Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект  за подготвителни дейности за разработване на стратегия за ВОМР за периода 2023-2027г., беше официално връчен на „МИГ – Любимец – Ивайловград”

Сакарнюз
От Сакарнюз юли 13, 2023 08:33

Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект  за подготвителни дейности за разработване на стратегия за ВОМР за периода 2023-2027г., беше официално връчен на „МИГ – Любимец – Ивайловград”

Акценти

  • Стойността на безвъзмездната финансова помощ по договора на „МИГ – Любимец – Ивайловград” е в размер на 34 102,00 лева.

Свързани публикации

 

На 06 юли 2023г.,  Тодор Милев  – заместник-кмет на Община Любимец присъства на церемонията по официално връчване на административните договори за изпълнение на проекти по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020г., и получи договора на „Местна инициативна група  – Любимец – Ивайловград”.   

Церемонията се проведе в централното фоайе на Министерството на земеделието и храните, и на нея министър Кирил Вътев и заместник-министър Таня Георгиева връчиха 107 договора за финансиране на Местни инициативни групи по подхода „Водено от общностите местно развитие“. Договорите са на обща стойност близо 5 млн. лева, като средствата са предназначени за подготовка и съгласуване с местните общности на стратегии за ВОМР за програмния период 2023–2027г., на територията на 196 общини в страната.

„Надявам се сключените договори на Местните инициативни групи (МИГ) по подхода „Водено от общностите местно развитие“ да спомогнат за преодоляване на  демографската криза в селските райони.  Целта е да се подобрят условията на живот в селата и малките градове чрез осигуряването на поминък“, каза министърът по време на срещата. 

Стойността на безвъзмездната финансова помощ по договора на „МИГ – Любимец – Ивайловград” е в размер на 34 102,00 лева. Средствата са за осъществяването на дейности по подготовка и разработване на новата стратегия за местно развитие, в съответствие потребности на местната общност и с възможностите за финансова подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и другите европейски структурни и инвестиционни фондове.

На настоящият етап се извършва  демографски и социално-икономически анализ на територията на „МИГ – Любимец – Ивайловград”  и проучване за нагласите на населението и потребностите на местната общност с идентифициране на заинтересовани страни.

МИГ, подготвя и провеждането на редица публични събития – работни и информационни срещи, семинари и конференции, както и провеждането на обучения, в които  участие могат да вземат всички заинтересовани лица. Целта на събитията е да се проведе широк обществен диалог при разработването на новата стратегия за ВОМР.

Настоящата публикация е отразена в  изпълнение на Административен договор № РД 50-143/25.04.2023г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

 

Сакарнюз
От Сакарнюз юли 13, 2023 08:33
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама