„Помощ в дома“ завърши в Симеоновград

Иван Атанасов
От Иван Атанасов август 2, 2014 09:25

„Помощ в дома“ завърши в Симеоновград

В Симеоновград приключи проект по оперативната програма за „Развитие на човешките ресурси“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Помощ в дома“ – BG051PO001-5.1.04. В сряда, 30 юли имаше пресконференция, на която ръководителят Теодорина Иванова отчете изпълненото по него. Проектът обхвана обслужване на 30 потребителя – 20 лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване и 10 възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. Мястото на изпълнение бе Симеоновград и населените места на територията на общината. Целта бе предоставяна на услуги в домашна среда – помощ при обслужване в ежедневието, създаване на работни места и осигуряване на възможност за преодоляване на бедността за безработните лица.Същността на проекта бе да се предостави възможност на Домашен социален патронаж да разреши дейността си, като създаде Звено за услуги в домашна среда. Чрез прилагане на гъвкави механизми за съчетано почасово ползване на различни социални услуги, ориентирани към индивидуалните нужди на всеки нуждаещ се. Наеха се 7 безработни лица като „домашни санитари“ и още толкова “хигиенисти“. Продължителността на проекта бе 18 месеца, а бюджетът – 104 371, 08 лв. В него работиха Гергана Димова като технически сътрудник и счетоводител Антоанета Трифонова.Програмата бе осъществена с финансовата подкрепа на Оперативната програма за „Развитие на човешките ресурси“ съфинансирана от Европейският социален фонд на Европейският съюз.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов август 2, 2014 09:25
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.