Близо 1000 декара залесява държавното горско

Иван Атанасов
От Иван Атанасов февруари 27, 2016 08:07

Близо 1000 декара залесява  държавното горско

Акценти

  • Вестник Харманлийски НОВИНИ, брой 8/651, година XIV,26 февруари -2 март 2016

Свързани публикации

До момента от ТП ДГС (Териториално поделение на Държавно горско стопанство) – Харманли, са залесени 550 декара. От тях 180 са жълъд от дървесни видове благун, цер и червен дъб. Останалите 370 декара са залесени със семенишни фиданки от дървесни видове чер бор, червен дъб и цер.

Почвоподготовка за това е направена през есeнта на 2015 година от фирма „Байена“, с управител Атанас Баев, който е спечелил обекта след играна процедура.
Залесяването е извършено в землищата на селата Овчарово, Рогозиново и Дрипчено.
То бе извършено с прякото участие на горските надзиратели Иван Госпо-динов, Митко Миленов, Надялко Стратиев и с помощта на Светослав Пеев който снабдяваше обектите с фиданки, които се взимат от стопанства Елхово, Мъглиж Карнобат и Ямбол.
Пряк контрол осигуриха началник ГСУ Радостина Павлова и лесничей Марко Янев под непосредственото ръководство на директора на стопанството инж. Стефко Желязков.
Общо планът за пролетно залесяване е 700 декара,
През 2015 година горските залесиха 300 декара в землищата на Овчарово, Бисер, Рогозиново и Харманли. 200 от насажденията са с жълъд и семенишни фиданки и 100 секара с топола. С тях залесените декари стават общо 1000 декара.
За тази есен по план ДГС трябва да направи почвоподготовка на 500 в налични пожарища, останали от 2008. Те ще бъдат залесени през пролетта на 2017-та.
Разчитайки на добрата организация и разбирателство с фирма „Байена“, горските смятат, че до края на февруари ще залесят и останалите 150 декара. През март ще насочат усилия по отглеждането на 1, 2 и 3 годишните създадени горски култури.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов февруари 27, 2016 08:07
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.