Първата компостираща инсталация изграждат в Свиленград

Иван Атанасов
От Иван Атанасов август 11, 2018 09:37

Първата компостираща инсталация изграждат в Свиленград

Акценти

  • Вестник Сакарнюз, #32/112 10-16 август 2018

Свързани публикации

Проект за компостираща инсталация за 3,5 милиона лева представиха в Свиленград. Тя ще се изгражда в местността Двете чуки, западно от града, близо до разклона за село Сива река и е първата в областта.
Презентацията на новото съоръжение бе направена от инж. Иванка Димитрова, ръководител на проекта, за чието финансиране заместник-кметът на общината Мария Костадинова в началото на юли подписа договор с министърът на околната среда и водите Нено Димов.
Общата стойност е 3 564 395,85 лева, от които от Европейския фонд за регионално развитие финансирането е 2 284 730,03 лева, а националното е 403 187,65 лева. Община Свиленград участва с 876 478,38 лева финансово участие.
Новото съоръжение за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци ще е с капацитет 3 000 тона годишно и ще е достатъчно, за да обслужва 22 500-те жители на общината. Ще трябва да се изгради за 24 месеца и тогава се очаква намаляване на общото количество депонирани битови отпадъци на Регионалното депо в Харманли от 7 796 тона на година до 4 921, а депонираните биоразградими битови отпадъци от 5 110,78 тона на година да намалят до 3 325,63 тона.
С пари от проекта ще се купят 114 трикубикови контейнера за зелени отпадъци, три специализирани автомобила и друга мобилна техника за намаляване обема на зеления отпадък. Предвижда се доставка на 120 кафяви съдове за хранителни биоразградими отпадъци с вместимост 240 литра и на 108 зелени съдове за зелени биоразградими отпадъци.
Записано е, че ще бъдат изработени рекламни материали и информационни книжки и брошури, с което се цели да се повиши информираността на заинтересованите страни и да се популяризира приносът на ЕС.
Предвижда се да бъдат проведени 3 информационни срещи с населението на общината, а в сайта й ще се публикува информация за проекта.

В Харманли жалба бави реализирането на такава

Жалба в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) забавя избор на изпълнител за проектиране и строителство на компостираща инсталация в Харманли. На 26 юни Община Харманли е обявила обществената поръчка, но на 6 август тя е спряна заради подадена жалба. Жалбоподателят е „Парсек груп“ ЕООД и обжалва процедурата на обществената поръчка.
За 1 549 300  лева без ДДС от Общината търсят изпълнител на за проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация в границите на Регионално депо за неопасни отпадъци – Харманли, в местността Бешката.
Той ще трябва да изпълни няколко дейности:
1. Да изготви и съгласува инвестиционен проект
2. Да извърши Строително-монтажни работи (СМР)
3. Да осъществи авторски надзор.
След като КЗК се произнесе в едномесечен срок, процедурата може да стартира отново.

Комопстирането е естествен процес на преработка на органичните отпадъци, извършван от червеи и микроорганизми, до материал, подобен на почва.
За компостиране се събират различни растителни отпадъци от двора (окосена трева, клони от подрязване на дървета и храсти, сухи листа, прецъфтели цветове, плевели без семена и др.), обелки от плодове и зеленчуци, торбички от чай, смляно кафе, черупки от яйца, хартия, картон, дървени стърготини, талаш, слама и други органични отпадъци.
Процесът трае от 9 месеца до 1 година. Узрелият компост представлява тъмнокафява, с аромат на земя маса. В този си вид може да се внася по всяко време на годината, при всякакви почви и всякакви растения. Компостирането е процес, който свободно може да се практикува и в домашни условия. Това е най-лесният и екосъобразен начин за направа на естествен тор.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов август 11, 2018 09:37
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.