ЕП: Създаване на европейско пространство за здравни данни с цел увеличаване на достъпа до данни и научни изследвания

Сакарнюз
От Сакарнюз януари 19, 2024 09:04

ЕП: Създаване на европейско пространство за здравни данни с цел увеличаване на достъпа до данни и научни изследвания

Акценти

  • Гражданите ще имат достъп до рецепти, изображения и лабораторни тестове от различни държави членки на ЕС
  • Обобщени здравни данни, които да бъдат споделяни за научноизследователски цели, например в областта на рака и редките заболявания
  • Силни гаранции за неприкосновеността на личния живот, уреждащи как и за каква цел се споделят чувствителни данни

Свързани публикации

Евродепутатите приеха позицията си за създаване на европейско пространство за здравни данни, за да се улесни достъпът до лични здравни данни и да се насърчи сигурното споделяне.
Новото европейско пространство на здравни данни ще даде възможност на гражданите да контролират личните си здравни данни и ще улесни сигурното споделяне за научноизследователски и с нестопанска цели. Парламентът прие доклад, който ще послужи за мандат за преговори със Съвета относно окончателната форма на законодателството, с 516 гласа „за“, 95 „против“ и 20 „въздържал се“.
По-добро здравно обслужване с права на преносимост
Законът ще даде на пациентите правото на достъп до личните им здравни данни в различните здравни системи на ЕС (т.нар. първична употреба) и ще позволи на здравните специалисти да получат достъп до данни за своите пациенти, строго въз основа на това, което е необходимо за дадено лечение. Достъпът ще включва резюмета на пациентите, електронни предписания, медицински изображения и лабораторни резултати.
Всяка държава ще създаде национални услуги за достъп до здравни данни въз основа на платформата MyHealth@EU. Законът също така ще определи правила относно качеството и сигурността на данните за доставчиците на системи за електронни здравни досиета в ЕС, които да бъдат наблюдавани от националните органи за надзор на пазара.
Обмен на данни за общото благо с предпазни мерки
Европейското пространство на здравни данни ще позволи обобщените здравни данни, включително за патогени, здравни претенции и възстановяване на разходи, генетични данни и информация от регистъра на общественото здраве, да бъдат споделяни от съображения от обществен интерес, включително научни изследвания, иновации, изготвяне на политики, образование и цели, свързани с безопасността на пациентите (т.нар. вторична употреба). Споделянето на данни за реклама или за оценка на застрахователни заявки ще бъде забранено.
По-строги гаранции за чувствителните данни
Евродепутатите искат пациентите да имат по-голямо право на глас за това как доставчиците на здравни услуги използват данните си. Те предлагат система за отказ от вторичното използване на повечето здравни данни и изискват да бъде задължително да има изрично съгласие на пациента за вторичното използване на определени чувствителни данни (напр. генетична и геномна информация).
Парламентът също така има за цел да разшири вторичните употреби, които да бъдат забранени, например на пазара на труда или на финансовите услуги. Данните, споделяни за научноизследователски цели, следва да доведат до разработването на нови лекарства или други здравни продукти или услуги. Евродепутатите искат да гарантират, че всички страни от ЕС получават достатъчно финансиране за защита на вторичното използване на данни и за избягване на данни, които попадат в обхвата на правата върху интелектуалната собственост или представляват търговска тайна.

Източник: ЕК

Сакарнюз
От Сакарнюз януари 19, 2024 09:04
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама