Над 15 съоръжения от бетон и стомана ще има по новата жп линия

Иван Атанасов
От Иван Атанасов април 10, 2007 16:04

Над 15 съоръжения от бетон и стомана ще има по новата жп линия

При изграждането на скоростно жп трасе край Харманли ще се изградят 15 нови съоръжения от бетон и стомана. Най-голяма концентрация на такива в един участък ще има на изхода за Тополовград. Тук ще се изградят един мост и три надлеза. През миналата година на тези терени се правиха спасителни археологически разкопки.
Първият надлез ще е над пътя за гробищния парк. Вторият ще бъде над автомагистрала ,,Марица“, последният – над пътя водещ към моста на река Марица.
При влизане в района на Харманли откъм Пловдив, железния път минава с мост над река ,,Олу дере“, близо до сега съществуващия ,,Тухларски мост“. От двете страни на новото съоръжение ще има пътища, е записано в обяснителната записка. По нататък е обяснено, че в правата отсечка при влизането в Харманли откъм Пловдив ще се изгради нова гара. Съществуващата жп линия се запазва за обслужване на града. Ще остане и старата гара. Проектът за новата ж п линия е изработен от професор архитект Иван Никифоров – доктор на арх. науки през 2003 година.
Трасето на новата жп линия е ситуирано северно от град Харманли, на границата между съществуващата слабо застроена промишлена зона и земеделски земи. Това налага изменения на Подробния устройствен план (ПУП) на града. В Харманли ще бъдат засегнати над три квартала. В началото на миналия месец във всички общини, през които ще минава новото трасе, получиха писма от Димитър Гайдаров от Централното управление на БДЖ. В него кметовете се молят да предприемат процедура по одобрение на Подробните устройствени планове на тези общини. В него се уведомява, че на 21 октомври 2005 година се е състоял Национален експертен съвет. Той е издал протокол, подписан от министъра на МРРБ, с който се изменя предназначението на тези земи. На свое заседание на 21 февруари ОбС Харманли прие измененията на ПУП.
Първоначално проектът ,,Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград – турска/гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч.“ бе предвиден да се изпълни на една фаза. Но още при подготовката на проекта стана ясно колко трудно той може да бъде изпълнен по този начин. Затова беше разделен на две, плюс трета част, в която се обединиха дейностите по системите за управление. На 15 юни 2005 бе подписан договора за проектиране и строителство на железопътния път и електрификацията на участъка Крумово – Първомай. Гръцката компания ТЕRNA A.S. беше избрана за изпълнител на проектирането и строителството. Това бе първата фаза на проекта.
Търгът за втората фаза на проекта беше обявен в края на 2006 г. Той е за строителство на железен път и електрификация на фаза 2 от Първомай – Свиленград – турска/гръцка граница с референтен № EuropeAid/123600/D/WKS/BG, като дължината на участъка е 114 км. Срокът за подаване на оферти изтича на 25 април 2007 г.
Заради забавяне на изпълнението на този проект крайният срок за получаване на траншове по заема от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е удължен до 30 юни 2010 г. Общата стойност на железопътната линия Пловдив – Свиленград – гръцка/турска граница и оптимизиране на трасето за движение със скорост 160 км/ч. е 150 млн. евро.

Инж. Т. Тончев началник ,,ТУиС” в общината: ,,Ще има шумопоглъщащи стени”

Господин Тончев, приключихте ли с административните процедури по изграждането на новата линия?
Със свое решение Общински съвет Харманли прие промяната на Подробния устройствен план в урбанизирана територия на Харманли. За село Бисер това стана със заповед на кмета. Решението на ОбС вече е изпратено за обнародване в Държавен вестник.След неговото обнародване започва де тече срокът за обжалване. След този срок се изпраща в Националната железопътна инфраструктура кам Министерството на регионалното развитие и благоустройството. С това започва и процедурата по отчуждаването на земите, по които минава сервитута на линията. Това ще стане от фирма, избрана чрез конкурс. Тя ще направи оценката на земите .
Изцяло на ново място ли ще се изгражда скоростното трасе?
Няма да се изгражда изцяло нова линия. В определени участъци сервитута на старата и новата ж п линии се сливат. Сега съществуващия железен път от старото трасе изцяло ще се замени с нов. В първоначален проект бе предвидено изграждане на шумопъглъщащи стени в чертите на града.
Първоначално в ПУП-а за одобрения се предвиждаше да има и една спирка, на старата линия, която да я обслужва освен сегашната гара. Тя ще бъде построена между бензиностанцията на ,,Петрол“, СБА и сградата на бившата ,,Сердика“.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов април 10, 2007 16:04
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама