Отделят 180 000 000 за общини, ще ги вземат ли?

Иван Атанасов
От Иван Атанасов януари 22, 2024 08:53

Отделят 180 000 000 за общини, ще ги вземат ли?

Акценти

  • Вестник „Сакарнюз“, бр. 03/1075, година XXl, 10 - 25 януари 2024 г.
  • Излиза всеки петък в общините: Харманли, Тополовград, Любимец, Маджарово, Симеоновград, Свиленград, Ивайловград, Минерални бани

Свързани публикации

Близо 180 милиона лева са отделени за общините от Хасковска област в Бюджет 2024 г. Средствата са включени като прогнозен размер на капиталови разходи по Инвестиционна програма за национални проекти.
За пръв път при това правителство, с премиер Николай Денков, финансирането към общините е ясно и конкретно разписано по проекти, като голяма заслуга за това има министърът на финансите Асен Василев и неговият екип.
Предстои да бъде предоставена на общините форма за проектно финансиране и да подадат документи за сключване на договори. Подписването им ще започне още този месец, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков.

Очаквано най-много средства са отделени за Хасково, след това е Димитровград, следван от Свиленград, Тополовград и Харманли.

Най-малко иска Маджарово – 2,8 млн. лв. Те са за „Реконструкция на централен парк и площад пред Културен дом град Маджарово, 1 457 000 лв. и „Рехабилитация на напорен водопровод – гр. Маджарово – промишлена зона – помпена станция с. Горно поле“ – 1 337 млн. лв.
За Харманли общата сума е около 14 милиона. Тя ще се използва за „Рехабилитация и реконструкция на път НКУ /II-76, Българин – Харманли – Доситеево, от км. 3+000 – км. 9+600 и метален мост“ – 3,5 млн. лв.
„Ремонт на съществуваща водопроводна мрежа, сградни отклонения и рехабилитация на улична мрежа в малките населени места на община Харманли“ – 2, 9 млн. лв.
„Основен ремонт на централен площад и прилежащи пространства град Харманли“ – 2,5 млн. лв.
„Рехабилитация и реконструкция на път НКV 1217/II-76, 1545 Богомил – Харманли/ Българин – Шишманово от км.0+000-1+300“ – 1,609 млн. лв.
„Рехабилитация и реконструкция с подмяна на ВиК на ули¬ца „Никола Петков“ в участъка от о.т. 672 – до о.т. 1670“ – 1 милион.
„Рехабилитация и реконструкция с подмяна на водо¬провод на улица „Христо Смирненски“, в участъка от ул. „Балкан“ до ул. „Люле Бургас“ – 820 хил. лв.
„Рехабилитация и реконструкция на улица „Сакар планина“ на територията на гр. Харманли“ – 780 хил. лв. 

„Рехабилитация и реконструкция с подмяна на водопровод на улица „Петко Каравелов“ в участъка от ул. „Ал. Стамболийски“ до ул. „Васил Левски“ – 470 хил. лв. 

„Рехабилитация и реконструкция с подмяна на водопровод на улица „П. и П. Славейкови“ в участъка от бул. „България“ до  ул. „Васил Левски“   – 405 хил. лв.

„Рехабилитация и реконструкция с подмяна на водопровод на улица „Искър“ в участъка от ул.   „Г. М. Димитров“ до ул. „Капитан Петко войвода“ – 210 хил. лв.
„Предпроектно проучване и изграждане на нови кладенци за питейно-битови нужди на с. Изворово, с. Черепово и с. Браница“ – 50 хил. лв. 
„Предпроектно проучване и изграждане на нови кладенци за питейно-битови нужди на с. Славяново“ – 50 хил. лв. 
 
С малко по-малко –  с 13,3 млн.  лв. ще разполага Тополовград. 
Те ще са за „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Орешник,“ – 8,9 млн. лв., а общата сума на целия проект е 17,9 млн. 
„Реконструкция/рехабилитация на водопровода по улици „Москва, „Васил Левски“, „Искър“, и „Трети март“ – 2,9  млн. лв.
„Благоустрояване на площад „Александър Стамболийски“, кв. 54 по плана на гр. Тополовград“ – 1,3 млн. лв.
 
Симеоновград – 10 млн. лв.
„Основен ремонт на улици          „Г. Бенковски“, „Ст. Караджа“, „Патриарх Евтимий“ и „Янко Сакъзов“ – 2,86 млн. лв., а общата сума за целия проект е 3,1 млн. лв. 
„Основен ремонт на общински път HKV1160 / III – 554, Гълъбово – Симеоновград / Калугерово – Навъсен / и част от улица в с. Навъсен“ – 2,32 млн. лв. 
„Реконструкция и модернизация на детска градина „Детство“ – гр. Симеоновград“ – 1 723,6 млн. лв. 
„Подмяна на водопроводна мрежа и основен ремонт на улица „Здравец“ – 1, 570 млн. лв. „Реконструкция на централен градски парк“ – 914 300 лв. 
„Основен ремонт на пешеходна зона на улица Търговска“ – 607,700 лв. 
 
Свиленград –  27 млн. лв. 
Тези средства ще са за:
„ОР на част от път HKV 1145/III-5509, Сладун – Студена – Дервишка Могила /III-7612/ 9 км., общ. Свиленград“ – 10,4 млн. лв. 
„Изграждане на паркинги и благоустрояване на междублокови пространства в квартали“ – 6,3 млн. лв. 
„Изграждане на улици в кв.325, кв.326, кв.327, кв.328, кв.329, кв.330, кв.331 и кв.332, гр. Свиленград“ – 3,6 млн. лв. 
„Основен ремонт на част от улици (ул. Кл. Охридски от о.т.913 до о.т. 176; ул. М. Горки от о.т.316 до о.т.172; ул. Първи май от о.т.919до о.т.171; ул. К.Преславски от о.т.850 до о.т.167; ул. Ален мак от о.т.176 до о.т.166 и от кръстовището с ул. „Климент Охридски“ до кръстовището с ул. „Христо Шишманов“ /о.т. 177/; ул. К. Честименски от о.т.914 до о.т.850)“ – 2 млн. лв. 
„Изграждане на канализационна и водопроводна мрежа за нови квартали кв. 39, кв. 307, кв. 308, кв. 309, кв. 310, кв. 311, кв. 312 и кв. 313 гр. Свиленград – актуализация“ – 1 845,5 млн. лв. 
„Рехабилитация на бул. „България“ от о.т.920 до о.т.495, в гр. Свиленград“ – 914,4 хил. лв. 
„Подмяна на водопроводна мрежа в гр. Свиленград“ – 812,1 хил. лв. 
„Рехабилитация на ул. „Родопи“ от о.т.58, о.т.59, о.т.167, о.т.166, о.т.165, о.т.163, о.т. 162, о.т. 161 до о.т. 160, в село Момково“ – 646,6 хил. лв. 
„Рехабилитация на ул. „Лозан Господинов“ от о.т. 70 до о.т.15, ул. „Стефан Милушев“ от о.т.89 до о.т.82, в село Левка“ – 622,1 хил. лв. 
 
Ивайловград – 14,5 млн. 
От тук вече са обявили обществените поръчки за повечето от проектите, които са сред най-скъпите в областта. Те са за: 
„Реконструкция и рехабилитация на Общински път HKV 3045 – от републикански път II-59, п. к. III – 598 – Ивайловград/ – Кобилино – /III – 5908, с приблизителна дължина 3000 м за 4 193,6 млн. лв. 
 „Реконструкция и рехабилитация на Общински път HKV 2047 – от републикански път II-59 до с. Покрован“ – 4,010 млн. лв. 
„Местен път, находящ се в ПИ 77520.30.288 в землището на с. Хухла, община Ивайловград, с приблизителна дължина 3500 м“ – 2,100 млн. лв.
„Реконструкция на водопровод по улица. „Любимец“ – 1,616 млн. лв. 
„Реконструкция и рехабилитация на общински улици на територията на община Ивайловград, улица „Армира“, с. Свирачи, от кръстовище с път III-598 до кръстовище III598 с обща дължина 800 m“ –        1, 090 млн. лв.
„Реконструкция и рехабилитация на Улица „1-ва“ от път II-59 до край регулация с. Славеево участък от км. 0.00 до км. 0+470“ – 720 000 лв. 
„Реконструкция и рехабилитация на път от общинската пътна мрежа на община Ивайловград HKV 3063/III-597 – Ивайловград-п.к. Ламбух/-язовирно селище с приблизителна дължина 1 км – 326,900 лв. 
„Реконструкция и рехабилитация на общински улици на територията на Община Ивайловград, Улица „Яни Попов“ от кръстовище с ул. Климент Охридски до кръстовище с ул. Родопи с обща дължина 245 m“ – 247,500 лв.
„Реконструкция и рехабилитация на общински улици на територията на Община Ивайловград, Улица „България“ от кръстовище с ул. „Хр. Ботев“ до ул. „Кап. Петко Войвода“, с обща дължина 110 m – 146,7 лв. 
„Местен път, находящ се в ПИ 77520.1.98 в землището на с. Хухла, община Ивайловград с приблизителна дължина 380 м.“ – 58,800 лв. 
 
В Любимец кандидатстват за изграждане на „Околовръстна улица” 
по направление на Републикански път III-597/обходен път запад/ за 4,9 млн. лв.  
„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителство за обект: „Реконструкция на улици и благоустрояване междублокови пространства (тротоари, бордюри и пътни настилки) в гр. Любимец“ – 3 768,3 млн. лв., целият проект е за 4,062 млн. лв. 
„Реконструкция на тротоари, бордюри и настилки по улици в община Любимец“, за 1 331,7 от необходимите 2,663 млн. лв. 
 
За Стамболово са отделени  5,9 млн. лв.
Единият от проектите им е „Реконструкция на улици в Община Стамболово“, за 2,095 млн. лв. 
Другият е  „Основен ремонт на общински път HKV 2175 от км. 3+450 до км. 7+191- с. Пътниково – с. Светослав“ – 1, 821,6 млн. лв. 
„Реконструкция и основен ремонт на път HKV 2171 /III-5074/ Стамболово – Царева Поляна от км. 1+770 до км. 3+500″, на стойност 1 695,1 млн. И „Основен ремонт на улици в село Жълти бряг, община Стамболово“ – 346,6 хил. лв. 
 
Минерални бани – 6 млн. 
„Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа и довеждащ водопровод на с.Сираково“ – 2, 707 от общо 4 667,3 млн. лв. 
„Благоустрояване на улична мрежа на с. Ангел войвода“,  за 2,09 млн. лв. от общо 3,603 млн. лв. 
„Рехабилитация и доизграждане на гравитачен водопровод от каптажи Сърница до ПС Сърница и до ПС Карамнци на територията на община Минерални бани I етап: Доизграждане на гравитачен водопровод от каптажи Сърница до ПС Сърница“ – 1,202,7 млн. лв. , от необходимите 2,073 милиона. 
 
Най-много средства – 47, 2 млн. очаква най-голямата община Хасково. 
Те са за „Основен ремонт на общинска пътна мрежа HKV в Община Хасково“ – 27 960 млн. лв.
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на град Хасково“ – 8,5 млн. лв. 
„Основен ремонт на железопътния надлез на бул. „Съединение“ в гр. Хасково“ – 4,5 млн. лв.
„Частичен ремонт, реконструкция на външно стълбище и реконструкция на покрив на читалище „Заря“ – 4 млн. лв.
„Изграждане на открит спортен комплекс в поземлен имот N77195.31.53, УПИ I, кв. 901 по плана на гр. Хасково и прилежаща към него улица в поземлен имот N77195.31.27“ – 2,3 млн. лв.
Иван Атанасов
От Иван Атанасов януари 22, 2024 08:53
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама