Седмокласниците са повишили резултатите си на НВО 7. клас

Сакарнюз
От Сакарнюз юли 1, 2023 09:46

Седмокласниците са повишили резултатите си на НВО 7. клас

Акценти

  • Регионален вестник „Сакарнюз“ 30 – 06 юли 2023 г., брой 25/1049, година XX
  • Излиза всеки петък в общините: Харманли, Любимец, Тополовград, Симеоновград, Свиленград, Ивайловград, Маджарово, Минерални бани.

Свързани публикации

Наташа Кирякова 

Средният резултат НВО 7. клас по български език и литература за тази учебна година е 55,04 точки. 13 ученици са постигнали максималния брой от 100 точки, 15 ученици – 99,5 точки, а 34 ученици – 99 точки.
От анализа, публикуван на официалната страница на МОН, става ясно, че по български език и литература седмокласниците се справят успешно със задачите с избираем отговор. Повече от 3000 ученици са получили максимални или много близко до максималния брой точки от работата си върху тези задачи. Резултатите показват също, че те умеят да намират и извличат информация от текст. Над 75% от седмокласниците не се затрудняват при определянето на синоними и антоними. Две от задачите с избираем отговор са затруднили учениците и те са при определяне вида на употребено в изречение местоимение и при определянето на вида на изречение по състав.
Задача 15, която е от тези със свободен отговор, най-много е затруднила седмокласниците. През тази година те трябваше да разтълкуват внушенията на стихове от одата „Опълченците на Шипка“ и от резултатите се вижда, че близо 2/3 са се затруднили да разтълкуват смисъла на посочените стихове.
Разказът, върху който трябваше да работят тази година, бе „Ева, която расте и се смалява“ и по-голямата част от седмокласниците са се справили с преразказа, като средният брой точки на 26-та задача е 17,8 т. от общо 35.
На изпита от националното външно оценяване по български език и литература 181 седмокласници са получили 0 точки, което е 0,3 % от явилите се ученици.
Средният резултат, постигнат от седмокласниците на националното външно оценяване по математика през учебната 2022/23 година е 35,29 точки, който е приблизително равен на този от миналата. Максимален резултат от 100 точки имат 262 ученици, а 180 ученици имат 0 точки.
Анализът показва, че повече от половината ученици успешно се справят със задачите, свързани с пресмятане на числов рационален израз и с решаване на неравенство. Около 37% от седмокласниците умеят да разграничават простите числа в дадена редица от числа, почти 2/3 от учениците се затрудняват да прилагат свойствата на пропорциите.
Почти 40% от седмокласниците демонстрират познания за елементите и свойствата на валчестите тела и се справят успешно с намиране обем на конус. Учениците се затрудняват при определянето и записването на координатите на симетрична на дадена точка в правоъгълна координатна система. Проблеми има и при разчитането, използването и интерпретирането на данни, представени с текст или диаграма, както и при съставянето на математически модел на реални житейски ситуации и преобразуването му с математически методи и алгоритми.
Двама ученици имат по 100 точки и на двата изпита от националното външно ценяване – български език и литература и математика.
По региони най-добре на изпита по БЕЛ се представят седмокласниците от София-град, Смолян и Варна, а най-ниски са резултатите в Сливен, Ямбол и Кърджали.
Средният брой точки на седмокласниците в област Хасково по БЕЛ е 48,15 т., а по математика – 31,48. И по двата предмета резултатите са много под средните за страната.
Регионите, в които учениците имат постижения от изпита по математика над средните за страната, са София-град, Варна и Бургас, а най-ниски – областите Видин, Разград и Сливен.

Снимка: Интернет

Сакарнюз
От Сакарнюз юли 1, 2023 09:46
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама