Предстои реализация на поредно проектно предложение, което ще получи финансиране чрез стратегията за ВОМР на сдружение „МИГ Харманли“

Сакарнюз
От Сакарнюз юни 22, 2024 08:54

Предстои реализация на поредно проектно предложение, което ще получи финансиране чрез стратегията за ВОМР на сдружение „МИГ Харманли“

Акценти

  • Проектното предложение е с наименование: "Модернизиране на земеделското стопанство чрез закупуване на нова техника", чиято стойност на одобрените за финансиране разходи е в размер на 43 200,00 лв.
Миг Харманли
Миг Харманли

Председателят на сдружение „МИГ Харманли“ – госпожа Валентина Димулска и ЗП Милко Генчев Тодоров, сключиха с Държавен фонд „Земеделие“ тристранен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програмата за развитие на селските райони“ за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

Проектното предложение е с наименование: „Модернизиране на земеделското стопанство чрез закупуване на нова техника“, чиято стойност на одобрените за финансиране разходи е в размер на 43 200,00 лв.

По проекта е предвидено закупуване на трактор без кабина. Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 25 920,00 лв.

Проектното предложение има за цел да подобри икономическото развитие и финансовите резултати на стопанството. Чрез закупуването на нова, съвременна техника, земеделският производител ще създаде оптимални условия за повишаване на качеството на земеделската продукция, а това ще се отрази на конкурентоспособността на стопанството на местните пазари.

(На снимката, от ляво надясно: г-жа Валентина Димулска, председател на УС на сдружение „МИГ Харманли“, г-н Генчо Милков Генчев, представляващ ЗП Милко Генчев Тодоров, уп.л.)

Сакарнюз
От Сакарнюз юни 22, 2024 08:54
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама