Покана за избор на изпълнител за дейности по енергийна ефективност

Иван Атанасов
От Иван Атанасов август 2, 2014 19:10

Покана за избор на изпълнител за дейности по енергийна ефективност

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Помощно училище интернат „Петко Рачов Славейков“
Адрес: гр. Харманли , обл. Хасково , ул. „Извън града“ ,пк. 6450
Лице за контакт : Митко Димитров – директор
E-mail: [email protected]
Обект на поръчката: строителство
Кратко описание:
Ремонтни дейности: изпълнение на СМР – дейности по енергийна ефективност – ремонт на сграда и ремонт на фасада на сграда.
Прогнозна стойност: 66 000 лева.
Изисквания за изпълнение на поръчката:
Поръчката следва да бъде изпълнена в съответствие с указанията на Възложителя.Всички заложени в техническата спецификация видове СМР следва да се изпълняват в съответствие с действащите технически нормативни изисквания за съответния вид работа и съгласно документацията за участие. Изисква се банкова гаранция за изпълнение преди сключване на договора.
Критерий на възлагане: икономически най – изгодна оферта

Срок за получаване на офертите : 08.08.2014г. до 17:00 ч.
Срок на валидност на публичната покана: 08.08.2014г.
Допълнителна информация и документи ,свързани с поръчката, могат да бъдат получени в офиса на техническия секретар на училището и на тел.0373/ 8 8462 от 08:00 ч. до 13:00 ч. всеки работен ден.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов август 2, 2014 19:10
Напиши коментар

1 Коментар

  1. Иван Атанасов Author август 3, 14:14

    Нов коментар тука

    Отговори на този коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама