Д-р Георги Станков: „В парламента трябва да игнорираме дребнотемието и политиканстването“

Иван Атанасов
От Иван Атанасов февруари 6, 2018 13:56

Д-р Георги Станков: „В парламента трябва да игнорираме дребнотемието и политиканстването“

Д-р Георги Станков е роден на 4 май 1963 година в Любимец. Избран с политическа сила ПП ГЕРБ от 29-ти избирателен район – Хасково.
Преди това бе директор на Областната дирекция по безопасност на храните в Хасково. Общински ръководител е на ГЕРБ в Любимец.

Колко приемни за граждани сте организирали през изминалата година в района, от който сте избран?
Държа да подчертая, че не броят на т.нар. приемни е важен. Ако Ви кажа, че съм организирал и провел 5, 10 или 100 приемни, каква информация носи това на Вашите читатели или на Вас самия. Още повече, че аз не съм човек на формалностите. За мен не е необходимо да имам организирани, обявени приемни за граждани на конкретно място в конкретен час. За мен е важен непрекъснатият контакт с хората. За времето от както съм народен представител, аз не съм прекъсвал връзката си с нашия регион. От седем дни в седмицата, четири дни съм в Хасковска област. Следя внимателно всичко, което се случва тук, знам проблемите на хората от Любимец, Харманли, Свиленград, Тополовград и другите общински центрове. Знам какво искат хората от почти всяко село. Знам какви са основните им очаквания и какво може и трябва да се промени възможно най-бързо, за да живеят моите съграждани по-спокойно и да усетят, че животът се променя към по-добро. Затова няма как да Ви дам еднозначен отговор на въпроса „колко приемни съм организирал“. Моите приемни са ежедневни. Аз говоря с всеки човек, който ме спира на улицата или ми звъни по телефона.

В създаването на колко законопроекта или други нормативни актове сте участвали?
Аз съм член на Постоянните комисии по отбрана и по земеделието и храните. Работата в тези комисии като цяло опре-деля и законодателната инициатива, която имам. Вносител съм на няколко законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на селскостопанското имущество, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Освен това като член на Временна комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите съм автор на доклада на комисията.
Работата ми като народен представител се допълва и от предложенията ми за изменение на текстове от няколко закона, на второ четене: Законопроект за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал, Законопроект за храните.

Как определяте работата си в Народното събрание през изминалата година?
Работата ми като народен представител е изключително динамична. Комисиите, на които съм член, са различни като тематика. Няма да скрия от Вас, че в комисията по земеделие и храни съм далеч по-продуктивен, защото това е моята професионална сфера. Там съм напълно наясно с проблемите, знам какво очаква всеки един сектор и имам конкретни идеи за това как може и трябва да продължи да се развива той. В комисията по отбрана от друга страна, работя в екип с много сериозни експерти. Това е комисията, която през моя мандат като народен представител, взе и ще продължи да взема отговорни решения, които касаят отбраната, сигурността и мира в страната. Затова аз приемам членството си в тази комисия като изключително сериозен ангажимент. Като цяло работата си определям като резултатна и макар това на пръв поглед да изглежда нескромно, Ви уверявам, че наистина е така. Защото, задачата на народния представител не е само да стои в пленарна зала и да гласува. Моята задача като депутат е да съм до хората, да чувам това, което те ми казват, да разбирам това, което искат и с крайна сметка да направя така, че то да се случи. Ако успея в рамките на мандата си да изпълня това, ще бъда изключително удовлетворен.

При срещите си с избиратели какви проблеми са Ви споделяли? Съдействали ли сте някои от тях да се решат? Може ли да разкажете някой/и от случаите. 

Срещите с избирателите са най-позитивната част от работата на народния представител. Защото на тези срещи всъщност разбираш дали си си свършил работата и какво още очакват от теб хората. Не си мислете обаче, че хората идват на срещите с мен само, за да споделят проблеми. Понякога идват и за да благодарят за оказаното съдействие, или за да споделят нещо хубаво. Много често например при срещи с мен хората не искат нещо конкретно за себе си. През последните месеци например на няколко пъти ме търсиха селски кметове, притеснени за местните училища и за тяхното бъдеще. Така се стигна и до посещението на министъра на образованието Красимир Вълчев преди няколко дни в областта. Така той лично се видя с тези хора, те му споделиха опасенията си, а той ги увери, че повече закриване на училища няма да има. Ето това е един пример за това, че когато има споделен проблем, той има и решение. И още нещо много важно: това, че хората ме търсят за съдействие, показва че ми вярват. Аз съм работещ човек, и за мен единственият показател за това, че си върша работата, са хората. Спрат ли да ме търсят- значи съм ги разочаровал.

Какви законопроекти смятате, че е важно да се приемат през новата 2018 година?
Това, което предстои съвсем скоро, е да бъде обсъден и приет, внесеният от Министерски съвет Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители. Това в оперативен план. Но нали разбирате, че това е само един фрагмент от цялата законодателна работа, която се върши в Парламента. За мен по-важно е да продължим да работим конструктивно, да игнорираме дребнотемието и политиканстването, и да видим реалните резултати. Защото колкото и да не им харесва на нашите опоненти, икономическите показатели са категорично в полза на Правителството и управляващото мнозинство. Признанието за нашата политика идва от партньорите от ЕС, от инвеститорите, от бизнеса в България, така че не броят на законите, а тяхното качество и приложение са важни за мен.

Смятате ли, че парламентът следва проблемите на хората, като се има предвид, че рейтингът му е сред най-ниските при обществените институции?
Аз съм човек на действието и на реално свършената работа. Затова ми е много странно, като ми задавате този въпрос. Каква е пряката връзка между рейтинга на Парламента и проблемите на хората?! Това са две различни понятия.

Защото рейтингът на Парламента се определя от публичния му образ. А публичният образ на институцията се формира, за съжаление, не от реално свършената работа, а от скандалите, които се инспирират от политическите партии, и най-вече от опозицията. Ето замислете се: когато в емисиите видите новина от Парламента, в която да речем се говори за изменения в закон, които са приети спокойно и без напрежение, но които ще доведат до сериозни резултати в съответния сектор, Вие дори няма да я запомните. Но ако Ви покажат репортаж, в който опозицията хвърля безпочвени, но много пикантни обвинения и режисирано предизвиква скандали, това ще се помни дълго. И от там, респективно, рейтингът на Парламента пада. Но такива са законите на политиката: мнозинството работи, опозицията пре-дизвиква скандали, а медиите, които също гонят рейтинг, отразяват това, което ще се „продава“. И тук не обвинявам никого. Наясно съм, че съвсем съзнателно от десетилетия се работи за дискредитиране на институцията Парламент и за неглижиране на работата на народните представители.

Какви ползи ще донесе според Вас председателството на България на Съвета на Европа?
Председателството на Съвета на Европейския съюз е изключителен момент в новата политическа история на България. И оценката за това Председателство ще бъде дадена от поколенията след нас, но за съжаление днес и сега, има сили, които се опитват да омаловажат този факт. Въпреки тях обаче, Председателството се случва по възможно най-добрия за страната ни начин. Реалните ползи за България ще бъдат много. Ние се утвърждаваме като безспорен лидер на Балканите. Ние знаем, че стабилността на Западните Балкани е в интерес на ЕС точно толкова, колкото и на Балканските държави. Защото България и ЕС не можем да бъдем стабилни, ако съседите ни не са. Така е и в живота. Затова ние настояваме да предоставим реални ползи на гражданите – дигитална свързаност, намаляване таксите за роуминг и подобряване достъпа до интернет; транспортна свързаност – въздушна, сухопътна и железопътна; и комуникационна свързаност. От това пряка полза ще има населението на Западните Балкани, но и ние като част от единния пазар на ЕС.
Освен това Вие виждате, че премиерът Бойко Борисов се утвърждава като авторитетен политик от европейски ранг. А това доверие, което той трупа, има директна връзка с другия много важен приоритет за нас- сигурността. Проучванията на общественото мнение Евробарометър сочат, че миграцията и тероризмът продължават да бъдат най-важните теми за европейските граждани, в това число и за българите. Затова срещите на европейските лидери и ролята на България като посредник в диалога Европа – Турция са изключително важни.
Не на последно място Българското правителство изведе като приоритет противодействието и борбата с корупцията. И това е оценено в последния доклад на ЕК. Там е посочено, че новото правителство Борисов 3 показа решителност да навакса изгубеното време чрез бързо прокарване на законодателни инициативи, насочени към завършване на редица значителни реформи преди края на 2017 година. И това се случи, ние приехме Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) и видяхте кой се опита да го спре. Нали не мислите, че спирането на антикорупционния закон е случаен акт?! Преди него приехме Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. С други думи цялостната ни антикорупционна политика е устойчива и категорична, въпреки опитите на опозицията да я омаловажи. Председателството не са само официалните срещи в НДК и посещенията на европейските делегации и работни групи. Това е само видимата страна. Зад нея обаче стоят истинските резултати: конкретни ангажименти, които нашето управление изпълнява не заради Председателството, а защото е крайно време да бъдат направени реформи, в интерес на сигурността и стабилността в държавата.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов февруари 6, 2018 13:56
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.