Министър Аврамова: „През 2021 година започва ремонт на проблемен път”

Иван Атанасов
От Иван Атанасов ноември 23, 2020 10:25

Министър Аврамова: „През 2021 година започва ремонт на проблемен път”

Акценти

  • Вестник „Сакарнюз“, # 44/928, година XVII, 20-26 ноември 2020 г. Излиза всеки петък в общините: Харманли, Тополовград, Симеоновград, Любимец, Свиленград, Ивайловград, Маджарово

Свързани публикации

Проблемът с ремонта на Републикански път III-559 Полски градец – Тополовград бе поставен и в Народното събрание. В деня за парламентарен контрол на 13 ноември 2020 г. депутатите Виолета Желева и Никола Динков питаха за това министъра на МРРБ Петя Аврамова.

Виолета Желева пита:

Въпросът за ремонт на пътят Тополовград – Стара Загора многократно е поставен от община Тополовград от мои колеги от 42-то Народно събрание досега. Пътят е в много лошо и окаяно състояние. Жителите на община Тополовград са лишени от достъп до Стара Загора, където се намират много държавни институции, също така университетската болница. По този път редовно пътуват работници до ТЕЦ-ове. Изключители са затрудненията, които изпитвате учителите, да не говорим, че в това състояие пътя е предпоставка за много пътнотранспортни произшествия.
Красноречиво доказателство за лошото състояние на пътя е, че на няколко места има направени отбивки в нивите за да избегнат разрушената настилка.
Хората са неудовлетворени и очакват да чуят за пореден път чиновнически минорен отговор, но те са лишени от изконни права, като право за достъпно образование, работа и здравеопазване.През ноември в Общински съвет прие декларация, адресирана до всички институции, които имат отнощение към въпроса.

Отговорът на министър Петя Аврамова.

МРРБ и АПИ изпълняват своите обещания. 2019 година в моя отговор е записано, че АПИ ще търси възможности да осигури средства за строителството на обекта. Моят отговор към днешна дата е следният: Рехабилитацията на 23,410 км oт път III-559 е включена в проект Лот 34 „Път III-559 Полски градец – Тополовград – Устрем от км 4+500 до км 23+520 и от км 35+060 до км 39+450, област Хасково“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
В края на 2019 г. Комитетът за наблюдение на ОПРР прехвърли финансов ресурс по Приоритетна 7 „Регионални пътища“ и по този начин се осигуриха частично средства за реализацията на обекта.
През октомври 2020 г. за проекта е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-7.001-7.001-0034-С01, като частта на финансирането по БФП е 1 000 405 лв., а останалата част в размер на 18 689 700 лв. е собствен принос на Агенцията.
Процедурата за избор на строителен надзор е приключила, а за изпълнител на строителството е в процес на извършване на оценка на постъпилите технически предложения.
Предвижда се ремонтните дейности да започнат през 2021 г.
С рехабилитацията на двете отсечки от път IІI-559 ще се постигне хомогенност на трасето и ще се осигури безопасното и комфортно преминаване по направлението. Като ние сме наясно, че тази отсечка е важна връзка за населените места в област Хасково, с второкласния път II-55 и чрез него с АМ „Марица“, първокласен път I-5, жп гара Стара Загора и жп гара Раднево.

Рехабилитацията на пътната отсечка включва следните дейности: възстановяване на настилката и пътното тяло в участъци с недостатъчна носимоспособност, полагане на основни и изравнителни асфалтови пластове, възстановяване на съществуващото и изпълнение на ново отводняване на пътното платно, възстановяване на банкетите, рехабилитация на 2 големи съоръжения – мост при км 9+531 (L=2×16=32 м) и мост на р. Голямата река при км 16+708 (L=4×10=40 м), подмяна на основните принадлежности на пътя (ограничителни системи, парапети, бордюри и водещи ивици) и направа на нови, полагане на хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация за осигуряване безопасността на движението.

Реплика на Никола Динков

Този въпрос е поставен многократно от народните представители в изминалите 10 години и решение няма. Но най-важният въпрос е, че над 30% от работещите в Тополовград са заети за работа в комплекс „Марица Изток“ и това е единственият път, по който те ходят на работа.
Най-коментираният въпрос в това народно събрание е бил демографската криза, а когато говорим за нея един от важните показатели е пътната свързаност. В Хасковска област 67% от пътната мрежа е в лошо и в много лошо състояние, а този път попада в тях.
Има целенасочена програма за развитието на северозапада, на планински и полупланински райони, но няма и 10% от това да е изпълнено за района на граничните общини при нас.
През 2019 година имаше поръчка за избор на главен изпълнител, но поради пропуски в документацията, това не се състоя. Сега казвате, че пътят ще бъде отпочнат през 2021 година. Дано!
Надявам се този път хората наистина да бъдат удовлетворени от това, което казахте вие.

Дуплика на министър Петя Аврамова

Хубавата новина, е че Агенция „Пътна инфраструктура“ е свършила своята работа и е финансов ресурс. Не е проблемът в отложената или не обществена поръчка. Финансовите средствата са осигурени, договорът е сключен, така че след избора на изпълнител от 2021 година ще започне рехабилитацията на тази пътна отсечка.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов ноември 23, 2020 10:25
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.