Всички кладенци трябва да се регистрират до 27 ноември

Иван Атанасов
От Иван Атанасов октомври 25, 2020 10:08

Всички  кладенци трябва да се регистрират до 27 ноември

Акценти

  • Вестник „Сакарнюз“, # 40/924, година XVII, 23 - 29 октомври 2020 г. Излиза всеки петък в общините: Харманли, Тополовград, Симеоновград, Любимец, Свиленград, Ивайловград, Маджарово

Свързани публикации

Всички собственици на кладенци и други водовзенми съоръжения трябва да бъдат регистрирани. Това напомнят многократно от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Срокът е до 27 ноември и до тази дата собствениците на водовземни съоръжения за подземни води (кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др.), трябва да подадат декларация до директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, Пловдив. Ако не сторят това навреме, от министерството напомнят, че собствениците им са извършили престъпление по смисъла на Закона за водите, съгласно Наказателния кодекс. В съобщенията се напомня, че кладенци, които не са регистрирани, не могат да бъдат ползвани. Ще се смята, че правят незаконно водовземане от подземни води и те ще се ликвидират за сметка на собственика им, който носи и наказателна отговорност за това престъпление.
Регистрацията касае най-много физическите лица, които имат кладенци по дворовете, защото за подобна дейност на фирмите се иска предварителна съгласие от Басейнова дирекция.
Собствениците на кладенци за задоволяване на собствените потребности, разположени в границите на населените места и селищните образувания, трябва да подадат заявление. То е по образец и е необходимо да съдържа следната информация:
1. Трите имена на собственика на имота, в който е изграден кладенецът.
2. Тип на кладенеца (шахтов, сондажен).
3. Данни за поземления имот: идентификатор, адрес, трайно предназначение, начин на трайно ползване.
4. Дълбочина на кладенеца.
5. Диаметър на тръбата или на отвора на зиданите кладенци.
6. Начин на черпене на водата – с кофа или с помпа.
7. Цел, за която се ползва водата.
Процедурата се усложнява, защото трябва да се приложат копие на актуална скица на имота, в който е изграден кладенецът.
Такса за регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности няма да се заплаща. Тя се отнася за кладенците, чията вода се ползва за битови цели и за поливане и отглеждане на животни за нуждите на домакинството.

Ползването на вода до 10 куб. м на денонощие от регистрираните кладенци в населените места е безплатно. Не се изисква монтиране на водомери и за тези кладенци не се заплащат никакви държавни такси или данъци.

Регистрацията е необходима с цел защита интересите на гражданите при предоставяне права за черпене на вода в района на съответното населено място и ограничаване опасността от пресъхване на кладенците, обясняват от министерството.
Ако са спазени всички условия, съоръжението се вписва в регистъра на кладенците за задоволяване на собствени потребности на гражданите и се издава Удостоверение за регистрирането му.
Ако някое от посочените по-горе законни изисквания не е изпълнено, водовземното съоръжение не може да бъде регистрирано по реда на Закона за водите и не може да се извършва водовземане.
Подаване на документите:
Заявленията и останалите необходими документи за регистриране на кладенец могат да бъдат сканирани и изпратени онлайн на имейл: [email protected] или да бъдат подадени на място.
В случай, че подадете документите си онлайн, уверете се, че служителите са ги получили, като се обадите на посочения на сайта телефонен номер и изискайте входящ номер, на базата на който ще може да проверявате развитието на вашата регистрация.
Могат да се изпратят на пощенски адрес: Пловдив, 4000, пк. 307 ул.“Янко Сакъзов“ 35. За връзки има изписани телефон 032 604 720 и факс: 032 604 721.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов октомври 25, 2020 10:08
Напиши коментар

1 Коментар

  1. Дишаща октомври 28, 12:01

    ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ ДИШАЩИ !Всички които дишат природен въздух и пият вода от кладенци – дар от природата за всички живи същества да се регистрират ,че иначе няма да има работа за цялата спяща администрация в тази лека полека загиваща страна!Срам ме е от ненаситната алчност на държавната машина да съблече всичко що тече и мърда и максимално да натовари народа си с всевъзможно измислени данъци – ЗАСРАМЕТЕ СЕ!.

    Отговори на този коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама