„Работата в стопанството не спира никога и върви по план“

Стоян Тонев
От Стоян Тонев април 23, 2024 12:21

„Работата в стопанството не спира никога и върви по план“

Акценти

  • Вестник „Сакарнюз“, бр. 16/1088, година XXl, 19 - 25 април 2024 г.
  • Излиза всеки петък в общините: Харманли, Тополовград, Любимец, Маджарово, Симеоновград, Свиленград, Ивайловград, Минерални бани

Свързани публикации

Господин Лафчиев, наскоро отмина „Седмицата на Българската гора“. Каква равносметка направихте за изминалата година, какви планове имате занапред?
ТП „ДЛС Тополовград“ стопанисва 21 470 ха държавна територия, от които 18 230 са залесени площи. Най-ниската част, на 60 метра надморска височина (м.н.в.), се намира по поречието на река Тунджа в с. Радовец, а най високата на стопанството се разполага на 800 м.н.в. в подножието на връх Вишеград. Средната надморска височина на стопанисваната територия е 320 м.н.в.
Голяма част от територията на стопанството попада в границите на защитена зона НАТУРА 2000, което налага редица ограничения в стопанисването на природните ресурси. На територията на стопанството се намират три защитени местности: „Ждрелото на река Тунджа“ – в землището на с. Радовец, „Птиците“ – в землището на с. Княжево и „Находище на жлезист лопен“ – в землището на с. Българска поляна.
Към богатството на стопанството се причисляват и природните забележителности: „Бръснарския стол“, „Каракольова дупка“, „Черните скали“/от 2022г./ и „Държавна гора около манастира “Света Троица“.
Съгласно Горскостопански план, утвърден през 2023 година, средно годишно в стопанството ще се добиват 18 500 кубически метра дървесина – иглолистна, трупи, целулоза и дърва за местното население. Всички дейности при нас вървят по план и се надявам това да продължи така и занапред.

Едно от нещата, което силно вълнува населението на общината е снабдяването с дърва за огрев. Докъде стигна този процес?
В момента протича процес по снабдяването на местното население с дърва за огрев. До сега сме продали 6000 пр.м3, за сравнение през годините сме продавали около 14 000 – 16 000 пр. м3. за сезон. Планираме да приключим снабдяването до края на септември.
Фактурирането става по списъци предоставени ни от кметствата и общината. Направена е организация за задоволяване на населението.
Искам да завиша вниманието на всички, които купуват дървесина, като им напомня, че при доставката на дървата задължително трябва да изискват от фирмата превозвач да им даде превозния билет и фактурата. Извършват се проверки и ако у някого бъде установена незаконна дървесина, на нарушителите ще се съставят актове, а глобите вече са драстично увеличени.

Какво е състоянието на дървостоя в територията на стопанството и какви са опасностите за неговото „здраве“, така да се каже? Дойде и то твърде рано пожароопасния сезон тази година. Какви мерки предприемате, за да се опазят горите?
ТП „ДЛС Тополовград“ участва в „Оперативна програма “Околна среда“, по линия на която през есента на 2023 г. извършехме залесяване на 55 дка широколистни дървесни видове по поречието на река Тунджа. През 2024 година проектът продължава с дейности по отглеждане на залесените култури. Участваме и в програма „Желязната завеса“. Мероприятията на програмата са насочени към долния лесорастителен пояс, като се цели постепенно трансформиране от иглолистни култури в широколистни, местни видове.
С колегите лесовъди през последния месец с тревога наблюдаваме състоянието на иглолистните гори. Засилва се съхненето на боровите култури и овладяването на този проблем стои пред нас и през настоящата година. За съжаление съхненето е проблем и в много други стопанства и е свързан с промените в климатичните условия.
Що се отнася до другите ни дейности ще засилим контрола по опазването на горите, съвместно с полицията, ще извършваме проверки по закона за горите и закона за лова.
Както и други години ще направим противопожарни мероприятия – минерализовани ивици, почистване и заравняване на горски пътища в района ни в Сакар планина.
Използвам случая да призова гражданите за повече бдителност, защото всички горски пожари възникват в следствие на човешка небрежност. Вече има назначени дежурни екипи, които да реагират при възникване на пожар. От опита който имаме е изключително важно бързата реакция на горските служители със специализирания пожарен автомобил за потушаването на пожарите. Нека с отговорното си поведение да опазим горите, живота и имуществото на хората!

Има ли положителни промени при разширяване на популацията на дивеча в стопанството, какво показват наблюденията?
През месец март се извърши таксация на дивеча, като се наблюдава леко увеличаване на дивечовите популации. Радостен е фактът от развитието на популацията на благородния елен. През последните години се извършиха генетични изследвания на благородния елен, резултатите бяха интересни, особено за нашето стопанство. Гените на елените от Странджа и Сакар съвпадат с тези от българската линия, която е много-добра, дори световният рекорд е със същите гени. Желателно е в района на Сакар планина и Странджа да не се допуска разселване на благороден елен от други региони, за да запазим чиста тази генетична линия.

Макар, че Седмицата на гората отмина, то грижата за това национално богатство не се ограничава само в една седмица, а е ежедневна и целогодишна. Какво ще пожелаете на служителите от стопанството?
Във връзка с изминалата Седмица на българската гора, искам да пожелая на всички колеги и семействата им най- вече здраве, семейно благополучие и късмет. Искам да ви изкажа своята благодарност за всеотдайния ви ежедневен труд и усилия за опазването, съхранението и развитието на родната Сакарска гора и природното и биоразнообразие. Да си пожелаем повече успехи в нашата отговорна и родолюбива дейност!

Стоян Тонев
От Стоян Тонев април 23, 2024 12:21
Напиши коментар

1 Коментар

  1. 1197red април 23, 17:51

    Съпрyгът ми и аз свaлиxме излишнитe килoгpами бeз диeтa и cпopт и самo за две сeдмици. Най-ефeктивното лeкаpcтвo, което помогна на милиoни и ще ви пoмогнe:–-> shorfer.me/keto

    Отговори на този коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама