Местна инициативна група „Свиленград-Тополовград“ проведе обучение и информационна среща с членове на Общото събрание на МИГ Свиленград-Тополовград

Сакарнюз
От Сакарнюз октомври 10, 2023 18:16

Местна инициативна група „Свиленград-Тополовград“ проведе обучение и информационна среща с членове на Общото събрание на МИГ Свиленград-Тополовград

Акценти

  • На информационната среща присъстваха   представители на общото събрание и на екипа за изпълнение на МИГ.
МИГ Ареал Тополовград

На 10 октомври 2023г. в  Свиленград  се проведе обучение и информационна среща  с членове на Общото събрание на МИГ Свиленград-Тополовград. Проведените дейности са по проект „Разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Свиленград Ареал и МИГ Тополовград“, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-137/13.04.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г..

На информационната среща присъстваха   представители на Общото събрание и на екипа за изпълнение на МИГ. На нея беше представена  разработената стратегията за ВОМР, включително: резултатите от проучванията проведени във връзка с подготовката на стратегията; SWOT анализ отразяващ силните и слабите страни, възможностите и заплахите на територията на МИГ,  визията, целите и приоритетите за  развитие, програмите и мерките включени в СВОМР  и разпределение на бюджета по тях; критерии за оценка и индикатори за изпълнение и др.

Съобразно предвидената програма се проведе и планираното обучение. Основната тема  на обучението бе управлението на Местната инициативна група. Подробно бяха представени и въпросите свързани със стратегическото планиране на МИГ. Участници в обучението бяха представители от Общото събрание, Управителния Съвет и екипа за управление на МИГ.  Обучението премина по предварително изготвена програма с дневен ред на събитието. Бяха представени и презентации свързани със стратегическо планиране и управление на МИГ.


Информационната среща и обучението се проведоха в изпълнение на АД № РД 50-137/13.04.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.“

Сакарнюз
От Сакарнюз октомври 10, 2023 18:16
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама