Екшън: Чакъра сам срещу 70 полицаи

Екшън: Чакъра сам срещу 70 полицаи

🕔09:01, 12.дек. 2003

Екшън, по­до­бен на аме­ри­кан­ски филм, се ра­зиг­ра през пос­лед­ните 24 ­ча­са в Хар­ман­ли. Поз­на­ти­ят на всич­ки в гра­да То­дор Ча­къ­ра бе взри­вен с гра­на­то­мет във ви­ла­та си вче­ра сут­рин­та. При­чи­на­та – стре­лял с ав­то­мат сре­щу по­ли­цаи. Близо 70 чо­ве­ка в

Прочети цялата статия