До­цент Де­лев пред­ста­ви кни­га­та си ,,­Рет­ро­щас­ти­е“

Иван Атанасов
От Иван Атанасов октомври 30, 2004 08:35

До­цент Де­лев пред­ста­ви кни­га­та си  ,,­Рет­ро­щас­ти­е“

До­цент Гос­по­дин Де­лев пред­ста­ви кни­га­та си ,,­Рет­ро­щас­ти­е”. Съ­би­ти­е­то се със­тоя в сряда, 30 октомври в Хар­ман­ли в ка­фе ,,Ро­ял”, къ­де­то най-най-вну­ши­тел­но бе при­със­тви­е­то на не­го­ви при­я­те­ли и по­чи­та­те­ли от род­но­то му се­ло Бра­ни­ца.

То­ва е пе­та­та по­ред кни­га на слад­ко­дум­ния ав­тор, кой­то бе пред­ста­вен на при­със­тва­щи­те от мес­тния по­ет и пи­са­тел Ге­ор­ги Ни­ко­лов..

Кни­ги­те на до­цент Де­лев тре­ти­рат проб­ле­ми­те на ези­ко­ва­та кул­ту­ра и обу­че­ние.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов октомври 30, 2004 08:35
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.