Местна инициативна група-Любимец-Ивайловград, обявава прием на проектни предложения по процедура за подбор с код в ИСУН BG06RDNP001-19.817 Мярка 5 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.5.) „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие.

Местна инициативна група-Любимец-Ивайловград, обявава прием на проектни предложения по процедура за подбор с код в ИСУН BG06RDNP001-19.817 Мярка 5 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.5.) „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие. 0

🕔18:16, 2.мар. 2024

Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“от МИГ – Любимец – Ивайловград”

Прочети цялата статия
„МИГ Любимец – Ивайловград” обявява прием по процедура за подбор с код в ИСУН 2020BG06RDNP001-19.771 Мярка 4

„МИГ Любимец – Ивайловград” обявява прием по процедура за подбор с код в ИСУН 2020BG06RDNP001-19.771 Мярка 4 0

🕔18:36, 20.фев. 2024

„МИГ Любимец – Ивайловград” обявява прием по процедура за подбор с код в ИСУН 2020BG06RDNP001-19.771 Мярка 4

Прочети цялата статия
„МИГ – Любимец – Ивайловград“ подкрепят развитието на неселскостопански дейности

„МИГ – Любимец – Ивайловград“ подкрепят развитието на неселскостопански дейности 0

🕔20:19, 29.ян. 2024

„МИГ – Любимец – Ивайловград“ подкрепят развитието на неселскостопански дейности

Прочети цялата статия
Кметове осигурили милиони на определени фирми предизборно

Кметове осигурили милиони на определени фирми предизборно 0

🕔08:55, 24.ное. 2023

Кметове осигурили милиони на определени фирми предизборно

Прочети цялата статия
Продължава финансирането на проекти чрез стратегията на МИГ – Харманли

Продължава финансирането на проекти чрез стратегията на МИГ – Харманли 0

🕔16:48, 6.ное. 2023

Продължава финансирането на проекти чрез стратегията на МИГ – Харманли

Прочети цялата статия
Приключи проекта за подготвителни дейности на МИГ Свиленград-Тополовград по подмярка 19.1

Приключи проекта за подготвителни дейности на МИГ Свиленград-Тополовград по подмярка 19.1 0

🕔12:52, 11.окт. 2023

Приключи проекта за подготвителни дейности на МИГ Свиленград-Тополовград по подмярка 19.1

Прочети цялата статия
Проведена бе комуникационна среща по проект

Проведена бе комуникационна среща по проект 0

🕔15:15, 4.окт. 2023

Проведена бе комуникационна
среща по проект

Прочети цялата статия
Творческият сезон в НЧ “Дружба” започва

Творческият сезон в НЧ “Дружба” започва 0

🕔08:17, 26.сеп. 2023

Творческият сезон в
НЧ “Дружба” започва

Прочети цялата статия
„МИГ – Любимец – Ивайловград” обявява прием на проектни предложения по процедура за подбор с код в ИСУН 2020 

„МИГ – Любимец – Ивайловград” обявява прием на проектни предложения по процедура за подбор с код в ИСУН 2020  0

🕔19:36, 12.май 2023

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЮБИМЕЦ – ИВАЙЛОВГРАД” обявява прием на проектни предложения по процедура за подбор с код в ИСУН 2020  BG06RDNP001-19.654 Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 6.4) „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на

Прочети цялата статия
Възстановиха критични участъци по границата

Възстановиха критични участъци по границата 0

🕔08:29, 5.апр. 2022

Възстановиха критични участъци по границата

Прочети цялата статия

Реклама