Консултираха подготовката на Стратегия за ВОМР

Тонка Славкова
От Тонка Славкова март 25, 2016 11:02

Акценти

  • Сакарско ехо, брой 12/1505, година LXXXI, година XIV, 25-31 март 2016

Свързани публикации

Три работни срещи – с публичния, стопанския и нестопанския сектор се проведоха в Тополовград, във връзка изпълнението на тристранен договор № РД50-164/ 07.12.2015г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. между Община Тополовград, Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд земеделие „Разплащателна агенция”.
На срещата с представители на публичния сектор лекторът – Георги Митев разгледа темата “Подходът Водено от общностите местно развитие – нови възможности за финансиране на местното развитие, мерките от ПРСР 2014-2020 г., и възможностите за включване на мерките от регламент 1305, както и мерките извън обхвата на този регламент и операции по други допустими Оперативни програми. Лекторът поясни основния принцип, според който на дадена територия може да има само една стратегия и една МИГ. Особено важно изискване към територията е нейния хомогенен характер в социално-икономическо и културно отношение и характеристиките на околната среда. Прилагането на стратегията за ВОМР е до 30 септември 2023 година, а временният период, за който се разработва Стратегията е до 31 декември 2020 година. Общата й структура е еднаква за всички държави-членки на ЕС. Стратегията трябва да допринесе за местното развитие и ще се подкрепят проекти, които са свързани с развитието на тополовградската община, с нейни специфични дейности, традиции и други. Беше подчертано,че МИГ трябва да стане двигател на промяната. Работните срещи се превърнаха в полезни дискусии. Присъстващите споделиха мнения за залагане на цели и приоритети, чрез които да се въздейства на местното развитие и идеи за бъдещи проекти.
Във проведената фокусгрупа със специалисти, експерти и други заинтересовани лица, Марийка Георгиева от СНЦ “Агенция за регионално икономическо развитие” гр. Сливен, беше информирана, че община Тополовград има готовност и капацитет да кандидатства по проекти, че разполага с база, която би могла да се използва за създаване на производствени предприятия, че е готова да подаде ръка на бизнеса за да подпомогне развитието му.

Тонка Славкова
От Тонка Славкова март 25, 2016 11:02
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама