Първата компостираща инсталация изграждат в Свиленград

Иван Атанасов
От Иван Атанасов август 11, 2018 09:37

Първата компостираща инсталация изграждат в Свиленград

Акценти

  • Вестник Сакарнюз, #32/112 10-16 август 2018

Проект за компостираща инсталация за 3,5 милиона лева представиха в Свиленград. Тя ще се изгражда в местността Двете чуки, западно от града, близо до разклона за село Сива река и е първата в областта.
Презентацията на новото съоръжение бе направена от инж. Иванка Димитрова, ръководител на проекта, за чието финансиране заместник-кметът на общината Мария Костадинова в началото на юли подписа договор с министърът на околната среда и водите Нено Димов.
Общата стойност е 3 564 395,85 лева, от които от Европейския фонд за регионално развитие финансирането е 2 284 730,03 лева, а националното е 403 187,65 лева. Община Свиленград участва с 876 478,38 лева финансово участие.
Новото съоръжение за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци ще е с капацитет 3 000 тона годишно и ще е достатъчно, за да обслужва 22 500-те жители на общината. Ще трябва да се изгради за 24 месеца и тогава се очаква намаляване на общото количество депонирани битови отпадъци на Регионалното депо в Харманли от 7 796 тона на година до 4 921, а депонираните биоразградими битови отпадъци от 5 110,78 тона на година да намалят до 3 325,63 тона.
С пари от проекта ще се купят 114 трикубикови контейнера за зелени отпадъци, три специализирани автомобила и друга мобилна техника за намаляване обема на зеления отпадък. Предвижда се доставка на 120 кафяви съдове за хранителни биоразградими отпадъци с вместимост 240 литра и на 108 зелени съдове за зелени биоразградими отпадъци.
Записано е, че ще бъдат изработени рекламни материали и информационни книжки и брошури, с което се цели да се повиши информираността на заинтересованите страни и да се популяризира приносът на ЕС.
Предвижда се да бъдат проведени 3 информационни срещи с населението на общината, а в сайта й ще се публикува информация за проекта.

В Харманли жалба бави реализирането на такава

Жалба в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) забавя избор на изпълнител за проектиране и строителство на компостираща инсталация в Харманли. На 26 юни Община Харманли е обявила обществената поръчка, но на 6 август тя е спряна заради подадена жалба. Жалбоподателят е „Парсек груп“ ЕООД и обжалва процедурата на обществената поръчка.
За 1 549 300  лева без ДДС от Общината търсят изпълнител на за проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация в границите на Регионално депо за неопасни отпадъци – Харманли, в местността Бешката.
Той ще трябва да изпълни няколко дейности:
1. Да изготви и съгласува инвестиционен проект
2. Да извърши Строително-монтажни работи (СМР)
3. Да осъществи авторски надзор.
След като КЗК се произнесе в едномесечен срок, процедурата може да стартира отново.

Комопстирането е естествен процес на преработка на органичните отпадъци, извършван от червеи и микроорганизми, до материал, подобен на почва.
За компостиране се събират различни растителни отпадъци от двора (окосена трева, клони от подрязване на дървета и храсти, сухи листа, прецъфтели цветове, плевели без семена и др.), обелки от плодове и зеленчуци, торбички от чай, смляно кафе, черупки от яйца, хартия, картон, дървени стърготини, талаш, слама и други органични отпадъци.
Процесът трае от 9 месеца до 1 година. Узрелият компост представлява тъмнокафява, с аромат на земя маса. В този си вид може да се внася по всяко време на годината, при всякакви почви и всякакви растения. Компостирането е процес, който свободно може да се практикува и в домашни условия. Това е най-лесният и екосъобразен начин за направа на естествен тор.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов август 11, 2018 09:37
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама