Нараства размерът на инвестициите, реализирани на територията на общините Ивайловград и Любимец

Сакарнюз
От Сакарнюз юни 25, 2024 07:40

Нараства размерът на инвестициите, реализирани на територията на общините Ивайловград и Любимец

Акценти

  • Инвестициите в публичната инфраструктура на територията на МИГ са малко над 1 215 700 лева и са осъществени чрез реализиране на дейностите по следните проектни предложения на общините Ивайловград и Любимец
МИГ Любимец Ивайловград
МИГ Любимец Ивайловград

В края на миналата година, сдружение „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград” отчете размер на одобрени инвестиции за изпълнени и в процес на изпълнение проектни предложения, финансирани чрез стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) – 4 149 198 лева.

През първото шестмесечие на 2024г., техният размер се увеличи с близо 500 хил. лева или към днешна дата е 4 619 684 лева. Това е общият размер на одобрените разходи за реализиране на дейности по проектни предложения, подадени към стратегията на „МИГ – Любимец – Ивайловград“. Следва да се отбележи, че безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проектни дейности възлиза на 3 172 242 лева, като 1 881 771 лева са вече реално изплатени средства на бенефициентите от територията на МИГ.  

Със средства от бюджета на стратегията за ВОМР се осигури финансирането на 34 проектни предложения на територията на общините Ивайловград и Любимец, от които 24 проекта са изпълнени, отчетени или предстои в кратки срокове да бъдат отчетени, 5 проекта са с прекратено изпълнение по искане на бенефициентите и 5 проекта са в процес на изпълнение до крайния срок – 30 юни 2025г. 

Инвестициите в публичната инфраструктура на територията на МИГ са малко над 1 215 700 лева и са осъществени чрез реализиране на дейностите по следните проектни предложения на общините Ивайловград и Любимец:

  • “Изграждане на открита площадка за фитнес и стриитбол с един кош, УПИ III, кв. 102А в гр. Любимец”, на стойност – 46 778 лева.
  • „Реконструкция и изграждане на дневен център за стари хора“ – Клуб Приятели в град Любимец, на стойност – 333 484 лева.
  • „Доставка и монтаж на сцена с прилежащо оборудване в село Лозен за подобряване на културния живот  в Община Любимец“, на стойност – 56 218 лева.
  • „Реконструкция на част от ул. „Волгоград” и изграждане на прилежащ тротоар в град Ивайловград“, на стойност – 85 544 лева.
  • „Обновяване и модернизация на градския стадион в град Ивайловград“, на стойност – 49 077 лева.
  • „Обновяване на гробищен парк – Любимец“, на стойност – 391 149 лева.
  • „Доставка на оборудване на туристически атракции за нуждите на Общински исторически музей /ТИЦ/ Ивайловград”, на стойност – 155 880 лева.
  • „Доставка на оборудване за екотуризъм на територии за отдих и почивка, със запазен природен ресурс, в община Ивайловград”, на стойност – 97 616 лева.

В частния сектор, инвестираните средства са близо 3 пъти повече и възлизат на 3 403 935 лева. Чрез стратегията за ВОМР на МИГ е подкрепено изпълнението на проекти на земеделски производители и юридически лица, осъществяващи стопанска дейност на  територията на МИГ. Развитието на дейността на стопанския сектор е подкрепено чрез инвестиции в придобиването на нова земеделска и производствена техника и инвентар, машини, съоръжения, оборудване и обзавеждане.

Подкрепена от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони, по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., стратегията на „МИГ – Любимец – Ивайловград“ се утвърди, като работещ финансов инструмент за подпомагане на публични инициативи, както и за насърчаване развитието и разнообразяването на дейността на местните предприемачи.

Настоящата публикация е осъществена с финансовата помощ на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа за развитие на селските райони, чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.,  по подмярка 19.4. “Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие”, във връзка с изпълнение на стратегия за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград”, съгласно  Споразумение № РД 50-149 от 21.10.201.

Сакарнюз
От Сакарнюз юни 25, 2024 07:40
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама