.
С решение се одобри пазарната стойност на дяловото участие на община Тополовград в “Златно зърно”, което ще бъде прехвърлено чрез продажба на съдружниците.
Съветниците приеха Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Тополовград /2016- 2020 г/ и възложиха на кмета на общината да предлага на ОбС актуализация при необходимост.

Тонка Славкова
От Тонка Славкова юли 12, 2016 09:30 Updated
Напиши коментар

1 Коментар

  1. no name юли 12, 16:48

    То пък един музей…Но дано поне сега да работи всеки ден, а не от време на време според добрата воля на стопанисващият го…

    Отговори на този коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама