Местният младежки парламент функционира с успех

Иван Атанасов
От Иван Атанасов декември 8, 2006 03:07

Местният младежки парламент функционира с успех

Акценти

  • Вестник Харманлийски НОВИНИ, бр.49/200, 8-14 декември 2006 г

Свързани публикации

Соня Иванова

„Денят на отворените врати“, свързан със 125-ата годишнина на града със сигурност ще се запомни завинаги от младите хора – нашите бъдещи управленци. Подготовката започна няколко седмици преди това, като в двете училища – СОУ “ Св. Климент Охридски “ и ОУ „Иван Вазов“ – Симеоновград, бяха избрани по демократичен начин 17 общински съветници – млада, интелигентна и надеждна смяна. Като на истински избори в специално помещение в СОУ-то, с урна, бюлетини и параван, бе избран кмет на града – ученичката от 11-а клас – Преслава Калоянова.
В уречения ден в заседателната зала на общината учениците бяха посрещнати от кмета Р. Бозукова, зам.-кмета М. Михайлов, секретаря – В. Димитрова и председателя на ОбС – Н. Попниколов. Госпожа Бозукова приветства младежите и връчи символа на управлението – кметския медальон с „тежката верига за шията“ на своя млад заместник за деня – Преслава Калоянова.
Николай Попниколов представи основните длъжностни характеристики на служителите в общината и задълженията на общинските съветници, а след това също отстъпи „своя стол“. Единствено действащ остана зам.-кметът.
На първото свое заседание местният младежки парламент работи толкова делово и отговорно, че ако истинските съветници присъстваха, биха имали какво да научат. Предварително запознати с Правилника за работа на ОбС, младите хора си избраха председател – Венцислав Станимиров от 10-а клас. За зам.-председател бе избрана осмокласничката от ОУ “ Иван Вазов“ – Мария Пенкова. Гласуван бе и дневен ред, чиято проблематика показа, че непълнолетните общински съветници се вълнуват почти от същите проблеми като възрастните. С много внимание бе дискутиран въпросът за оборудването в Спортния център, за необходимостта от нови уреди и отопление през зимата. Най-активни бяха момчетата Милослав, Венци, Любомир и Живко, които там тренират любимите си спортове.
Задълбочените разсъждения по втора точка от дневния ред: „Осветлението на улиците и парковете в общинския център“ оформиха предложение, което бе прието с одобрение от управляващите, а именно: “ В централния градски парк да се монтира осветление и така ще се предотварят негативни деяния и противообществени прояви в тъмната част на денонощието.“
В интелигентна дискусия и последователно изказвани становища учениците обмениха мнения и по други актуални въпроси като обновяването на материалната база в училищата, агресията между учениците, транспортът в общината, необходимостта от изграждането на околовръстен път в кв. Злати дол, откриване на младежка дискотека и др. На поставените въпроси отговориха кметът на общината, зам.-кметът и председателят на ОбС.
Всички предложения и решения бяха приети със завидно мнозинство – 17 гласа „за“, което показа, че 17 човека могат да работят конструктивно и да постигнат консенсус, ако поставят на заден план партийните си пристрастия и личните си интереси.
В края на заседанието зам.-кметът Михайлов предложи на членовете на Младежкия общински съвет да си гласуват награда за успешната работа – пътуване до Република Гърция, като средствата бъдат осигурени от Общинска администрация. Отново 17 „за“! Да не си забравите, г-н Михайлов, защото решенията на ОбС се изпълняват задължително!
След закриването на първото свое заседание учениците бяха поканени от г-жа Бозукова в кметския кабинет, а Преслава изпробва доколко е удобен кметския стол. Р. Бозукова показа на своите гости символите на общинското управление – знамето и герба на общината; представи най-важния документ – “ Стратегия за развитието на община Симеоновград“; говори за отговорностите на кмета и служителите в общината; запозна младите си „колеги“ с нововъведената система за обработване на документи „Архимед“ и отговори на всички поставени въпроси.
На излизане от сградата на общината младежите изразиха желанието работата им като общински съветници, избрани с вота на техните съученици, да продължи.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов декември 8, 2006 03:07
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.