Д-р Георги Станков: „В парламента трябва да игнорираме дребнотемието и политиканстването“

Иван Атанасов
От Иван Атанасов февруари 6, 2018 13:56

Д-р Георги Станков: „В парламента трябва да игнорираме дребнотемието и политиканстването“

Д-р Георги Станков е роден на 4 май 1963 година в Любимец. Избран с политическа сила ПП ГЕРБ от 29-ти избирателен район – Хасково.
Преди това бе директор на Областната дирекция по безопасност на храните в Хасково. Общински ръководител е на ГЕРБ в Любимец.

Колко приемни за граждани сте организирали през изминалата година в района, от който сте избран?
Държа да подчертая, че не броят на т.нар. приемни е важен. Ако Ви кажа, че съм организирал и провел 5, 10 или 100 приемни, каква информация носи това на Вашите читатели или на Вас самия. Още повече, че аз не съм човек на формалностите. За мен не е необходимо да имам организирани, обявени приемни за граждани на конкретно място в конкретен час. За мен е важен непрекъснатият контакт с хората. За времето от както съм народен представител, аз не съм прекъсвал връзката си с нашия регион. От седем дни в седмицата, четири дни съм в Хасковска област. Следя внимателно всичко, което се случва тук, знам проблемите на хората от Любимец, Харманли, Свиленград, Тополовград и другите общински центрове. Знам какво искат хората от почти всяко село. Знам какви са основните им очаквания и какво може и трябва да се промени възможно най-бързо, за да живеят моите съграждани по-спокойно и да усетят, че животът се променя към по-добро. Затова няма как да Ви дам еднозначен отговор на въпроса „колко приемни съм организирал“. Моите приемни са ежедневни. Аз говоря с всеки човек, който ме спира на улицата или ми звъни по телефона.

В създаването на колко законопроекта или други нормативни актове сте участвали?
Аз съм член на Постоянните комисии по отбрана и по земеделието и храните. Работата в тези комисии като цяло опре-деля и законодателната инициатива, която имам. Вносител съм на няколко законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на селскостопанското имущество, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Освен това като член на Временна комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите съм автор на доклада на комисията.
Работата ми като народен представител се допълва и от предложенията ми за изменение на текстове от няколко закона, на второ четене: Законопроект за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал, Законопроект за храните.

Как определяте работата си в Народното събрание през изминалата година?
Работата ми като народен представител е изключително динамична. Комисиите, на които съм член, са различни като тематика. Няма да скрия от Вас, че в комисията по земеделие и храни съм далеч по-продуктивен, защото това е моята професионална сфера. Там съм напълно наясно с проблемите, знам какво очаква всеки един сектор и имам конкретни идеи за това как може и трябва да продължи да се развива той. В комисията по отбрана от друга страна, работя в екип с много сериозни експерти. Това е комисията, която през моя мандат като народен представител, взе и ще продължи да взема отговорни решения, които касаят отбраната, сигурността и мира в страната. Затова аз приемам членството си в тази комисия като изключително сериозен ангажимент. Като цяло работата си определям като резултатна и макар това на пръв поглед да изглежда нескромно, Ви уверявам, че наистина е така. Защото, задачата на народния представител не е само да стои в пленарна зала и да гласува. Моята задача като депутат е да съм до хората, да чувам това, което те ми казват, да разбирам това, което искат и с крайна сметка да направя така, че то да се случи. Ако успея в рамките на мандата си да изпълня това, ще бъда изключително удовлетворен.

При срещите си с избиратели какви проблеми са Ви споделяли? Съдействали ли сте някои от тях да се решат? Може ли да разкажете някой/и от случаите. 

Срещите с избирателите са най-позитивната част от работата на народния представител. Защото на тези срещи всъщност разбираш дали си си свършил работата и какво още очакват от теб хората. Не си мислете обаче, че хората идват на срещите с мен само, за да споделят проблеми. Понякога идват и за да благодарят за оказаното съдействие, или за да споделят нещо хубаво. Много често например при срещи с мен хората не искат нещо конкретно за себе си. През последните месеци например на няколко пъти ме търсиха селски кметове, притеснени за местните училища и за тяхното бъдеще. Така се стигна и до посещението на министъра на образованието Красимир Вълчев преди няколко дни в областта. Така той лично се видя с тези хора, те му споделиха опасенията си, а той ги увери, че повече закриване на училища няма да има. Ето това е един пример за това, че когато има споделен проблем, той има и решение. И още нещо много важно: това, че хората ме търсят за съдействие, показва че ми вярват. Аз съм работещ човек, и за мен единственият показател за това, че си върша работата, са хората. Спрат ли да ме търсят- значи съм ги разочаровал.

Какви законопроекти смятате, че е важно да се приемат през новата 2018 година?
Това, което предстои съвсем скоро, е да бъде обсъден и приет, внесеният от Министерски съвет Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители. Това в оперативен план. Но нали разбирате, че това е само един фрагмент от цялата законодателна работа, която се върши в Парламента. За мен по-важно е да продължим да работим конструктивно, да игнорираме дребнотемието и политиканстването, и да видим реалните резултати. Защото колкото и да не им харесва на нашите опоненти, икономическите показатели са категорично в полза на Правителството и управляващото мнозинство. Признанието за нашата политика идва от партньорите от ЕС, от инвеститорите, от бизнеса в България, така че не броят на законите, а тяхното качество и приложение са важни за мен.

Смятате ли, че парламентът следва проблемите на хората, като се има предвид, че рейтингът му е сред най-ниските при обществените институции?
Аз съм човек на действието и на реално свършената работа. Затова ми е много странно, като ми задавате този въпрос. Каква е пряката връзка между рейтинга на Парламента и проблемите на хората?! Това са две различни понятия.

Защото рейтингът на Парламента се определя от публичния му образ. А публичният образ на институцията се формира, за съжаление, не от реално свършената работа, а от скандалите, които се инспирират от политическите партии, и най-вече от опозицията. Ето замислете се: когато в емисиите видите новина от Парламента, в която да речем се говори за изменения в закон, които са приети спокойно и без напрежение, но които ще доведат до сериозни резултати в съответния сектор, Вие дори няма да я запомните. Но ако Ви покажат репортаж, в който опозицията хвърля безпочвени, но много пикантни обвинения и режисирано предизвиква скандали, това ще се помни дълго. И от там, респективно, рейтингът на Парламента пада. Но такива са законите на политиката: мнозинството работи, опозицията пре-дизвиква скандали, а медиите, които също гонят рейтинг, отразяват това, което ще се „продава“. И тук не обвинявам никого. Наясно съм, че съвсем съзнателно от десетилетия се работи за дискредитиране на институцията Парламент и за неглижиране на работата на народните представители.

Какви ползи ще донесе според Вас председателството на България на Съвета на Европа?
Председателството на Съвета на Европейския съюз е изключителен момент в новата политическа история на България. И оценката за това Председателство ще бъде дадена от поколенията след нас, но за съжаление днес и сега, има сили, които се опитват да омаловажат този факт. Въпреки тях обаче, Председателството се случва по възможно най-добрия за страната ни начин. Реалните ползи за България ще бъдат много. Ние се утвърждаваме като безспорен лидер на Балканите. Ние знаем, че стабилността на Западните Балкани е в интерес на ЕС точно толкова, колкото и на Балканските държави. Защото България и ЕС не можем да бъдем стабилни, ако съседите ни не са. Така е и в живота. Затова ние настояваме да предоставим реални ползи на гражданите – дигитална свързаност, намаляване таксите за роуминг и подобряване достъпа до интернет; транспортна свързаност – въздушна, сухопътна и железопътна; и комуникационна свързаност. От това пряка полза ще има населението на Западните Балкани, но и ние като част от единния пазар на ЕС.
Освен това Вие виждате, че премиерът Бойко Борисов се утвърждава като авторитетен политик от европейски ранг. А това доверие, което той трупа, има директна връзка с другия много важен приоритет за нас- сигурността. Проучванията на общественото мнение Евробарометър сочат, че миграцията и тероризмът продължават да бъдат най-важните теми за европейските граждани, в това число и за българите. Затова срещите на европейските лидери и ролята на България като посредник в диалога Европа – Турция са изключително важни.
Не на последно място Българското правителство изведе като приоритет противодействието и борбата с корупцията. И това е оценено в последния доклад на ЕК. Там е посочено, че новото правителство Борисов 3 показа решителност да навакса изгубеното време чрез бързо прокарване на законодателни инициативи, насочени към завършване на редица значителни реформи преди края на 2017 година. И това се случи, ние приехме Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) и видяхте кой се опита да го спре. Нали не мислите, че спирането на антикорупционния закон е случаен акт?! Преди него приехме Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. С други думи цялостната ни антикорупционна политика е устойчива и категорична, въпреки опитите на опозицията да я омаловажи. Председателството не са само официалните срещи в НДК и посещенията на европейските делегации и работни групи. Това е само видимата страна. Зад нея обаче стоят истинските резултати: конкретни ангажименти, които нашето управление изпълнява не заради Председателството, а защото е крайно време да бъдат направени реформи, в интерес на сигурността и стабилността в държавата.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов февруари 6, 2018 13:56
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама