Обсъдиха бюджет 2006

Иван Атанасов
От Иван Атанасов февруари 18, 2006 16:52

Обсъдиха бюджет 2006

На 16 февруари – четвъртък, в залата на ОбА се проведе обществено обсъждане на Бюджет 2006 на община Харманли. На него присъстваха само няколко съветника от ССД и един от Тракийското дружество. След като кметът представи цифрите, имаше само няколко въпроса.

Ето накратко рамката на бъдещия бюджет:

І.Приходи
1.Местни приходи – 4 522 839 лв., в това число имуществени данъци – 525 000 лв. Те са завишени от промяната на данъчната оценка на имотите със закон, др. неданъчни приходи – 1 773 888 лв. – основно от собствени приходи, общински такси – 1 167 888 лв., обща субсидия изравнителна – 685 800 лв., целева субсидия за капиталови разходи са колкото миналата година 292 700 лв. Задълженията по финансов лизинг са 43 614 лв.

2. Държавни приходи – 3 221 248 лв. – издръжка на здравеопазване и образование, отбрана и др. В това число допълнителна субсидия 2 153 957 лв. – за заплати на учителите в детските градини и др.
Разходите на общината за следващата финансова година са 7 744 087 лв. В следващия брой очаквайте по-подробна информация за това как ще бъдат похарчени парите на данъкоплатците.

Променят структурата на ОбА Харманли

На последната сесия на ОбС харманлийските съветници приеха нова структура на Общинска администрация (ОбА). Предложението на нейната промяна дойде от кмета.
След като докладната бе прочетена от председателката Минка Русева, пръв взе думата Трендафил Райков от Атака. Надявах се, че г-н Лисков в докладната си ще бъда по-конкретен, започна той. Това, което е предложено сега, е много по-лошо от онази докладна, която не се предложи през февруари 2005. Той попита още колко и какви са новите длъжности и наясно ли е г-н кметът, че при разглеждане на бюджета от Парламента се е разбрало, че ще има 10% намаление на администрацията и това ще засегне и Харманли. Конкретен отговор от градоначалника той не получи, но на всички бе разяснена новата структура.
Ето думите на Михаил Лисков: „В общата администрация съществуваха две дирекции АПО ( Административно и правно обслужване) и ФСД (Финансово стопански дейности). Сега аз предлагам двете да се обединят да имат само един директор и за икономии на бройки.
В специализирана общинска администрации дирекциите бяха две – “ТСУ, Образование, култура, младежта и спорта“ и Дирекция ,,Общинска собственост и програми на ЕС“.
Сега двете се обединяват в една Дирекция ,,Общинска собственост, Проекти и програми на ЕС и ТСУ“. Втората е нова – „Социални дейности“, с два подотдела – „Образование и култура“ и „Социална политика, здравеопазване, младежта и спорта“.
Нуждата от създаването на специализирано звено за работа по социалната политика на общината е продиктувано от факта, че в последната година и особено през миналите студове все по-ясно стана необходимостта общината сама да се занимава с тези проблеми. Държавата се занимава само с раздаване на социални добавки и изплащане на помощи. Нищо друго, а тези проблеми като уреждане на работа, здравеопазване, проблеми с малцинствените групи, тези в неравностойно положение – с тях държавата въобще не се занимава. Става въпрос за изграждане на хосписи, дом за стари хора и други подобни. Държавната политиката е такава, че те са прехвърлени в общинската администрация. Няма друг път освен общината да започне да се занимава с това“ – обясни кметът Лисков.
„В дейност ,,Чистота“ назначаваме допълнително три бройки, които ще се грижат за осветлението тук и в селата, защото Енергото вече минава към нас. Други три бройки са за „Горска компания“ – добави Лисков.
„Досега тя беше 84 бройки численост от държавата, а от тази година те стават 86.5. Всички други са от нас, завърши експозето си кметът. Това са мотиви, поради които градоначалникът предлага да се извършат промени в структурата на ОбА – Харманли.
Предложението се прие от ОбС.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов февруари 18, 2006 16:52
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама