До­цент Де­лев пред­ста­ви кни­га­та си ,,­Рет­ро­щас­ти­е“

Иван Атанасов
От Иван Атанасов октомври 30, 2004 08:35

До­цент Де­лев пред­ста­ви кни­га­та си  ,,­Рет­ро­щас­ти­е“

Акценти

  • То­ва е пе­та­та по­ред кни­га на слад­ко­дум­ния ав­тор

Свързани публикации

До­цент Гос­по­дин Де­лев пред­ста­ви кни­га­та си ,,­Рет­ро­щас­ти­е”. Съ­би­ти­е­то се със­тоя в сряда, 30 октомври в Хар­ман­ли в ка­фе ,,Ро­ял”, къ­де­то най-най-вну­ши­тел­но бе при­със­тви­е­то на не­го­ви при­я­те­ли и по­чи­та­те­ли от род­но­то му се­ло Бра­ни­ца.

То­ва е пе­та­та по­ред кни­га на слад­ко­дум­ния ав­тор, кой­то бе пред­ста­вен на при­със­тва­щи­те от мес­тния по­ет и пи­са­тел Ге­ор­ги Ни­ко­лов..

Кни­ги­те на до­цент Де­лев тре­ти­рат проб­ле­ми­те на ези­ко­ва­та кул­ту­ра и обу­че­ние.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов октомври 30, 2004 08:35
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама