Още 13 000 лв. на месец ще плащат харманлийци за излишната Пречиствателна станция

Иван Атанасов
От Иван Атанасов януари 8, 2015 17:29

Още 13 000 лв. на месец ще плащат харманлийци за излишната Пречиствателна станция

Акценти

 • Има ли смисъл да се пие чиста вода от мръсен съд, питат специалистите
 • В Харманли няма манган, а има пречиствателна станция за 6 млн. лв., а в с. Поляново водата има много манган, но няма пречиствателна станция

Свързани публикации

Възможно ли е да похарчиш няколко милиона лева държавни пари за строителство, което после да се окаже безполезно? Допустимо ли е да се въведе в експлоатация скъпа и непозната технология при наличието на по-евтина и доказана? Обосновано ли е да се строи съоръжение, след като неговият продукт не може да стигне до потребителя във вида, в който го произвежда? При това 60% от него да се загуби по пътя!

Всичко това е възможно, ако държавата е подвеждана системно или си е затваряла очите. Като резултат от настояването на заинтересовани предприемачи, а не на специалисти, над 20 години се изгражда Пречиствателна обезманганителна станция за питейни води, съкратено – ПОСПВ. През това време, колкото повече лошият манган се свива под нормите, толкова повече пари се наливат за неговото пречистване.

Всичко започва в началото на 80-те години, когато се установява, че питейната вода на Харманли е мътна и с много манган, а хората недоволстват от това. Тогава Евтим Николов, кмет на Харманли в периода 1981-1989 г., е принуден да вземе решение за изграждане на пречиствателна станция. Явно по това време те не са знаели, че завишените стойности на този метал не водят до здравен риск. „Започнахме строежа й, защото имаше много манган във водата. Тя идваше от 13-те кладенеца, които са покрай река Марица, на изток от „Гергана“. Първите пари за строежа дойдоха от Министерството на финансите, където зам.-министър бе Порязов, приятел на Харманли“, казва г-н Николов.

Началото на изграждането

Началото на изграждането

Заради лошото качество на добиваната от кладенците вода, се налага да се построят нови, на друго място, където тя е по-чиста. Това става през 1988 и 1989 г. Изградени са над жп спирката на село Бисер. Те са девет и веднага са включени към водопреносната система. Старите кладенци до „Гергана“ са изоставени, а по-късно ограбени.

Първоначалното изграждане на станцията е започнало по одобрен от МТРЖПС (сега МРРБ) проект на проектантската организация „Водоканалпроект“ – София, с гл. проектант – инж. Виктор Коцев. За създаването й няма становище на Национален експертен съвет, а решението е взето на базата на местни специалисти. Не е потърсено и становището на академичната общност.

През 1994-1997 г. е изградена допълнителна сграда, в която са монтирани 48 озонатори от фирма „Елфи Тех“, гр. Стара Загора. Проектът и сградата също не са били съгласувани с „Водоканалпроект“. Никой не си спомня в МРРБ да е имало Експертен съвет за промяна технологията за пречистване на водата. Строежът на станцията е спрян през 1998 г. с решение на ОбС, когато инж. Атанас Бързев е кмет на Харманли. Официалната причина – лошото финансово състояние на държавата и общината.

Близо 6 години по нея не се прави нищо.

През 2004-а на власт от няколко месеца е Михаил Лисков, който назначава за свой заместник инж. Гено Генев. Това е човек, който е в течение на строителството, има близки връзки със старозагорската фирма „Елфи Тех“. Работата по станцията веднага е размразена и в нея отново се наливат пари. Даже пред вестник ДУМА харманлийският кмет казва, че през лятото на 2005-а съгражданите му ще пият вода като от Горна баня. Започва отново харчене на държавни пари.

Следва второ препроектиране, а Министерството на финансите отпуска 420 000 лева за смяна старите (неработещи дотогава) филтри с нови, по-модерни. Работите по ВиК сектора в общината тръгват смело напред, макар за това да няма необходимия Мастер план, който да определи целите и приоритетите на този сектор на общината. През това време унгарци проявяват интерес към станцията и по този повод кметът Лисков се хвали: „Унгарска строителна компания е готова да се включи в доизграждането й, използвайки нашето ноу-хау пречиствателна станция и с което да кандидатстват пред ЕС за отпускане на финанси за изграждане на подобни модулни пречиствателни станции по поречието на р. Марица, но не само в България, а и в Гърция, и в Турция.“ Той има предвид технологията на „Елфи Тех“, Стара Загора.

Намесва се и инж. Неделчо Стефанов, специалист по ВиК. Той казва, че пречистването на водите чрез озониране, което се счита за „ноу-хау“ собственост на община Харманли, е некомпетентно и този проект, с който тя се гордее, има много съществени недостатъци, защото не е съобразен с качеството на водата, която се пречиства.

Според експерта в тази област проф. Теню Пейчев от БАВ /Българска асоциация по водите/, тази технология има големи инвестиционни и експлоатационни разходи, голям разход на електроенергия за получаването на озон и за промиването на напорните филтри. Освен това са необходими специални мерки за защита от токсичното действие на озона. Монтираните напорни филтри и озонаторни модули са без аналог в световната практика.

Никъде не се появява обосновка защо е приета тази технология за пречистване на водата озониране, вместо биологично отстраняване на мангана по метода \“Биоманган\“, подобно на други две пречиствателни станции в с. Ябълково и Димитровград, които работят с отличен пречиствателен ефект почти 30 години и то при значително по-високо съдържание на манган в суровата вода. Инж. Неделчо Стефанов предупреждава, че амбициите на ръководството на общината за бързото пускане в експлоатация са похвални, но не са съобразени с компрометираната водопроводна мрежа, в която загубите на вода за града достигат 60% и по която тя ще бъде доставяна до потребителите. Той напомня, че във всички случаи обезманганяването на водата трябва да върви успоредно или да предхожда рехабилитирането на водопроводната мрежа, но в никакъв случай обратното. Никой не обръща внимание на това.

Строителството, или по-точно харченето на пари, продължава. Предприемачи и лобита действат. По това време от ВиК Хасково изпратили до Харманли справка за мангана в мрежата за периода 2002-2007 г. В нея те уведомяват, че през годините стойностите му в кладенците са в нормата. Само два през определени периоди имат повече манган, но те могат да се включват само при голямо потребление. При смесването на водата от тях с другата лошият метал остава в нормата. Явно никой не е обърнал внимание на това писмо, защото работата по станцията продължава.

Изграждането на станцията е спирано няколко пъти заради съмнения за ефективността, но след това е започвало наново.

Изграждането на станцията е спирано няколко пъти заради съмнения за ефективността, но след това е започвало наново.

Започва се разрушаване на всичко изградено досега. С много пари от държавата за втори път е изграден нов филтърен блок с напорни филтри и озонаторен блок. Пак е променена технологичната схема на „Водоканалпроект“. Кой и защо я смени и питана ли е академичната общност за това – никой не знае. Решенията са се взели на местно ниво. Това пак е станало без обосновка и без разглеждане в компетентен експертен съвет.

Парите за новото строителство обаче не стигат. Това е сериозна сума за всяка фирма и се търси лоби в МРРБ за средства. Тогавашният министър на МРРБ Асен Гагузов кара свои подчинени, да напишат обосновка за тяхното отпускане, но те не го правят, знаейки, че след това ще трябва същото да го пишат пред прокурор.

Лобирането има успех, макар и в края на 2008 г. зам.-министърът на МРРБ Димчо Михалевски дава дума, че ще отпуснат 1.8 милиона за доизграждането.

От предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) отпускат още 800 хил. лв. за строителството на втория етап на пречиствателната станцията. Градоначалникът Михаил Лисков се хвали: „С тези средства, одобрени по проект на общината, ще може напълно да се завърши модулът за напорно филтриране на станцията и това вероятно ще стане до края на годината.“ Идват още пари и всички са доволни.

Най-после идва краят на строежа и през лятото на 2010 година пречиствателната станция е завършена. Направени са и 72-часови проби. Общината иска да я предаде на „ВиК Хасково“ и тя да заработи, какъвто е редът. Но от там се дърпат и защото трябва да сложат такса „пречистване“ без да има някакъв ефект, защото манганът вече е в нормите. Кметът Михаил Лисков опонира, без да показва данни. Според него, в повечето кладенци има манган над допустимата норма, само в последния, девети, той е под нея, но там имало нитрити. Наместват се и специалисти. Весела Сантова – химик-аналитик при ВиК Хаскво, цитира показатели, от които става ясно, че в част от кладенците наистина има съдържание на манган. В 7-и, 8-и и 9-и. Но от смесването на водата излиза, че съдържанието на този метал е в определени индикаторни показатели, регламентирани с Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. „Изследването показва, че в Харманли-център съдържанието е 47 микрограма/л. манган, при норма 50. През 2008-ма сме уведомили РИОКОЗ за това. Тя уточнява, че от началото на 2010 г. имат само две проби с повишено съдържание на манган, от общо взети 38. „Само заради две проби, да се включи цяла пречиствателна станция, с големи експлоатационни разходи, които ще повишат себестойността на пречистената вода, просто не е логично.“ На въпрос към кмета Михаил Лисков дали изграждането на ПОСПВ е съгласувано с ВиК-Хасково, той отговаря, че без тяхното съгласуване просто няма как да стане. Не показа има ли преписка за това.

От ВиК не са наясно кой е консултирал харманлийския кмет. Той започна да се оправдава, че пред него е стояла дилемата – подмяна на тръбите, или изграждането на пречиствателна станция край Харманли. Инж. Петко Стойчев препоръча: „Кметът Лисков да не прави пречиствателни станции там, където водата е чиста, а да ги строи на места, където наистина има манган. В Харманли няма манган, а има пречиствателна станция за 6 млн. лв., а в с. Поляново водата има много манган, но няма пречиствателна станция. Всеки да си прави изводите сам.

Има ли смисъл да се пие чиста вода от мръсен съд?!“

Петко Стойчев, директор в Хасково, през юни 2010 г. в интервю споделя причината, поради която не искат да приемат съоръжението: „Ние не казваме, че тази станция е безсмислено започната, а е безсмислено завършена. Отначало е имало манган, и то в големи количества, но след като започват да се използват кладенци, в които няма, тя става безсмислена. И нека хората на Харманли да си направят тази сметка, че безплатни обяди няма. Тази станция ще доведе до въвеждане на такса „пречистване“, което ще вдигне цената на водата за хората, казва той. По-нататък в интервюто си той подчертава, че наистина има кладенци, където манганът е повече, но те в момента не се използват. Той задава въпроса: „Има ли смисъл да се пие чиста вода от мръсен съд?! Тръбите на Харманли трябва да се сменят!“

Този гордиев възел трябваше да се разсече

На 6 декември 2010 г. на брифинг кметът Лисков внесе още яснота за близо 20-год. строителство. Започна да се оправдава: „Навсякъде хората ми натякваха: „Водата, искаме чиста вода. Не мога да остана безучастен, а освен това могат да ме обвинят, че не взимам мерки.“ Според него е имало два варианта: единият – да се започне подмяната на водопроводите, а в тях да влиза непречистена вода. Другият, да се изгради пречиствателна станция, която да подава чиста вода в мрежата. Този гордиев възел трябваше да се разсече. Започнахме от там да се пречисти водата от мангана и след това да се подменя водопреносната мрежа.

Въпреки че знае какво трябва да се направи, през цялото свое управление кметът Лисков не е показал с нито едно свое действие, че търси пари за подмяна на амортизираната ВиК мрежа в града.

В най-скоро време се очаква ВиК Хасково да приеме съоръжението. В него ще работят най-малко 10 човека. Техните заплати ще трябва да се плащат и единствения начин това да стане е с повишаване цената на водата в Харманли. Месечната издръжка ще е около 13 000 лева, които ще трябва да се вземат от абонатите.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов януари 8, 2015 17:29
Напиши коментар

5 Коментара

 1. финансит януари 9, 15:22

  През тези години вместо да се мисли на парче общината трябваше да подготви документация и да кандидатства за финансиране с проект за ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ЦИКЪЛ. Парите се отпускаха от Оперативна програма околна среда. Обхватът на програмата е – пълна подмяна на водопроводна мрежа, строителство на пречиствателна станция за питейни води, пълна подмяна на канализация, пречиствателна станция за отпадни води и др. И това всичко се строи едновременно. Кандидатства се общо за всички дейности. Община Харманли отговаряше на условията за кандидатстване. Но проекта е голям и трябвяше мнооого да се работи…и на някой да му стиска да го направи! Да не говорим, че с такъв проект щяха да се избегнат и наводненията в града. Няма далновидност в мисленето на управляващите в Харманли.И за съжаление градът ни си отива!

  Отговори на този коментар
 2. AZE януари 8, 21:23

  Kato gi izbirahte ne revahte a sq revete !!!!

  Отговори на този коментар
 3. zmei януари 8, 20:20

  това може да стане само в българия 3 мандата безмислени харчове и много крадене и накрая даже няма кой да ти потърси отговорност ще си живурка кмета ще дебелее след мандатите а хората ще му плащат доживот необмислените решения

  Отговори на този коментар
 4. Калин януари 8, 20:10

  Тези бандити в общината трябва да бъдат смъкнати и обесени на върба край р. Марица, а не да се кандидатират за нов мандат! Те тримата Мишо, Гено и Минка и цялата им мръсна крадлива, червеня партия!

  Отговори на този коментар
 5. Ще има име ,ако има дело! януари 8, 19:39

  Ако има някой в Харманли,който не е разбрал,че кметът е пълен лаик по всички въпроси,по добре да вземе да си“ ритне столчето“

  Отговори на този коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама